Kommun Uppsala

Orter i Uppsala kommun
Almunge  Uppsala kommun  Uppsala län
Bälinge  Uppsala kommun  Uppsala län
Björklinge  Uppsala kommun  Uppsala län
Järlåsa  Uppsala kommun  Uppsala län
Knutby  Uppsala kommun  Uppsala län
Länna  Uppsala kommun  Uppsala län
Skyttorp  Uppsala kommun  Uppsala län
Storvreta  Uppsala kommun  Uppsala län
Uppsala  Uppsala kommun  Uppsala län
Vänge  Uppsala kommun  Uppsala län
Vattholma  Uppsala kommun  Uppsala län
Pressmeddelanden som anknyter
till Uppsala kommun.


Forskare i Uppsala får 5,5 miljoner av Hjärt–Lungfonden
15 december 2010 09:01
Sju forskare i Uppsala får 5,5 miljoner kronor av Hjärt–Lungfonden för att hitta metoder och behandlingar som kan hjälpa människor som är hjärt– eller lungsjuka. Totalt delar Hjärt–Lungfonden i år ut 160 miljoner kronor till forskare över hela landet. Hjärt–Lungfonden kan tack vare givare i hela Sverige nu dela ut 160 miljoner kronor till landets ledande hjärt–, kärl– och lungforskare. Pengarna går till forskning som ska rädda liv och ge bättre behandlingar för dem som drabbas av bland annat hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp, hjärtsvikt, stroke och KOL. De sju forskare i Uppsala som nu får dela på 5,5 miljoner kronor är Carina Blomström Lundqvist, professor, Akademiska sjukhuset i Uppsala Erik Persson, med dr, Uppsala universitet Eva Lindberg, docent, Akademiska sjukhuset i Uppsala Göran Hedenstierna, professor, Uppsala Akademiska sjukhus Lars Johansson, lektor, Akademiska sjukhuset i Uppsala Per Venge, Professor, MD, PhD, Akademiska sjukhuset i Uppsala Ulf Risérus, docent, Akademiska sjukhuset i Uppsala – Forskarna arbetar hela tiden med att ta fram och utveckla metoder för att behandla dessa svåra sjukdomar. Forskningsstödet från Hjärt–Lungfonden är en förutsättning för att de ska lyckas, säger Staffan Josephson, Hjärt–Lungfondens generalsekreterare. Hjärt–Lungfonden är den största finansiären av oberoende hjärt– och lungforskning i Sverige, tack vare gåvor från privatpersoner och företag runt om i landet. Fondens mål är att samla in minst 250 miljoner kronor varje år. I år sökte forskare mer än 1,1 miljarder kronor i forskningsstöd från Hjärt–Lungfonden. För mer information, kontakta gärna: Anna Sjödin, presskontakt Hjärt–Lungfonden, telefon 0708–54 42 39, anna.sjodin@hjart–lungfonden.se Hjärt–Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt– och lungsjukdomarna. Hjärt–Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt– och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt–Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92–7 och bg 909–1927. www.hjart–lungfonden.se Fakta: 160 miljoner till svensk hjärt– och lungforskning – Hjärt–Lungfonden är den största enskilda finansiären av oberoende hjärt– och lungforskning i Sverige. – I år delar Hjärt–Lungfonden ut 160 miljoner kronor till forskning, en ökning med 6 miljoner kronor jämfört med året innan. – Hjärt–Lungfonden finansierar varje år cirka 200 löpande forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet. – Under år 2010 har forskare ansökt om mer än 1,1 miljarder kronor i forskningsstöd hos Hjärt–Lungfonden, som kunde bevilja 14 procent av den summan. – Hjärt–Lungfondens mål för forskningen är bland annat att halvera dödstalen i hjärtinfarkt inom tio år. Anna Sjödin, presskontakt Hjärt–Lungfonden, telefon 0708–54 42 39, anna.sjodin@hjart–lungfonden.se Hjärt–Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt– och lungsjukdomarna. Hjärt–Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt– och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt–Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92–7 och bg 909–1927. www.hjart–lungfonden.se

Attendo bjuder på julkonsert med Ann–Louise Hanson
14 december 2010 10:50
Som ett led i vård– och omsorgsföretaget Attendo Cares arbete med att skapa naturliga mötesplatser för äldre, bjuder företaget in seniorer med anhöriga till en konsert med Ann–Louise Hanson på Uppsala Konsert & Kongress. – Vi tycker att det känns väldigt roligt att bjuda in till konsert med en så folkkär artist som Ann–Louise Hanson. Vi hoppas att många av Uppsalas seniorer med anhöriga kommer och lyssnar, säger Folke Remén, kundvalskoordinator på Attendo Liljefors hemvård. Arrangemanget är kostnadsfritt och sker på onsdag den 15 december kl. 14.30. Medierepresentanter hälsas hjärtligt välkomna. För mer information, kontakta: Folke Remén, kundvalskoordinator på Attendo Liljefors hemvård, tel. 020–311 312 Jonas Morian, presschef Attendo Care, tel. 073–839 98 00 Attendo Care är Nordens ledande företag inom service, omsorg och vård till äldre, funktionshindrade samt individ– och familjeomsorg. Attendo Care har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.

Upphandling av vitala komponenter till MAX IV klar
9 december 2010 14:58
Två viktiga upphandlingar i MAX IV–projektet är nu avklarade. Uppsalaföretaget ScandiNova Systems AB och tyska RI Research Instruments GmbH är antagna som leverantörer för vitala komponenter till linjäracceleratorn på det nationella forskningslaboratoriet MAX IV i Lund. ScandiNova Systems AB ska leverera arton s.k. rf–enheter (radio frequency units) till MAX IV–injektorn. Företaget har totalentreprenad för att leverera ett system levererar högfrekventa högeffekt–rf–pulser, med hög effektivitet och hög puls–till–puls–stabilitet. Leverans beräknas ske under 2012. Research Instruments ska leverera acceleratorstrukturerna till MAX IV–injektorn. Företaget har redan tidigare levererat liknande utrustning till stora forskningslaboratorier i bland annat Schweiz, Storbritannien, Australien och Tyskland. Leverans beräknas ske under 2012. – De båda företagen har lämnat anbud, för respektive avtalsområde, som varit de ekonomiskt mest fördelaktiga när hänsyn tagits till samtliga utvärderingskriterier vi ställt upp som t.ex. funktion, tillförlitlighet och användarvänlighet, säger Peter Malmsten, ansvarig upphandlare, MAX–lab. Det sammanlagda ordervärdet för de två kontrakten uppgår till 14 miljoner euro. – Det är glädjande att arbeta tillsammans med ett så kunnigt team som MAX–lab och Lunds universitet i ett så framstående projekt, säger Mikael Lindholm, ordförande och vd på ScandiNova Systems AB. För mer information, kontakta: Professor Mikael Eriksson, maskinansvarig MAX–lab, 046–222 76 96 Peter Malmsten, ansvarig upphandlare MAX–lab, 046–222 31 69 Staffan Edholm, försäljningschef ScandiNova Systems, 018–53 92 60 Christian Piel, försäljningschef RI Research Instruments GmbH, +49 220 484 25 70 http://www.sc–nova.com/ http://research–instruments.de http://research–instruments.de/press–101116 Bilder Här kan du finna bilder från MAX–lab och MAX IV–projektet: http://www.maxlab.lu.se/maxlab/max4/pressmaterial/101110/Pressmaterial_101110.html Om MAX IV–laboratoriet och MAX–lab MAX–lab är ett nationellt forskningslaboratorium som finns i Lund och drivs av Lunds universitet och Vetenskapsrådet. Med MAX IV öppnas nya möjligheter för den internationella materialforskningen. Det blir nästa generations synkrontronljusanläggning och kommer att ersätta det existerande laboratoriet, som i dag består av lagringsringarna MAX I, II och III. År 2015 ska MAX IV stå klart för att kunna användas av de cirka 2 000 forskare som årligen beräknas att besöka anläggningen. www.maxlab.lu.se Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se http://www.cisionwire.se/lunds–universitet/upphandling–av–vitala–komponenter–till–max–iv–klar65287 wkr0001.gif wkr0001.gif 5kB Visa Hämta Svara Svara alla Vidarebefordra

12127D


Välkommen!

Se valda ledamöter
i kommunförvaltningen.
Samtliga Uppsalabor hälsas välkomna!


Myndigheter i Uppsala

Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering IFAU
Kyrkogårdsgatan 6
753 12 UPPSALA
Telefon: 018-4717070
www.ifau.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 UPPSALA
Telefon: 010-4735000
www.spsm.se

Arbetsförmedlingen
Bangårdsgatan 9
753 20 UPPSALA
Telefon: 018-683500
www.arbetsformedlingen.se/upps<wbr />ala

CSN Centrala Studiestödsnämnden
Kungsgatan 57
753 21 UPPSALA
Telefon: 077-1276000
www.csn.se

Företagslotsen
Salagatan 18
753 30 UPPSALA
Telefon: 018-7278880
www.foretagslotsenuppsala.se

Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
753 21 UPPSALA
Telefon: 018-167300
www.forvaltningsratteniuppsala<wbr />.domstol.se

Institutet för Språk och Folkminnen
Dag Hammarskjölds Väg 19
752 37 UPPSALA
Telefon: 018-652160
www.sofi.se

Jordbruksverket
Dragarbrunnsgatan 35
753 20 UPPSALA
Telefon: 036-155000
www.jordbruksverket.se

Kronofogdemyndigheten
Kungsängsgatan 43
753 22 UPPSALA
Telefon: 077-1737300
www.kronofogden.se

Kultur i Länet Landstinget Uppsala Län
S:T Johannesgatan 28
752 33 UPPSALA
Telefon: 018-6116272

Kultur o. Utbildning Uppsala Läns Landsting
S:T Johannesgatan 28
752 33 UPPSALA
Telefon: 018-6116272

LANDSTINGET UPPSALA LÄN
Slottsgränd 2
753 09 UPPSALA
Telefon: 018-6110000
www.lul.se

Lantmäteriet
Hamnesplanaden 1
753 19 UPPSALA
Telefon: 077-1636363
www.lantmateriet.se

Livsmedelsverket
Hamnesplanaden 5
753 19 UPPSALA
Telefon: 018-175500
www.livsmedelsverket.se

Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds Väg 42
752 37 UPPSALA
Telefon: 018-174600
www.lakemedelsverket.se

Länsstyrelsen i Uppsala Län
Hamnesplanaden 3
753 19 UPPSALA
Telefon: 018-195000
www.c.lst.se

Migrationsverket
Bolandsgatan 10
753 23 UPPSALA
Telefon: 077-1235235
www.migrationsverket.se

Nationellt centrum för kvinnofrid
Akademiska Sjukhuset 17
751 85 UPPSALA
Telefon: 018-6112793
www.nck.uu.se

Nordiska Afrikainstitutet
Kungsgatan 38
753 21 UPPSALA
Telefon: 018-562200
www.nai.uu.se

Regionförbundet Uppsala Län
Kungsgatan 41
753 21 UPPSALA
Telefon: 018-182100
www.regionuppsala.se

Skogsstyrelsen
Portalgatan 2
754 23 UPPSALA
Telefon: 018-278800
www.skogsstyrelsen.se

Statens fastighetsverk, SFV
Odinslund 2
753 10 UPPSALA
Telefon: 08-6967000
www.sfv.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA
Ulls Väg 2
756 51 UPPSALA
Telefon: 018-674000
www.sva.se

Sveriges Geologiska Undersökning SGU
Villavägen 18
752 36 UPPSALA
Telefon: 018-179000
www.sgu.se

Trafikverket Förarprov
Gimogatan 2
752 28 UPPSALA
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

UPPSALA KOMMUN
Vaksalagatan 15
753 20 UPPSALA
Telefon: 018-7270000
www.uppsala.se

Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering IFAU
Kyrkogårdsgatan 6
753 12 UPPSALA
Telefon: 018-4717070
www.ifau.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 UPPSALA
Telefon: 010-4735000
www.spsm.se

Arbetsförmedlingen
Bangårdsgatan 9
753 20 UPPSALA
Telefon: 018-683500
www.arbetsformedlingen.se/upps<wbr />ala

CSN Centrala Studiestödsnämnden
Kungsgatan 57
753 21 UPPSALA
Telefon: 077-1276000
www.csn.se

Företagslotsen
Salagatan 18
753 30 UPPSALA
Telefon: 018-7278880
www.foretagslotsenuppsala.se

Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
753 21 UPPSALA
Telefon: 018-167300
www.forvaltningsratteniuppsala<wbr />.domstol.se

Institutet för Språk och Folkminnen
Dag Hammarskjölds Väg 19
752 37 UPPSALA
Telefon: 018-652160
www.sofi.se

Jordbruksverket
Dragarbrunnsgatan 35
753 20 UPPSALA
Telefon: 036-155000
www.jordbruksverket.se

Kronofogdemyndigheten
Kungsängsgatan 43
753 22 UPPSALA
Telefon: 077-1737300
www.kronofogden.se

Kultur i Länet Landstinget Uppsala Län
S:T Johannesgatan 28
752 33 UPPSALA
Telefon: 018-6116272

Kultur o. Utbildning Uppsala Läns Landsting
S:T Johannesgatan 28
752 33 UPPSALA
Telefon: 018-6116272

LANDSTINGET UPPSALA LÄN
Slottsgränd 2
753 09 UPPSALA
Telefon: 018-6110000
www.lul.se

Lantmäteriet
Hamnesplanaden 1
753 19 UPPSALA
Telefon: 077-1636363
www.lantmateriet.se

Livsmedelsverket
Hamnesplanaden 5
753 19 UPPSALA
Telefon: 018-175500
www.livsmedelsverket.se

Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds Väg 42
752 37 UPPSALA
Telefon: 018-174600
www.lakemedelsverket.se

Länsstyrelsen i Uppsala Län
Hamnesplanaden 3
753 19 UPPSALA
Telefon: 018-195000
www.c.lst.se

Migrationsverket
Bolandsgatan 10
753 23 UPPSALA
Telefon: 077-1235235
www.migrationsverket.se

Nationellt centrum för kvinnofrid
Akademiska Sjukhuset 17
751 85 UPPSALA
Telefon: 018-6112793
www.nck.uu.se

Nordiska Afrikainstitutet
Kungsgatan 38
753 21 UPPSALA
Telefon: 018-562200
www.nai.uu.se

Regionförbundet Uppsala Län
Kungsgatan 41
753 21 UPPSALA
Telefon: 018-182100
www.regionuppsala.se

Skogsstyrelsen
Portalgatan 2
754 23 UPPSALA
Telefon: 018-278800
www.skogsstyrelsen.se

Statens fastighetsverk, SFV
Odinslund 2
753 10 UPPSALA
Telefon: 08-6967000
www.sfv.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA
Ulls Väg 2
756 51 UPPSALA
Telefon: 018-674000
www.sva.se

Sveriges Geologiska Undersökning SGU
Villavägen 18
752 36 UPPSALA
Telefon: 018-179000
www.sgu.se

Trafikverket Förarprov
Gimogatan 2
752 28 UPPSALA
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

UPPSALA KOMMUN
Vaksalagatan 15
753 20 UPPSALA
Telefon: 018-7270000
www.uppsala.se

Uppsala

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE


Uppsala

Ljuvt hälsad, samhällets.
välfärdstjänster till dig.

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Sveriges statskalender
Årg.203 (2015)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Kristi Uppsalas Bibel:
Ordspråksboken 17:14 Att börja ett gräl är som att släppa lös vattenmassor;+ dra dig därför tillbaka innan striden bryter ut.+

Kommunförvaltningen
Se nedre högra hörn

Uppsala kommun
753 75 UPPSALA
018 - 727 00 00
www.uppsala.se
Butik Nyheter

Näringar

Café
Bar
Gym
Pizza

Frisor
Bageri
Apotek
Näring

Massage
Blombutik
Restaurang
Systembolag

Utgivningsbevis kommun.se

Myndigheten för radio och tv

Information

 Karta Uppsala kommun


Visa större karta

Myndigheter, Främmande makter, Europeiska unionen, Regeringen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Socialdepartementet, Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet, Miljö och energidepartementet, Näringsdepartementet

Orter i och runt Uppsala kommun:

UPPSALA VÄNGE VÄSTERÅS
Hitta dina grannar. Gator och områden, närområden till Uppsala kommun:

Ålands–Västerby Stockbäck Älvesta Ängsby Örby Övre Slottsgatan Apelgatan Arkeologvägen Artillerigatan Askvägen Avd F Bakteriologi Börje Broby Börjegatan Banérgatan Bandstolsvägen Bellmansgatan Bergslagsresan Björkhagsvägen Blåmesvägen Blixtgatan Blodstensvägen Blomdahls Väg Borgvägen Botvidsgatan Box Bröderna Berwalds Väg Bredgränd Bredmansgatan Brodyrvägen Bruno Liljeforsgatan Byggmästargatan Dag Hammarskjölds Väg Dagermansgatan Dalgatan Danmarks Skolväg Danmarks–Myrby Djäknegatan Drottninggatan Eddagatan Edvard Berlingsgatan Egilsgatan Eka Ekeby Bruk Eklundshovsvägen Eksoppsvägen Emundsplan Ensta Skogsväg Eriksbergsvägen Fålhagsleden Fältspatsvägen Falkvägen Fanstavägen Fasanvägen Fjärdhundragatan Flogstavägen Folkungagatan Frödingsgatan Frötuna Klippan Fredrika Bremersgatan Fredsgatan Frodegatan Götgatan Gamla Uppsalagatan Gitarrvägen Glimmervägen Gnejsvägen Gråalsvägen Gröna Gatan Grandungevägen Granitvägen Gunggräna Gunstagatan Gustaf Kjellbergs Väg Hågavägen Höders Väg Höganäsgatan Högby Hagby Heidenstamsgatan Henriksberg Henry Säldes Väg Herrgårdsvägen Hjalmar Brantingsgatan Holmvägen Idrottsgatan Johannesbäcksgatan Jumkils Skola Jumkilsgatan Kålsängsgränd Kälkvägen Källparksgatan Körvelgatan Kamomillgatan Kantarellvägen Kantorsgatan Kapellgatan Karlsrogatan Klarbärsgatan Klivinge Söderhagen Kremlevägen Kungsängens Gård Kungsängsgatan Kvarnvägen Kyrkogårdsgatan Lärarvägen Lantmätarvägen Lapplandsresan Leopoldsgatan Liljegatan Lings Väg Linvägen Luthagsesplanaden Malma Backe Malma Bergsväg Malmavägen Marielund Nordansjö Marmorvägen Mollskinnsvägen Molngatan Murargatan Murkelvägen Musikvägen Nåntuna Backe Näckrosgatan Näs–Söderby Nannas Väg Norbyvägen Norra Parkvägen Norrlandsgatan Norrtäljegatan Odensgatan Odins Väg Ollonstigen Palmbladsgatan Parisvägen Peterson–Bergers Väg Polhemsgatan Rälsvägen Rackarbergsgatan Regngatan Ringgatan Rundelsgränd Säves Väg Söderby S:T Johannesgatan S:T Persgatan Salabacksgatan Salagatan Salixvägen Seminariegatan Sernanders Väg Sibyllegatan Siktargatan Skälsta Skölsta Skogsbergsvägen Skomakargatan Skornome Slottsgränd Spinnrocksvägen Stålgatan Stigbergsvägen Strandpromenaden Studentstaden Studentvägen Sturegatan Sunnanå Säteri Svartbäcksgatan Swedenborgsgatan Sysslomansgatan Täljstensvägen Tövädersgatan Tegelgatan Tegnérgatan Tiundagatan Torgrims Väg Torkelsgatan Tunagatan Ulleråkersvägen Väderkvarnsgatan Väktargatan Väntbrunna Väsby Västeråker Västerberga Västgötaresan Västra Ågatan Vaksalagatan Vangsbyvägen Varpvägen Viktor Rydbergsgatan Vindhemsgatan Vittingers Väg Vretenvägen Ymergatan

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 2:54                             20:41 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se En del av Sverige.

Kristina Persdotter är glad vinnare.

Blogg

Skribent: Tony Lind

Lampor i Uppsala av olika typer och storlekar, allt ifrån badrum i bostad eller bostadsrätt i Uppsala till ljus för cykel, finner du vid en cykelverkstad eller lampbutik i Uppsala. Belysning till din bil eller om du vill byta däck, kan du göra på en bensinstation. Om bilen är på verkstaden, så kan du hyra en cykel eller åka buss med kollektivtrafiken. I vissa arbeten så som artist i Uppsala eller byggkonsult kan transport vara av större betydelse, än om du arbetar som arkitekt, sköterska, innehar ett it jobb eller är egenföretagare med thaimassage. På vissa apotek finner du mediciner dygnet runt, något som är bra att veta om du har vårdnadsbidrag. Barnmorskemottagning är något som varje kommun, region eller län har. Det finns 290 kommuner i Sverige, var av Uppsala är en kommun. På båtvarv kan du låta bygga en båt av trä med hjälp av en skylift. Om din dator strular eller går sönder, kan du lämna in den på datorservice i Uppsala, vilka kan hjälpa dig att laga datorn till återhämtning att trasig datainformation. Det gäller att se till varje företags specialitet i Uppsala kommun, då alla inte har kunskap att rädda data. I en bok kan du läsa allt ifrån om kläder och blommor till brunn och bergvärme.

Apotek i Uppsala kommun. Apotek som erbjuder receptbelagda och receptfria läkemedel i Uppsala kommun.


Barnmorskemottagning och mödravardscentral i Uppsala kommun. Barnmorskor som ger dig bra mödravård på barnmoskemottagningen och MVC i Uppsala kommun med omnejd.


Konferenser i Uppsala kommun. Konferensanläggningar i Uppsala med omnejd. Klarar både större och mindre grupper i sköna naturområden i Uppsala kommun.


Bokföring i Uppsala kommun. Revisor kan du finna på någon av våra revisionsbyråer i Uppsala kommun.


Advokat och jurist i Uppsala kommun. Familjerätt, affärsjuridik och försvarsadvokat kan du finna genom listan du finner här.


Låna pengar i Uppsala kommun. Låna billigt till låg eller ingen ränta.


Teckna billigast försäkring online i Uppsala kommun. Teckna billig försäkring online. Bil, båt, lägenhet.


Terapi i Uppsala kommun. Nyhet där psykologer medverkar i samtalsterapi och parterapi.


Kommunförvaltningen i Uppsala har ofta bra innehåll i webbplatsen för Uppsalainvånare, men till stor delar styrs innehållet i Uppsala kommunanställdas av individuella beslut, som gör det klurigt för Uppsalamedborgare i Uppsala kommun att förstå konceptet och logiken i Uppsala kommuns kommunwebbplats. Det som även bör beröras i Uppsala kommun, är att Uppsalapersoner som vill flytta i kommunen eller till annan kommun än Uppsala kommun, bara har erfarenhet av sin tidigare kommuns webbplats, och kan vara något stressade att hinna sätta sig in i Uppsala kommunfövaltnings logik på webbplatsen. Därav bör Uppsala kommuns Uppsalainformation få en allt mer standardiserad och genomtänkt presentation för Uppsalabesökare. Idag är det dax att öka medvetenheten bland kommuninvånare i Uppsala kommun, med enhetlig presentation och beskrivning av nationella och kommunala angelägenheter i Uppsala kommun. Målet med denna blogg är att ge Uppsalabor ett högre medvetande och uppmuntra till medborgarmöten med intressanta samtal bland Uppsala kommuns invånare. Vi tar gärna emot åsikts och informativa inlägg gällande Uppsala kommunförvaltning och Uppsala kommunområde.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Uppland län
Enköping
Håbo
Knivsta
Tierp
Uppsala
Älvkarleby
Östhammar

Välkommen till i
Uppsala


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö