Skolor online, Grundskola Umeå

Umeå

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Skolor online, Grundskola i
Umeå kommun

INVÅNARE

Skola & Förskola

     Förskolor

     Skolor, Grundskolor

     Gymnasiet


Jämför grundskolor i Umeå kommun.

Ämnesprovsresultat Engelska, Matematik, Svenska årskurs 9, källa Skolverket. Uppgifter som baseras på färre än 10 elever dubbelprickas. Då visas ".." istället för utfall. Om en uppgift saknas eller är omöjlig visas ".".
År Skola Ämne Antal elever Antal deltagit Andel IG Andel G Andel VG Andel MVG
                 
2005 Ålidhemsskolan Engelska 61st 59st .. 28.8% 47.5% 18.6%
2005 Bräntbergsskolan Engelska 170st 165st .. 27.9% 50.3% 20.0%
2005 Carlshöjdsskolan Engelska 45st 44st .. 31.8% 34.1% 34.1%
2005 Ersängsskolan H Engelska 122st 115st .. 33.9% 42.6% 17.4%
2005 Grubbeskolan Engelska 158st 131st .. 34.4% 48.9% 16.0%
2005 Hagaskolan Engelska 147st 141st .. 27.0% 41.1% 28.4%
2005 Hannaskolan Engelska 5st 4st .. .. .. ..
2005 Hörnefors Centralskola Engelska 54st 37st .. 45.9% 45.9% ..
2005 Linneaskolan Engelska 51st 51st .. 43.1% 47.1% ..
2005 Mariaskolan Engelska 2st 2st .. .. .. ..
2005 Minervaskolan Engelska 45st 44st .. .. .. 100.0%
2005 Reveljen Engelska 2st 2st .. .. .. ..
2005 Sandbackaskolan Engelska 2st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2005 Sävar skola Engelska 106st 106st .. 25.5% 57.5% 15.1%
2005 Skärgårdsskolan Engelska 102st 99st .. 37.4% 43.4% 18.2%
2005 Tegs centralskola Engelska 183st 174st .. 38.5% 50.0% 11.5%
2005 Umeå Waldorfskola Engelska 27st 27st .. 37.0% .. ..
2005 Västangård Engelska 31st 30st .. 40.0% 43.3% ..
                 
2006 Ålidhemsskolan Engelska 67st 61st .. 29.5% 50.8% 18.0%
2006 Bräntbergsskolan Engelska 160st 144st .. 24.3% 52.8% 20.8%
2006 Carlshöjdsskolan Engelska 51st 50st .. 22.0% 48.0% 30.0%
2006 Ersängsskolan H Engelska 139st 125st .. 25.6% 58.4% 15.2%
2006 Grubbeskolan Engelska 160st 154st .. 23.4% 51.9% 22.7%
2006 Hagaskolan Engelska 165st 163st .. 24.5% 49.7% 22.7%
2006 Hannaskolan Engelska 7st 6st .. .. .. ..
2006 Hörnefors Centralskola Engelska 77st 75st .. 48.0% 38.7% ..
2006 Linneaskolan Engelska 53st 53st .. 30.2% 41.5% 28.3%
2006 Mariaskolan Engelska 5st 5st .. .. .. ..
2006 Reveljen Engelska 1st 1st .. .. .. ..
2006 Sandbackaskolan Engelska 7st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2006 Sävar skola Engelska 99st 97st .. 35.1% 48.5% 15.5%
2006 Skärgårdsskolan Engelska 129st 122st .. 28.7% 55.7% 14.8%
2006 Tegs centralskola Engelska 192st 188st .. 35.6% 53.2% 10.1%
2006 Umeå Waldorfskola Engelska 24st 20st .. .. .. ..
2006 Västangård Engelska 43st 39st .. 35.9% 51.3% ..
                 
2007 Ålidhemsskolan Engelska 71st 63st .. 27.0% 52.4% 20.6%
2007 Bräntbergsskolan Engelska 170st 167st .. 26.9% 45.5% 27.5%
2007 Carlshöjdsskolan Engelska 45st 44st .. .. 50.0% 36.4%
2007 Ersängsskolan Engelska 113st 107st .. 35.5% 43.9% 15.0%
2007 Grubbeskolan Engelska 174st 168st .. 29.2% 42.3% 25.0%
2007 Hagaskolan Engelska 168st 165st .. 32.1% 45.5% 21.2%
2007 Hannaskolan Engelska 15st 15st .. .. .. ..
2007 Hörnefors Centralskola Engelska 81st 79st .. 44.3% 27.8% 21.5%
2007 Linneaskolan Engelska 81st 80st .. 36.3% 47.5% 15.0%
2007 Mariaskolan Engelska 6st 4st .. .. .. ..
2007 Minervaskolan Engelska 44st 44st .. .. 43.2% 40.9%
2007 Obbola skola Engelska 29st 28st .. 42.9% 46.4% ..
2007 Prolympia, Umeå Engelska 19st 19st .. .. 52.6% ..
2007 Sävar skola Engelska 117st 115st .. 30.4% 52.2% 17.4%
2007 Skärgårdsskolan Engelska 76st 72st .. 37.5% 41.7% ..
2007 Tegs centralskola Engelska 216st 202st .. 29.7% 50.0% 19.8%
2007 Umeå Waldorfskola Engelska 25st 24st .. .. 75.0% ..
2007 Västangårds skola Engelska 57st 53st .. 26.4% 50.9% ..
                 
2008 Ålidhemsskolan Engelska 89st 87st .. 19.5% 43.7% 35.6%
2008 Bräntbergsskolan Engelska 151st 146st .. 22.6% 50.0% 25.3%
2008 Carlshöjdsskolan Engelska 43st 43st .. 44.2% 34.9% ..
2008 Ersängsskolan Engelska 121st 115st .. 23.5% 56.5% 18.3%
2008 Grubbeskolan Engelska 154st 142st .. 20.4% 51.4% 28.2%
2008 Hagaskolan Engelska 126st 123st .. 22.8% 47.2% 26.0%
2008 Hannaskolan Engelska 7st 7st .. .. .. ..
2008 Hedlunda Invandrarundervisning Engelska 4st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Hörnefors Centralskola Engelska 74st 74st .. 40.5% 45.9% 13.5%
2008 Linneaskolan Engelska 49st 46st .. 34.8% 47.8% ..
2008 Mariaskolan Engelska 5st 5st .. .. .. ..
2008 Minervaskolan Engelska 47st 46st .. .. 39.1% 45.7%
2008 Obbola skola Engelska 47st 45st .. 26.7% 53.3% ..
2008 Prolympia, Umeå Engelska 71st 71st .. 29.6% 42.3% 28.2%
2008 Sandbackaskolan Engelska 3st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Sävar skola Engelska 114st 111st .. 35.1% 43.2% 18.9%
2008 Skärgårdsskolan Engelska 89st 85st .. 38.8% 44.7% 16.5%
2008 Tegs centralskola Engelska 211st 201st .. 39.3% 47.3% 12.4%
2008 Umeå Waldorfskola Engelska 27st 27st .. .. 37.0% ..
2008 Västangårds skola Engelska 56st 44st .. 40.9% 40.9% ..
                 
2009 Ålidhemsskolan Engelska 57st 53st .. 28.3% 49.1% 20.8%
2009 Bräntbergsskolan Engelska 142st 134st .. 21.6% 58.2% 17.9%
2009 Carlshöjdsskolan Engelska 48st 48st .. .. 50.0% 29.2%
2009 Ersängsskolan Engelska 82st 78st .. 35.9% 47.4% 12.8%
2009 Grubbeskolan Engelska 115st 113st .. 25.7% 51.3% 23.0%
2009 Hagaskolan Engelska 126st 116st .. 22.4% 46.6% 27.6%
2009 Hannaskolan Engelska 12st 12st .. .. .. ..
2009 Hörnefors Centralskola Engelska 57st 56st .. 37.5% 37.5% 19.6%
2009 Linneaskolan Engelska 54st 51st .. 35.3% 49.0% ..
2009 Mariaskolan Engelska 8st 8st .. .. .. ..
2009 Minervaskolan Engelska 65st 65st .. 15.4% 38.5% 44.6%
2009 Obbola skola Engelska 44st 44st .. 45.5% 43.2% ..
2009 Prolympia, Umeå Engelska 73st 71st .. 23.9% 54.9% 19.7%
2009 Sävar skola Engelska 103st 97st .. 41.2% 44.3% 13.4%
2009 Skärgårdsskolan Engelska 66st 60st .. 31.7% 53.3% ..
2009 Tegs centralskola Engelska 211st 206st .. 32.0% 54.4% 10.7%
2009 Umeå Waldorfskola Engelska 26st 21st .. .. 52.4% ..
2009 Västangårds skola Engelska 56st 51st .. 31.4% 51.0% ..
                 
2010 Ålidhemsskolan Engelska 68st 66st .. 27.3% 42.4% 30.3%
2010 Bräntbergsskolan Engelska 130st 120st .. 23.3% 50.0% 25.0%
2010 Carlshöjdsskolan Engelska 53st 53st .. .. 62.3% 24.5%
2010 Ersängsskolan Engelska 65st 60st .. 31.7% 45.0% 20.0%
2010 Grubbeskolan Engelska 150st 149st .. 24.8% 44.3% 29.5%
2010 Hagaskolan Engelska 102st 100st .. 18.0% 51.0% 29.0%
2010 Hannaskolan Engelska 12st 12st .. .. .. ..
2010 Hörnefors Centralskola Engelska 65st 63st .. 39.7% 39.7% ..
2010 Linneaskolan Engelska 74st 73st .. 39.7% 42.5% 16.4%
2010 Mariaskolan Engelska 14st 11st .. .. .. ..
2010 Minervaskolan Engelska 66st 66st .. 15.2% 40.9% 42.4%
2010 Obbola skola Engelska 45st 45st .. 22.2% 53.3% ..
2010 Prolympia, Umeå Engelska 73st 72st .. .. 55.6% 29.2%
2010 Sandbackaskolan Engelska 2st 2st .. .. .. ..
2010 Sävar skola Engelska 115st 115st .. 33.9% 47.8% 16.5%
2010 Skärgårdsskolan Engelska 69st 69st .. 36.2% 44.9% 18.8%
2010 Tegs centralskola Engelska 163st 152st .. 35.5% 46.7% 14.5%
2010 Umeå Waldorfskola Engelska 29st 28st .. .. 71.4% ..
2010 Västangårds skola Engelska 41st 41st .. .. 51.2% 29.3%
                 
                 
2005 Ålidhemsskolan Matematik 61st 55st .. 58.2% 25.5% ..
2005 Bräntbergsskolan Matematik 170st 166st 6.6% 50.0% 36.7% 6.6%
2005 Carlshöjdsskolan Matematik 45st 45st .. 46.7% 35.6% ..
2005 Ersängsskolan H Matematik 122st 87st 16.1% 57.5% 19.5% ..
2005 Grubbeskolan Matematik 158st 139st .. 53.2% 28.1% 15.1%
2005 Hagaskolan Matematik 147st 125st 9.6% 57.6% 24.0% 8.8%
2005 Hannaskolan Matematik 5st 5st .. .. .. ..
2005 Hörnefors Centralskola Matematik 54st 52st .. 75.0% .. ..
2005 Linneaskolan Matematik 51st 40st .. 82.5% .. ..
2005 Mariaskolan Matematik 2st 2st .. .. .. ..
2005 Minervaskolan Matematik 45st 41st .. 31.7% 41.5% 26.8%
2005 Reveljen Matematik 2st 2st .. .. .. ..
2005 Sandbackaskolan Matematik 2st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2005 Sävar skola Matematik 106st 100st .. 61.0% 30.0% ..
2005 Skärgårdsskolan Matematik 102st 80st .. 73.8% 20.0% ..
2005 Tegs centralskola Matematik 183st 171st .. 63.7% 25.7% 6.4%
2005 Umeå Waldorfskola Matematik 27st 26st .. 46.2% .. ..
2005 Västangård Matematik 31st 30st .. 53.3% .. ..
                 
2006 Ålidhemsskolan Matematik 67st 17st .. 64.7% .. ..
2006 Bräntbergsskolan Matematik 160st 158st 11.4% 48.1% 31.0% 9.5%
2006 Carlshöjdsskolan Matematik 51st 48st .. 43.8% 45.8% ..
2006 Ersängsskolan H Matematik 139st 126st 15.9% 51.6% 25.4% ..
2006 Grubbeskolan Matematik 160st 156st 6.4% 53.8% 30.8% 9.0%
2006 Hagaskolan Matematik 165st 164st 14.6% 45.7% 29.9% 9.8%
2006 Hannaskolan Matematik 7st 6st .. .. .. ..
2006 Hörnefors Centralskola Matematik 77st 75st 22.7% 53.3% 13.3% ..
2006 Linneaskolan Matematik 53st 53st .. 56.6% .. ..
2006 Mariaskolan Matematik 5st 5st .. .. .. ..
2006 Reveljen Matematik 1st 1st .. .. .. ..
2006 Sandbackaskolan Matematik 7st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2006 Sävar skola Matematik 99st 95st .. 34.7% 54.7% 10.5%
2006 Skärgårdsskolan Matematik 129st 97st .. 72.2% 21.6% ..
2006 Tegs centralskola Matematik 192st 189st 11.1% 49.7% 29.6% 9.5%
2006 Umeå Waldorfskola Matematik 24st 18st .. .. .. ..
2006 Västangård Matematik 43st 40st 27.5% 55.0% .. ..
                 
2007 Ålidhemsskolan Matematik 71st 61st .. 63.9% 18.0% ..
2007 Bräntbergsskolan Matematik 170st 168st 8.3% 55.4% 29.2% 7.1%
2007 Carlshöjdsskolan Matematik 45st 45st .. 40.0% 40.0% ..
2007 Ersängsskolan Matematik 113st 100st 14.0% 62.0% 22.0% ..
2007 Grubbeskolan Matematik 174st 169st 10.1% 52.1% 34.3% ..
2007 Hagaskolan Matematik 168st 163st 12.9% 52.1% 31.3% ..
2007 Hannaskolan Matematik 15st 15st .. 66.7% .. ..
2007 Hörnefors Centralskola Matematik 81st 70st .. 71.4% .. ..
2007 Linneaskolan Matematik 81st 79st 17.7% 57.0% 24.1% ..
2007 Mariaskolan Matematik 6st 4st .. .. .. ..
2007 Minervaskolan Matematik 44st 44st .. 29.5% 43.2% 27.3%
2007 Obbola skola Matematik 29st 26st .. 50.0% .. ..
2007 Prolympia, Umeå Matematik 19st 19st .. .. .. ..
2007 Sävar skola Matematik 117st 115st .. 58.3% 31.3% ..
2007 Skärgårdsskolan Matematik 76st 74st 24.3% 64.9% .. ..
2007 Tegs centralskola Matematik 216st 205st 8.3% 52.2% 29.8% 9.8%
2007 Umeå Waldorfskola Matematik 25st 22st .. 63.6% .. ..
2007 Västangårds skola Matematik 57st 56st 23.2% 58.9% 17.9% ..
                 
2008 Ålidhemsskolan Matematik 89st 88st .. 51.1% 29.5% 11.4%
2008 Bräntbergsskolan Matematik 151st 147st .. 51.0% 30.6% 12.2%
2008 Carlshöjdsskolan Matematik 43st 43st .. 62.8% 30.2% ..
2008 Ersängsskolan Matematik 121st 110st 11.8% 53.6% 22.7% 11.8%
2008 Grubbeskolan Matematik 154st 150st .. 42.0% 41.3% 10.7%
2008 Hagaskolan Matematik 126st 124st 14.5% 44.4% 33.1% 8.1%
2008 Hannaskolan Matematik 7st 5st .. .. .. ..
2008 Hedlunda Invandrarundervisning Matematik 4st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Hörnefors Centralskola Matematik 74st 70st 21.4% 48.6% 27.1% ..
2008 Linneaskolan Matematik 49st 47st .. 44.7% 36.2% ..
2008 Mariaskolan Matematik 5st 5st .. .. .. ..
2008 Minervaskolan Matematik 47st 46st .. 32.6% 37.0% 28.3%
2008 Obbola skola Matematik 47st 46st .. 65.2% .. ..
2008 Prolympia, Umeå Matematik 71st 67st .. 40.3% 31.3% 17.9%
2008 Sandbackaskolan Matematik 3st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Sävar skola Matematik 114st 111st .. 55.0% 32.4% 11.7%
2008 Skärgårdsskolan Matematik 89st 86st 19.8% 60.5% 18.6% ..
2008 Tegs centralskola Matematik 211st 203st 11.3% 51.2% 26.6% 10.8%
2008 Umeå Waldorfskola Matematik 27st 27st .. 48.1% .. ..
2008 Västangårds skola Matematik 56st 45st .. 51.1% 33.3% ..
                 
2009 Ålidhemsskolan Matematik 57st 53st .. 41.5% 28.3% 18.9%
2009 Bräntbergsskolan Matematik 142st 135st 8.1% 41.5% 47.4% ..
2009 Carlshöjdsskolan Matematik 48st 46st .. 23.9% 41.3% 26.1%
2009 Ersängsskolan Matematik 82st 74st .. 60.8% 21.6% ..
2009 Grubbeskolan Matematik 115st 111st .. 53.2% 36.0% ..
2009 Hagaskolan Matematik 126st 120st 16.7% 35.0% 40.0% 8.3%
2009 Hannaskolan Matematik 12st 10st .. .. .. ..
2009 Hörnefors Centralskola Matematik 57st 56st .. 48.2% 28.6% ..
2009 Linneaskolan Matematik 54st 50st .. 44.0% 40.0% ..
2009 Mariaskolan Matematik 8st 7st .. .. .. ..
2009 Minervaskolan Matematik 65st 65st .. 32.3% 43.1% 20.0%
2009 Obbola skola Matematik 44st 43st 27.9% 37.2% 34.9% ..
2009 Prolympia, Umeå Matematik 73st 68st .. 52.9% 30.9% ..
2009 Sävar skola Matematik 103st 101st .. 44.6% 45.5% ..
2009 Skärgårdsskolan Matematik 66st 61st 16.4% 49.2% 27.9% ..
2009 Tegs centralskola Matematik 211st 204st 11.3% 43.6% 34.8% 10.3%
2009 Umeå Waldorfskola Matematik 26st 18st .. .. .. ..
2009 Västangårds skola Matematik 56st 56st .. 55.4% 39.3% ..
                 
2010 Ålidhemsskolan Matematik 68st 66st 16.7% 48.5% 21.2% ..
2010 Bräntbergsskolan Matematik 130st 120st 15.8% 49.2% 22.5% 12.5%
2010 Carlshöjdsskolan Matematik 53st 53st .. 32.1% 39.6% 28.3%
2010 Ersängsskolan Matematik 65st 60st 33.3% 43.3% 21.7% ..
2010 Grubbeskolan Matematik 150st 148st 8.8% 52.0% 29.1% 10.1%
2010 Hagaskolan Matematik 102st 100st 17.0% 39.0% 28.0% 16.0%
2010 Hannaskolan Matematik 12st 12st .. .. .. ..
2010 Hörnefors Centralskola Matematik 65st 62st .. 61.3% .. ..
2010 Linneaskolan Matematik 74st 73st 15.1% 63.0% 19.2% ..
2010 Mariaskolan Matematik 14st 7st .. .. .. ..
2010 Minervaskolan Matematik 66st 64st .. 39.1% 29.7% 25.0%
2010 Obbola skola Matematik 45st 45st 24.4% 53.3% .. ..
2010 Prolympia, Umeå Matematik 73st 61st .. 49.2% 34.4% ..
2010 Sandbackaskolan Matematik 2st 2st .. .. .. ..
2010 Sävar skola Matematik 115st 110st .. 50.0% 35.5% 13.6%
2010 Skärgårdsskolan Matematik 69st 68st 32.4% 47.1% 14.7% ..
2010 Tegs centralskola Matematik 163st 152st 17.8% 49.3% 16.4% 16.4%
2010 Umeå Waldorfskola Matematik 29st 27st .. 51.9% .. ..
2010 Västangårds skola Matematik 41st 41st .. 41.5% 31.7% ..
                 
                 
2005 Ålidhemsskolan Svenska 58st 56st .. 35.7% 58.9% ..
2005 Bräntbergsskolan Svenska 165st 163st .. 42.3% 44.2% 8.0%
2005 Carlshöjdsskolan Svenska 44st 44st .. 38.6% 50.0% ..
2005 Ersängsskolan H Svenska 111st 106st .. 42.5% 44.3% 11.3%
2005 Grubbeskolan Svenska 158st 81st .. 39.5% 43.2% 13.6%
2005 Hagaskolan Svenska 146st 53st .. 39.6% 39.6% 20.8%
2005 Hannaskolan Svenska 5st 5st .. .. .. ..
2005 Hörnefors Centralskola Svenska 54st 35st .. 37.1% 51.4% ..
2005 Linneaskolan Svenska 51st 26st .. 57.7% .. ..
2005 Mariaskolan Svenska 2st 2st .. .. .. ..
2005 Minervaskolan Svenska 45st 44st .. .. 56.8% 29.5%
2005 Reveljen Svenska 2st 2st .. .. .. ..
2005 Sandbackaskolan Svenska 2st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2005 Sävar skola Svenska 106st 106st .. 43.4% 40.6% 15.1%
2005 Skärgårdsskolan Svenska 102st 102st .. 46.1% 44.1% ..
2005 Tegs centralskola Svenska 182st 174st .. 43.7% 44.8% 9.8%
2005 Umeå Waldorfskola Svenska 27st 26st .. 38.5% 38.5% ..
2005 Västangård Svenska 31st 31st .. 45.2% 45.2% ..
                 
2006 Ålidhemsskolan Svenska 62st 57st .. 36.8% 38.6% 21.1%
2006 Bräntbergsskolan Svenska 158st 157st .. 38.9% 48.4% 9.6%
2006 Carlshöjdsskolan Svenska 51st 51st .. 19.6% 49.0% 25.5%
2006 Ersängsskolan H Svenska 124st 118st .. 42.4% 44.1% ..
2006 Grubbeskolan Svenska 159st 159st .. 30.2% 45.9% 22.6%
2006 Hagaskolan Svenska 165st 165st .. 26.1% 48.5% 20.6%
2006 Hannaskolan Svenska 7st 6st .. .. .. ..
2006 Hörnefors Centralskola Svenska 77st 75st .. 46.7% 33.3% 20.0%
2006 Linneaskolan Svenska 53st 53st .. 32.1% 34.0% 34.0%
2006 Mariaskolan Svenska 4st 4st .. .. .. ..
2006 Reveljen Svenska 1st 1st .. .. .. ..
2006 Sandbackaskolan Svenska 7st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2006 Sävar skola Svenska 99st 98st .. 31.6% 53.1% 15.3%
2006 Skärgårdsskolan Svenska 128st 126st .. 40.5% 50.0% 7.9%
2006 Tegs centralskola Svenska 192st 187st .. 32.1% 58.3% 9.1%
2006 Umeå Waldorfskola Svenska 24st 23st .. .. 43.5% ..
2006 Västangård Svenska 43st 40st .. 45.0% 42.5% ..
                 
2007 Ålidhemsskolan Svenska 67st 59st .. 35.6% 49.2% ..
2007 Bräntbergsskolan Svenska 168st 162st .. 38.3% 48.8% 11.7%
2007 Carlshöjdsskolan Svenska 43st 43st .. 39.5% 48.8% ..
2007 Ersängsskolan Svenska 101st 95st .. 46.3% 40.0% 11.6%
2007 Grubbeskolan Svenska 174st 171st .. 39.2% 49.1% 9.4%
2007 Hagaskolan Svenska 164st 162st .. 32.7% 50.6% 14.2%
2007 Hannaskolan Svenska 15st 15st .. .. .. ..
2007 Hörnefors Centralskola Svenska 81st 76st .. 42.1% 42.1% ..
2007 Linneaskolan Svenska 80st 78st .. 43.6% 43.6% ..
2007 Mariaskolan Svenska 6st 4st .. .. .. ..
2007 Minervaskolan Svenska 44st 44st .. 25.0% 50.0% 25.0%
2007 Obbola skola Svenska 29st 28st .. .. 71.4% ..
2007 Prolympia, Umeå Svenska 19st 19st .. .. .. ..
2007 Sävar skola Svenska 117st 116st .. 48.3% 40.5% 10.3%
2007 Skärgårdsskolan Svenska 76st 75st .. 65.3% 25.3% ..
2007 Tegs centralskola Svenska 214st 209st .. 47.8% 40.2% 10.0%
2007 Umeå Waldorfskola Svenska 25st 23st .. .. .. ..
2007 Västangårds skola Svenska 57st 54st .. 55.6% 20.4% ..
                 
2008 Ålidhemsskolan Svenska 86st 84st .. 25.0% 60.7% 13.1%
2008 Bräntbergsskolan Svenska 140st 135st .. 22.2% 58.5% 16.3%
2008 Carlshöjdsskolan Svenska 43st 43st .. 37.2% 41.9% ..
2008 Ersängsskolan Svenska 108st 104st .. 35.6% 53.8% ..
2008 Grubbeskolan Svenska 153st 147st .. 20.4% 57.8% 21.1%
2008 Hagaskolan Svenska 124st 123st .. 28.5% 48.8% 16.3%
2008 Hannaskolan Svenska 7st 7st .. .. .. ..
2008 Hedlunda Invandrarundervisning Svenska 4st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Hörnefors Centralskola Svenska 74st 74st .. 48.6% 36.5% ..
2008 Linneaskolan Svenska 48st 46st .. 58.7% 23.9% ..
2008 Mariaskolan Svenska 5st 5st .. .. .. ..
2008 Minervaskolan Svenska 47st 47st .. .. 61.7% ..
2008 Obbola skola Svenska 47st 46st .. 39.1% 56.5% ..
2008 Prolympia, Umeå Svenska 71st 69st .. 47.8% 42.0% ..
2008 Sandbackaskolan Svenska 3st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Sävar skola Svenska 114st 113st .. 52.2% 38.1% ..
2008 Skärgårdsskolan Svenska 89st 87st .. 48.3% 35.6% ..
2008 Tegs centralskola Svenska 211st 201st .. 39.3% 50.7% 5.5%
2008 Umeå Waldorfskola Svenska 27st 27st .. .. 48.1% ..
2008 Västangårds skola Svenska 56st 39st .. 43.6% 38.5% ..
                 
2009 Ålidhemsskolan Svenska 51st 47st .. 29.8% 48.9% ..
2009 Bräntbergsskolan Svenska 139st 134st .. 36.6% 50.0% 12.7%
2009 Carlshöjdsskolan Svenska 45st 45st .. .. 68.9% ..
2009 Ersängsskolan Svenska 68st 66st .. 43.9% 48.5% ..
2009 Grubbeskolan Svenska 115st 114st .. 29.8% 59.6% 10.5%
2009 Hagaskolan Svenska 123st 117st .. 45.3% 44.4% ..
2009 Hannaskolan Svenska 12st 12st .. .. .. ..
2009 Hörnefors Centralskola Svenska 57st 48st .. 39.6% 37.5% ..
2009 Linneaskolan Svenska 54st 52st .. 28.8% 55.8% ..
2009 Mariaskolan Svenska 8st 8st .. .. .. ..
2009 Minervaskolan Svenska 65st 65st .. 21.5% 46.2% 30.8%
2009 Obbola skola Svenska 44st 44st .. 27.3% 61.4% ..
2009 Prolympia, Umeå Svenska 73st 73st .. 19.2% 65.8% 15.1%
2009 Sävar skola Svenska 103st 96st .. 41.7% 50.0% ..
2009 Skärgårdsskolan Svenska 66st 61st .. 49.2% 37.7% ..
2009 Tegs centralskola Svenska 211st 205st .. 56.1% 39.0% ..
2009 Umeå Waldorfskola Svenska 26st 21st .. .. .. ..
2009 Västangårds skola Svenska 54st 54st .. 46.3% 44.4% ..
                 
2010 Ålidhemsskolan Svenska 66st 65st .. 38.5% 35.4% 24.6%
2010 Bräntbergsskolan Svenska 122st 116st .. 45.7% 42.2% ..
2010 Carlshöjdsskolan Svenska 51st 51st .. 41.2% 45.1% ..
2010 Ersängsskolan Svenska 54st 51st .. 56.9% 29.4% ..
2010 Grubbeskolan Svenska 148st 148st .. 35.1% 55.4% 7.4%
2010 Hagaskolan Svenska 100st 98st .. 45.9% 39.8% 12.2%
2010 Hannaskolan Svenska 12st 12st .. .. .. ..
2010 Hörnefors Centralskola Svenska 65st 64st .. 45.3% 31.3% 15.6%
2010 Linneaskolan Svenska 74st 74st .. 63.5% 27.0% ..
2010 Mariaskolan Svenska 12st 8st .. .. .. ..
2010 Minervaskolan Svenska 65st 65st .. 24.6% 40.0% 32.3%
2010 Obbola skola Svenska 45st 45st .. 33.3% 51.1% ..
2010 Prolympia, Umeå Svenska 73st 71st .. 22.5% 47.9% 26.8%
2010 Sandbackaskolan Svenska 2st 2st .. .. .. ..
2010 Sävar skola Svenska 115st 115st .. 58.3% 31.3% 8.7%
2010 Skärgårdsskolan Svenska 67st 67st .. 62.7% 28.4% ..
2010 Tegs centralskola Svenska 162st 156st 10.3% 52.6% 35.3% ..
2010 Umeå Waldorfskola Svenska 29st 27st .. 40.7% 48.1% ..
2010 Västangårds skola Svenska 40st 39st .. 43.6% 46.2% ..


Skolor, Grundskolor Umeå

Grundskola, eller primärskola, är en skolform av skola där elever lär sig elementära kunskaper, som att läsa och skriva, grundläggande matematik, och annat. Skillnaderna mellan världens länder gällande skolor är stor i vad som betraktas som elementära kunskaper och hur länge grundskolan varar. För att kunna utbilda sig vid sekundärskola (yrkesskola eller gymnasium), krävs avslutad grundskola.

Utbildning i grundskola är ofta lagstadgad i form av skolplikt. Rätten till elementär utbildning och att gå i skola nämns i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Grundskolan kan drivas av staten eller kommunen, privata skolor eller som friskola. En del grundskolor drivs i form av internatskolor, då eleverna bor i anläggningar vid skolan under terminerna. I en del länder finns möjlighet till hemundervisning som alternativ till skolor, då föräldrar får ansvaret för elevernas utbildning, antingen genom att de själva undervisar eller genom att de anställer privatlärare.
GNU FDL Källa: Wikipedia (Läs mer)

Färgade kulor på en räkneram.

Sveriges statskalender
Årg.203 (2015)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 2:00                             21:13 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se En del av Sverige.

Blogg

Skribent: Tony Lind

Varje grundskola i Umeå bör ha en närnmare kontakt med Umeå invånare, då det är där våra barn lär sig värderingarna i Umeå kommun.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Skolor online, Grundskola i
Umeå


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö