Skolor online, Grundskola Växjö

Växjö

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Skolor online, Grundskola i
Växjö kommun

INVÅNARE

Skola & Förskola

     Förskolor

     Skolor, Grundskolor

     Gymnasiet


Jämför grundskolor i Växjö kommun.

Ämnesprovsresultat Engelska, Matematik, Svenska årskurs 9, källa Skolverket. Uppgifter som baseras på färre än 10 elever dubbelprickas. Då visas ".." istället för utfall. Om en uppgift saknas eller är omöjlig visas ".".
År Skola Ämne Antal elever Antal deltagit Andel IG Andel G Andel VG Andel MVG
                 
2005 Arabyskolan Engelska 107st 104st .. 37.5% 47.1% 11.5%
2005 Bergundaskolan 7-9 Engelska 132st 130st 9.2% 40.0% 29.2% 21.5%
2005 Braås skola F-9 Engelska 81st 77st .. 41.6% 35.1% 16.9%
2005 Fagrabäckskolan Engelska 210st 124st .. 25.0% 46.8% 27.4%
2005 Kronoberg Skola Engelska 55st 54st .. 20.4% 48.1% 31.5%
2005 Lammhult skola Engelska 44st 44st .. .. 68.2% ..
2005 Norregårdskolan Engelska 134st 131st .. 33.6% 45.0% 18.3%
2005 Novaskolan Engelska 1st 1st .. .. .. ..
2005 Teleborg centrum Engelska 157st 144st .. 33.3% 42.4% 21.5%
2005 Växjö waldorfskola Engelska 11st 11st .. .. .. ..
                 
2006 Arabyskolan Engelska 111st 106st 15.1% 35.8% 38.7% 10.4%
2006 Bergundaskolan 7-9 Engelska 150st 146st .. 37.0% 41.8% 18.5%
2006 Braås skola F-9 Engelska 95st 85st .. 40.0% 37.6% 16.5%
2006 Fagrabäckskolan Engelska 193st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2006 Kronoberg Skola Engelska 56st 55st .. .. 54.5% 34.5%
2006 Lammhult skola Engelska 46st 46st .. 52.2% 34.8% ..
2006 Norregårdskolan Engelska 153st 148st .. 29.1% 52.7% 16.2%
2006 Novaskolan Engelska 1st 1st .. .. .. ..
2006 Teleborg centrum Engelska 210st 208st 5.3% 34.1% 48.1% 12.5%
2006 Växjö waldorfskola Engelska 15st 14st .. .. .. ..
                 
2007 Arabyskolan Engelska 155st 152st 8.6% 34.9% 43.4% 13.2%
2007 Bergundaskolan 7-9 Engelska 135st 134st .. 42.5% 38.1% 14.2%
2007 Bokhultet skola Engelska 1st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2007 Braås skola F-9 Engelska 104st 101st .. 41.6% 38.6% 14.9%
2007 Fagrabäckskolan Engelska 163st 136st .. 23.5% 62.5% 12.5%
2007 Helgö Resursskola Engelska 4st 3st .. .. .. ..
2007 Kronoberg Skola Engelska 55st 52st .. .. 42.3% 46.2%
2007 Lammhult skola Engelska 38st 36st .. 38.9% 52.8% ..
2007 Norregårdskolan Engelska 148st 143st .. 25.2% 41.3% 27.3%
2007 Novaskolan Engelska 3st 2st .. .. .. ..
2007 Ringsbergsskolan Engelska 14st 14st .. .. .. ..
2007 Sofieberg skola Engelska 4st 2st .. .. .. ..
2007 Teleborg centrum Engelska 187st 181st 5.5% 28.2% 43.6% 22.7%
2007 Växjö waldorfskola Engelska 9st 8st .. .. .. ..
                 
2008 Arabyskolan Engelska 136st 134st 11.9% 36.6% 38.8% 12.7%
2008 Bergundaskolan 7-9 Engelska 147st 144st .. 34.7% 39.6% 23.6%
2008 Bokhultet skola Engelska 1st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Braås skola F-9 Engelska 94st 92st .. 45.7% 35.9% 17.4%
2008 Fagrabäckskolan Engelska 188st 182st .. 40.1% 39.6% 19.2%
2008 Helgö Resursskola Engelska 5st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Kronoberg Skola Engelska 54st 54st .. .. 63.0% 33.3%
2008 Lammhults skola Engelska 39st 39st .. 43.6% 35.9% ..
2008 Norregårdskolan Engelska 155st 149st .. 25.5% 52.3% 21.5%
2008 Ringsbergsskolan Engelska 21st 21st .. .. .. ..
2008 Sofieberg skola Engelska 4st 2st .. .. .. ..
2008 Teleborg centrum Engelska 188st 180st .. 37.2% 46.1% 12.8%
2008 Växjö waldorfskola Engelska 11st 10st .. .. .. ..
                 
2009 Arabyskolan Engelska 134st 125st .. 39.2% 44.0% 11.2%
2009 Bergundaskolan 7-9 Engelska 123st 117st .. 35.0% 51.3% 12.0%
2009 Bokhultet skola Engelska 2st 1st .. .. .. ..
2009 Braås skola F-9 Engelska 79st 75st .. 34.7% 54.7% ..
2009 Fagrabäckskolan Engelska 193st 184st .. 25.0% 52.2% 20.7%
2009 Helgö Resursskola Engelska 5st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2009 Kronoberg Skola Engelska 56st 56st .. .. 64.3% 19.6%
2009 Lammhults skola Engelska 36st 36st .. 50.0% 33.3% ..
2009 Norregårdskolan Engelska 148st 142st .. 31.0% 47.2% 17.6%
2009 Ringsbergsskolan Engelska 18st 17st .. .. .. ..
2009 Sofieberg skola Engelska 2st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2009 Teleborg centrum Engelska 174st 169st .. 36.1% 47.9% 15.4%
2009 Växjö waldorfskola Engelska 14st 14st .. .. .. ..
                 
2010 Arabyskolan Engelska 121st 110st 11.8% 33.6% 42.7% 11.8%
2010 Bergundaskolan 7-9 Engelska 134st 130st .. 31.5% 53.1% 9.2%
2010 Braås skola F-9 Engelska 84st 78st .. 34.6% 52.6% 12.8%
2010 Fagrabäckskolan Engelska 184st 175st .. 24.0% 51.4% 21.1%
2010 Helgö Resursskola Engelska 3st 3st .. .. .. ..
2010 Kronoberg Skola Engelska 56st 55st .. 25.5% 43.6% 29.1%
2010 Lammhults skola Engelska 42st 40st .. 50.0% 30.0% ..
2010 Norregårdskolan Engelska 142st 136st .. 29.4% 44.9% 21.3%
2010 Ringsbergsskolan Engelska 18st 18st .. .. 72.2% ..
2010 Sofieberg skola Engelska 2st 1st .. .. .. ..
2010 Teleborg centrum Engelska 207st 201st .. 34.8% 44.8% 15.9%
                 
                 
2005 Arabyskolan Matematik 107st 104st 16.3% 54.8% 20.2% ..
2005 Bergundaskolan 7-9 Matematik 132st 131st .. 49.6% 23.7% 19.8%
2005 Braås skola F-9 Matematik 81st 77st .. 57.1% 22.1% ..
2005 Fagrabäckskolan Matematik 210st 183st .. 54.1% 30.6% 12.6%
2005 Kronoberg Skola Matematik 55st 54st .. 50.0% 33.3% ..
2005 Lammhult skola Matematik 44st 43st .. 46.5% 34.9% ..
2005 Norregårdskolan Matematik 134st 125st 8.8% 42.4% 38.4% 10.4%
2005 Novaskolan Matematik 1st 1st .. .. .. ..
2005 Teleborg centrum Matematik 157st 145st 11.7% 50.3% 27.6% 10.3%
2005 Växjö waldorfskola Matematik 11st 11st .. .. .. ..
                 
2006 Arabyskolan Matematik 111st 109st 24.8% 49.5% 13.8% 11.9%
2006 Bergundaskolan 7-9 Matematik 150st 146st 6.8% 45.2% 29.5% 18.5%
2006 Braås skola F-9 Matematik 95st 87st 12.6% 54.0% 26.4% ..
2006 Fagrabäckskolan Matematik 193st 22st .. 63.6% .. ..
2006 Kronoberg Skola Matematik 56st 55st .. 36.4% 38.2% 18.2%
2006 Lammhult skola Matematik 46st 45st .. 62.2% .. ..
2006 Norregårdskolan Matematik 153st 126st .. 57.1% 29.4% 10.3%
2006 Novaskolan Matematik 1st 1st .. .. .. ..
2006 Teleborg centrum Matematik 210st 209st 10.5% 48.8% 24.9% 15.8%
2006 Växjö waldorfskola Matematik 15st 14st .. .. .. ..
                 
2007 Arabyskolan Matematik 155st 149st 15.4% 59.1% 20.8% ..
2007 Bergundaskolan 7-9 Matematik 135st 134st 11.9% 44.8% 25.4% 17.9%
2007 Bokhultet skola Matematik 1st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2007 Braås skola F-9 Matematik 104st 98st 10.2% 66.3% 22.4% ..
2007 Fagrabäckskolan Matematik 163st 156st .. 53.8% 33.3% 9.0%
2007 Helgö Resursskola Matematik 4st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2007 Kronoberg Skola Matematik 55st 54st .. 40.7% 37.0% ..
2007 Lammhult skola Matematik 38st 37st .. 64.9% 29.7% ..
2007 Norregårdskolan Matematik 148st 141st .. 45.4% 36.2% 12.8%
2007 Novaskolan Matematik 3st 2st .. .. .. ..
2007 Ringsbergsskolan Matematik 14st 14st .. .. .. ..
2007 Sofieberg skola Matematik 4st 2st .. .. .. ..
2007 Teleborg centrum Matematik 187st 186st 14.5% 55.9% 21.0% 8.6%
2007 Växjö waldorfskola Matematik 9st 8st .. .. .. ..
                 
2008 Arabyskolan Matematik 136st 132st 15.9% 47.0% 22.7% 14.4%
2008 Bergundaskolan 7-9 Matematik 147st 146st 8.2% 42.5% 35.6% 13.7%
2008 Bokhultet skola Matematik 1st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Braås skola F-9 Matematik 94st 93st .. 65.6% 15.1% 14.0%
2008 Fagrabäckskolan Matematik 188st 184st 13.0% 49.5% 26.6% 10.9%
2008 Helgö Resursskola Matematik 5st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Kronoberg Skola Matematik 54st 54st .. 48.1% 33.3% ..
2008 Lammhults skola Matematik 39st 39st .. 56.4% .. ..
2008 Norregårdskolan Matematik 155st 128st .. 51.6% 26.6% 18.8%
2008 Ringsbergsskolan Matematik 21st 21st .. 66.7% .. ..
2008 Sofieberg skola Matematik 4st 2st .. .. .. ..
2008 Teleborg centrum Matematik 188st 180st 6.1% 56.1% 31.1% 6.7%
2008 Växjö waldorfskola Matematik 11st 10st .. .. .. ..
                 
2009 Arabyskolan Matematik 134st 129st 15.5% 38.8% 32.6% 13.2%
2009 Bergundaskolan 7-9 Matematik 123st 119st .. 45.4% 36.1% 16.0%
2009 Bokhultet skola Matematik 2st 1st .. .. .. ..
2009 Braås skola F-9 Matematik 79st 73st .. 63.0% 26.0% ..
2009 Fagrabäckskolan Matematik 193st 182st 6.6% 45.1% 38.5% 9.9%
2009 Helgö Resursskola Matematik 5st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2009 Kronoberg Skola Matematik 56st 56st .. 39.3% 42.9% ..
2009 Lammhults skola Matematik 36st 36st .. 47.2% 30.6% ..
2009 Norregårdskolan Matematik 148st 147st 8.2% 44.2% 32.0% 15.6%
2009 Ringsbergsskolan Matematik 18st 16st .. .. .. ..
2009 Sofieberg skola Matematik 2st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2009 Teleborg centrum Matematik 174st 170st 6.5% 44.1% 36.5% 12.9%
2009 Växjö waldorfskola Matematik 14st 13st .. .. .. ..
                 
2010 Arabyskolan Matematik 121st 114st 13.2% 51.8% 22.8% 12.3%
2010 Bergundaskolan 7-9 Matematik 134st 131st 9.2% 47.3% 28.2% 15.3%
2010 Braås skola F-9 Matematik 84st 78st 23.1% 56.4% 12.8% ..
2010 Fagrabäckskolan Matematik 184st 170st 11.8% 58.2% 21.8% 8.2%
2010 Helgö Resursskola Matematik 3st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2010 Kronoberg Skola Matematik 56st 56st .. 32.1% 37.5% 21.4%
2010 Lammhults skola Matematik 42st 40st .. 45.0% .. ..
2010 Norregårdskolan Matematik 142st 138st 7.2% 46.4% 29.0% 17.4%
2010 Ringsbergsskolan Matematik 18st 18st .. .. .. ..
2010 Sofieberg skola Matematik 2st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2010 Teleborg centrum Matematik 207st 198st 10.6% 56.6% 22.7% 10.1%
                 
                 
2005 Arabyskolan Svenska 92st 90st .. 45.6% 46.7% ..
2005 Bergundaskolan 7-9 Svenska 132st 130st .. 36.2% 38.5% 19.2%
2005 Braås skola F-9 Svenska 81st 77st .. 57.1% 31.2% ..
2005 Fagrabäckskolan Svenska 210st 163st .. 35.6% 50.9% 12.9%
2005 Kronoberg Skola Svenska 53st 52st .. 44.2% 42.3% ..
2005 Lammhult skola Svenska 44st 44st .. 56.8% 25.0% ..
2005 Norregårdskolan Svenska 130st 126st .. 48.4% 37.3% 9.5%
2005 Novaskolan Svenska 1st 1st .. .. .. ..
2005 Teleborg centrum Svenska 150st 141st .. 45.4% 42.6% 10.6%
2005 Växjö waldorfskola Svenska 11st 11st .. .. .. ..
                 
2006 Arabyskolan Svenska 81st 78st .. 46.2% 46.2% ..
2006 Bergundaskolan 7-9 Svenska 150st 148st .. 31.8% 50.0% 16.2%
2006 Braås skola F-9 Svenska 95st 85st .. 43.5% 45.9% ..
2006 Fagrabäckskolan Svenska 193st 56st .. 60.7% 30.4% ..
2006 Kronoberg Skola Svenska 56st 53st .. 28.3% 41.5% 28.3%
2006 Lammhult skola Svenska 46st 46st .. 54.3% 26.1% ..
2006 Norregårdskolan Svenska 149st 126st .. 30.2% 54.8% 9.5%
2006 Novaskolan Svenska 1st 1st .. .. .. ..
2006 Teleborg centrum Svenska 202st 199st .. 45.7% 44.7% 7.5%
2006 Växjö waldorfskola Svenska 15st 14st .. .. .. ..
                 
2007 Arabyskolan Svenska 114st 113st .. 45.1% 44.2% ..
2007 Bergundaskolan 7-9 Svenska 135st 135st .. 39.3% 47.4% 11.1%
2007 Bokhultet skola Svenska 1st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2007 Braås skola F-9 Svenska 102st 98st .. 57.1% 40.8% ..
2007 Fagrabäckskolan Svenska 163st 157st .. 33.1% 56.1% 8.9%
2007 Helgö Resursskola Svenska 4st 3st .. .. .. ..
2007 Kronoberg Skola Svenska 54st 51st .. 39.2% 49.0% ..
2007 Lammhult skola Svenska 36st 35st .. 40.0% 42.9% ..
2007 Norregårdskolan Svenska 143st 135st .. 35.6% 50.4% 13.3%
2007 Novaskolan Svenska 3st 1st .. .. .. ..
2007 Ringsbergsskolan Svenska 14st 14st .. .. .. ..
2007 Sofieberg skola Svenska 4st 2st .. .. .. ..
2007 Teleborg centrum Svenska 170st 167st .. 49.1% 40.7% 9.6%
2007 Växjö waldorfskola Svenska 9st 8st .. .. .. ..
                 
2008 Arabyskolan Svenska 91st 88st .. 38.6% 45.5% ..
2008 Bergundaskolan 7-9 Svenska 147st 147st .. 29.3% 56.5% 12.9%
2008 Bokhultet skola Svenska 1st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Braås skola F-9 Svenska 94st 90st .. 48.9% 40.0% 11.1%
2008 Fagrabäckskolan Svenska 188st 186st .. 36.0% 52.2% 11.3%
2008 Helgö Resursskola Svenska 4st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Kronoberg Skola Svenska 52st 52st .. 23.1% 65.4% ..
2008 Lammhults skola Svenska 39st 39st .. 38.5% 43.6% ..
2008 Norregårdskolan Svenska 153st 146st .. 32.9% 47.3% 14.4%
2008 Ringsbergsskolan Svenska 21st 21st .. .. 66.7% ..
2008 Sofieberg skola Svenska 4st 2st .. .. .. ..
2008 Teleborg centrum Svenska 177st 172st .. 44.2% 40.1% 11.0%
2008 Växjö waldorfskola Svenska 11st 11st .. .. .. ..
                 
2009 Arabyskolan Svenska 100st 96st .. 42.7% 49.0% ..
2009 Bergundaskolan 7-9 Svenska 123st 120st .. 40.0% 45.8% 10.8%
2009 Bokhultet skola Svenska 2st 1st .. .. .. ..
2009 Braås skola F-9 Svenska 75st 75st .. 53.3% 42.7% ..
2009 Fagrabäckskolan Svenska 188st 184st .. 34.8% 52.7% 10.9%
2009 Helgö Resursskola Svenska 5st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2009 Kronoberg Skola Svenska 55st 55st .. 29.1% 58.2% ..
2009 Lammhults skola Svenska 36st 36st .. 36.1% 50.0% ..
2009 Norregårdskolan Svenska 141st 141st .. 46.8% 39.7% 9.9%
2009 Ringsbergsskolan Svenska 18st 16st .. .. .. ..
2009 Sofieberg skola Svenska 1st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2009 Teleborg centrum Svenska 161st 159st .. 44.7% 39.0% 10.7%
2009 Växjö waldorfskola Svenska 14st 14st .. .. .. ..
                 
2010 Arabyskolan Svenska 92st 90st .. 55.6% 33.3% ..
2010 Bergundaskolan 7-9 Svenska 128st 125st .. 46.4% 42.4% ..
2010 Braås skola F-9 Svenska 81st 77st .. 45.5% 50.6% ..
2010 Fagrabäckskolan Svenska 182st 174st .. 39.1% 47.1% 9.2%
2010 Helgö Resursskola Svenska 3st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2010 Kronoberg Skola Svenska 56st 56st .. 51.8% 37.5% ..
2010 Lammhults skola Svenska 41st 41st .. 41.5% 34.1% ..
2010 Norregårdskolan Svenska 132st 129st .. 46.5% 47.3% ..
2010 Ringsbergsskolan Svenska 18st 18st .. .. .. ..
2010 Sofieberg skola Svenska 2st 1st .. .. .. ..
2010 Teleborg centrum Svenska 199st 194st 8.2% 53.6% 32.5% 5.7%


Skolor, Grundskolor Växjö

Grundskola, eller primärskola, är en skolform av skola där elever lär sig elementära kunskaper, som att läsa och skriva, grundläggande matematik, och annat. Skillnaderna mellan världens länder gällande skolor är stor i vad som betraktas som elementära kunskaper och hur länge grundskolan varar. För att kunna utbilda sig vid sekundärskola (yrkesskola eller gymnasium), krävs avslutad grundskola.

Utbildning i grundskola är ofta lagstadgad i form av skolplikt. Rätten till elementär utbildning och att gå i skola nämns i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Grundskolan kan drivas av staten eller kommunen, privata skolor eller som friskola. En del grundskolor drivs i form av internatskolor, då eleverna bor i anläggningar vid skolan under terminerna. I en del länder finns möjlighet till hemundervisning som alternativ till skolor, då föräldrar får ansvaret för elevernas utbildning, antingen genom att de själva undervisar eller genom att de anställer privatlärare.
GNU FDL Källa: Wikipedia (Läs mer)

Färgade kulor på en räkneram.

Sveriges statskalender
Årg.203 (2015)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 3:28                             20:30 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se En del av Sverige.

Blogg

Skribent: Tony Lind

Varje grundskola i Växjö bör ha en närnmare kontakt med Växjös invånare, då det är där våra barn lär sig värderingarna i Växjö kommun.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Skolor online, Grundskola i
Växjö


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö