Kommun Umeå

Orter i Umeå kommun
Botsmark  Umeå kommun  Västerbottens län
Bullmark  Umeå kommun  Västerbottens län
Hörnefors  Umeå kommun  Västerbottens län
Holmön  Umeå kommun  Västerbottens län
Holmsund  Umeå kommun  Västerbottens län
Obbola  Umeå kommun  Västerbottens län
Röbäck  Umeå kommun  Västerbottens län
Sävar  Umeå kommun  Västerbottens län
Täfteå  Umeå kommun  Västerbottens län
Tavelsjö  Umeå kommun  Västerbottens län
Umeå  Umeå kommun  Västerbottens län
Pressmeddelanden som anknyter
till Umeå kommun.


Umeåforskare får 8,5 miljoner av Hjärt–Lungfonden
15 december 2010 09:01
Elva forskare i Umeå får 8,5 miljoner kronor av Hjärt–Lungfonden för att hitta metoder och behandlingar som kan hjälpa människor som är hjärt– eller lungsjuka. Totalt delar Hjärt–Lungfonden i år ut 160 miljoner kronor till forskare över hela landet. Hjärt–Lungfonden kan tack vare givare i hela Sverige nu dela ut 160 miljoner kronor till landets ledande hjärt–, kärl– och lungforskare. Pengarna går till forskning som ska rädda liv och ge bättre behandlingar för dem som drabbas av bland annat hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp, hjärtsvikt, stroke och KOL. De elva forskare i Umeå som nu får dela på 8,5 miljoner kronor är Anders Blomberg, docent, överläkare, Umeå Universitetssjukhus Bengt Johansson, docent, överläkare, Umeå Universitetssjukhus Christine Brulin, universitetslektor, Umeå universitet Clas Ahlm, med dr, Umeå Universitetssjukhus Karl Franklin, docent, Umeå Universitetssjukhus Michael Haney, universitetslektor, Umeå Universitetssjukhus Michael Henein, professor, överläkare, Umeå Universitetssjukhus Paul Franks, docent, Umeå Universitetssjukhus Per Wester, professor, Umeå Universtitetssjukhus Stefan Söderberg, docent, överläkare, Umeå Universitetssjukhus Tommy Olsson, professor, Umeå Universitetssjukhus – Forskarna arbetar hela tiden med att ta fram och utveckla metoder för att behandla dessa svåra sjukdomar. Forskningsstödet från Hjärt–Lungfonden är en förutsättning för att de ska lyckas, säger Staffan Josephson, Hjärt–Lungfondens generalsekreterare. Hjärt–Lungfonden är den största finansiären av oberoende hjärt– och lungforskning i Sverige, tack vare gåvor från privatpersoner och företag runt om i landet. Fondens mål är att samla in minst 250 miljoner kronor varje år. I år sökte forskare mer än 1,1 miljarder kronor i forskningsstöd från Hjärt–Lungfonden. För mer information, kontakta gärna: Anna Sjödin, presskontakt Hjärt–Lungfonden, telefon 0708–54 42 39, anna.sjodin@hjart–lungfonden.se Hjärt–Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt– och lungsjukdomarna. Hjärt–Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt– och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt–Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92–7 och bg 909–1927. www.hjart–lungfonden.se Fakta: 160 miljoner till svensk hjärt– och lungforskning – Hjärt–Lungfonden är den största enskilda finansiären av oberoende hjärt– och lungforskning i Sverige. – I år delar Hjärt–Lungfonden ut 160 miljoner kronor till forskning, en ökning med 6 miljoner kronor jämfört med året innan. – Hjärt–Lungfonden finansierar varje år cirka 200 löpande forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet. – Under år 2010 har forskare ansökt om mer än 1,1 miljarder kronor i forskningsstöd hos Hjärt–Lungfonden, som kunde bevilja 14 procent av den summan. – Hjärt–Lungfondens mål för forskningen är bland annat att halvera dödstalen i hjärtinfarkt inom tio år. Anna Sjödin, presskontakt Hjärt–Lungfonden, telefon 0708–54 42 39, anna.sjodin@hjart–lungfonden.se Hjärt–Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt– och lungsjukdomarna. Hjärt–Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt– och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt–Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92–7 och bg 909–1927. www.hjart–lungfonden.se

Hopp för ofrivilligt barnlösa – Innovationsbron investerar i banbrytande upptäckt
6 december 2010 09:22
Innovationsbron AB investerar i Folitech AB, som utvecklar metoder för att hjälpa barnlösa par som idag inte kan bli gravida. Banbrytande upptäckt har lagt grunden. Ofrivillig barnlöshet kan behandlas med vanlig så kallad In Vitro Fertilicering (IVF), en metod som nu 2010 belönas med Nobelpriset i medicin. Men hos vissa kvinnor utvecklas inte äggen på ett normalt sätt och dessa kvinnor kan därför inte behandlas med traditionell IVF. En molekyl i kroppen, PTEN, förhindrar mognaden av äggen. Upptäckten är banbrytande och är gjord av professor Kui Liu, vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Umeå Universitet. Professor Liu har också visat att blockering av molekylen PTEN leder till att omogna ägg mognar, vilket har öppnat möjligheten för utveckling av en ny behandling av infertilitet. Ett sådant läkemedel kommer att kunna hjälpa kvinnor som idag inte kan behandlas med IVF. För att påskynda utvecklingen av den nya behandlingsmetoden har professor Liu startat bolaget Folitech AB, som finns i Umeå Biotech Incubator. Innovationsbron AB bidrar genom sin investering i Folitech AB till bolagets fortsatta utveckling. ”Barnlöshet är ett stort problem för många par och det är till stor hjälp att få stöd från Innovationsbron i mitt arbete att utveckla ett företag som kan ta fram denna produkt som skall hjälpa så många par”, säger professor Liu. ”Det känns oerhört bra att kunna bidra till att fler par som är ofrivilligt barnlösa potentiellt kan få hjälp i framtiden”, säger Mattias Eriksson, Investment Manager på Innovationsbron. För frågor vänligen kontakta: Mattias Eriksson Professor Kui Liu Investment Manager Innovationsbron AB Folitech AB Tel: 070–539 39 98 Tel: 073–620 50 64 Om Innovationsbron Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden. Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se

12127D


Välkommen!

Se valda ledamöter
i kommunförvaltningen.
Samtliga Umeåbor hälsas välkomna!


Myndigheter i Umeå

Hällsboskolan
Aktörgränd 29
903 64 UMEÅ
Telefon: 010-4735000
www.spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Nygatan 18-20
903 27 UMEÅ
Telefon: 010-4735000
www.spsm.se

Arbetsförmedlingen
Nygatan 25
903 29 UMEÅ
Telefon: 090-151500
www.arbetsformedlingen.se/umea

Arbetsförmedlingen Kultur Nord
Nygatan 25
903 29 UMEÅ
Telefon: 090-151600
www.arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen Rehabilitering
Nygatan 25
903 29 UMEÅ
Telefon: 090-151500
www.arbetsformedlingen.se

Arbetsmiljöverket Distriktet i Umeå
Riddaregatan 8
903 36 UMEÅ
Telefon: 010-7309000
www.av.se

Brottsoffermyndigheten
Storgatan 49
903 26 UMEÅ
Telefon: 090-708200
www.brottsoffermyndigheten.se

CSN Centrala Studiestödsnämnden
Götgatan 3
903 27 UMEÅ
Telefon: 077-1276000
www.csn.se

FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut
Cementvägen 20
906 21 UMEÅ
Telefon: 090-106600
www.foi.se

Hovrätten för Övre Norrland
Storgatan 39
903 25 UMEÅ
Telefon: 090-172000
www.hovrattenovrenorrland.doms<wbr />tol.se

Hållbarhetsrådet
Tvistevägen 47
907 36 UMEÅ
Telefon: 090-184600
www.hallbarhetsradet.se

Kronofogdemyndigheten
Jägarvägen 18
904 20 UMEÅ
Telefon: 077-1737300
www.kronofogden.se

Lantmäteriet
Kungsgatan 80
903 30 UMEÅ
Telefon: 090-107500
www.lantmateriverket.se

Lantmäteriet
Kungsgatan 80
903 30 UMEÅ
Telefon: 077-1636363
www.lantmateriet.se

Länsstyrelsen i Västerbottens Län
Storgatan 71
903 30 UMEÅ
Telefon: 090-107000
www.vasterbotten.lst.se

METRIA
Kungsgatan 80
903 30 UMEÅ
Telefon: 077-1636363
www.metria.se

Migrationsverket
Kylgränd 6
906 20 UMEÅ
Telefon: 077-1235235
www.migrationsverket.se

Skogsstyrelsen
Hovrättsgatan 3
903 25 UMEÅ
Telefon: 090-158300
www.skogsstyrelsen.se

Statens fastighetsverk, SFV
Brogatan 11
903 25 UMEÅ
Telefon: 08-6967000
www.sfv.se

Trafikverket Förarprov
Storgatan 60
903 30 UMEÅ
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

UMEÅ KOMMUN
Skolgatan 31
903 25 UMEÅ
Telefon: 090-161000
www.umea.se

VIVA Arbete Unga
Nygatan 18-20
903 27 UMEÅ
Telefon: 090-161000
www.umea.se/viva

VIVA Introduktion
Rådhusesplanaden 8
903 28 UMEÅ
Telefon: 090-161000
www.umea.se/viva

VIVA Kompetenscentrum
Rådhusesplanaden 8
903 28 UMEÅ
Telefon: 090-161000
www.umea.se/viva

VIVA Resurs
Tegelbruksvägen 7
907 42 UMEÅ
Telefon: 090-164900
www.umea.se/viva

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Köksvägen 11
907 37 UMEÅ
Telefon: 090-7857000
www.vll.se

Hällsboskolan
Aktörgränd 29
903 64 UMEÅ
Telefon: 010-4735000
www.spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Nygatan 18-20
903 27 UMEÅ
Telefon: 010-4735000
www.spsm.se

Arbetsförmedlingen
Nygatan 25
903 29 UMEÅ
Telefon: 090-151500
www.arbetsformedlingen.se/umea

Arbetsförmedlingen Kultur Nord
Nygatan 25
903 29 UMEÅ
Telefon: 090-151600
www.arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen Rehabilitering
Nygatan 25
903 29 UMEÅ
Telefon: 090-151500
www.arbetsformedlingen.se

Arbetsmiljöverket Distriktet i Umeå
Riddaregatan 8
903 36 UMEÅ
Telefon: 010-7309000
www.av.se

Brottsoffermyndigheten
Storgatan 49
903 26 UMEÅ
Telefon: 090-708200
www.brottsoffermyndigheten.se

CSN Centrala Studiestödsnämnden
Götgatan 3
903 27 UMEÅ
Telefon: 077-1276000
www.csn.se

FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut
Cementvägen 20
906 21 UMEÅ
Telefon: 090-106600
www.foi.se

Hovrätten för Övre Norrland
Storgatan 39
903 25 UMEÅ
Telefon: 090-172000
www.hovrattenovrenorrland.doms<wbr />tol.se

Hållbarhetsrådet
Tvistevägen 47
907 36 UMEÅ
Telefon: 090-184600
www.hallbarhetsradet.se

Kronofogdemyndigheten
Jägarvägen 18
904 20 UMEÅ
Telefon: 077-1737300
www.kronofogden.se

Lantmäteriet
Kungsgatan 80
903 30 UMEÅ
Telefon: 090-107500
www.lantmateriverket.se

Lantmäteriet
Kungsgatan 80
903 30 UMEÅ
Telefon: 077-1636363
www.lantmateriet.se

Länsstyrelsen i Västerbottens Län
Storgatan 71
903 30 UMEÅ
Telefon: 090-107000
www.vasterbotten.lst.se

METRIA
Kungsgatan 80
903 30 UMEÅ
Telefon: 077-1636363
www.metria.se

Migrationsverket
Kylgränd 6
906 20 UMEÅ
Telefon: 077-1235235
www.migrationsverket.se

Skogsstyrelsen
Hovrättsgatan 3
903 25 UMEÅ
Telefon: 090-158300
www.skogsstyrelsen.se

Statens fastighetsverk, SFV
Brogatan 11
903 25 UMEÅ
Telefon: 08-6967000
www.sfv.se

Trafikverket Förarprov
Storgatan 60
903 30 UMEÅ
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

UMEÅ KOMMUN
Skolgatan 31
903 25 UMEÅ
Telefon: 090-161000
www.umea.se

VIVA Arbete Unga
Nygatan 18-20
903 27 UMEÅ
Telefon: 090-161000
www.umea.se/viva

VIVA Introduktion
Rådhusesplanaden 8
903 28 UMEÅ
Telefon: 090-161000
www.umea.se/viva

VIVA Kompetenscentrum
Rådhusesplanaden 8
903 28 UMEÅ
Telefon: 090-161000
www.umea.se/viva

VIVA Resurs
Tegelbruksvägen 7
907 42 UMEÅ
Telefon: 090-164900
www.umea.se/viva

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Köksvägen 11
907 37 UMEÅ
Telefon: 090-7857000
www.vll.se

Umeå

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE


Umeå

Ljuvt hälsad, samhällets.
välfärdstjänster till dig.

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Sveriges statskalender
Årg.203 (2015)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Kristi Umeå Bibel:
Ordspråksboken 10:16 Den rättfärdiges verksamhet leder till liv;+ den ondskefulles avkastning leder till synd.+

Kommunförvaltningen
Se nedre högra hörn

Umeå kommun
901 84 UMEÅ
090 - 16 10 00
www.umea.se
Butik Nyheter

Näringar

Café
Bar
Gym
Pizza

Frisor
Bageri
Apotek
Näring

Massage
Blombutik
Restaurang
Systembolag

Utgivningsbevis kommun.se

Myndigheten för radio och tv

Information

 Karta Umeå kommun


Visa större karta

Myndigheter, Främmande makter, Europeiska unionen, Regeringen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Socialdepartementet, Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet, Miljö och energidepartementet, Näringsdepartementet

Orter i och runt Umeå kommun:

UMEÅ RÖBÄCK
Hitta dina grannar. Gator och områden, närområden till Umeå kommun:

Åheden Åkervägen Älvans Väg Öbackavägen Östra Kyrkogatan Axtorpsvägen Bölevägen Backenvägen Baggböle Bangatan Basstråket Biologigränd Bjännsjö Björnbärsvägen Blåbärsvägen Bodbyn Bovikenvägen Box Brånvägen Brännland Brogatan Dragongatan Förrådsvägen Flurkmark Folktrovägen Forslunda Fritid Furugränd Fysikgränd Fystikgränd Gammliavägen Generalsgatan Gluntens Väg Gnejsvägen Gråstensvägen Grubbevägen Gryningsvägen Gubböle Gullrisvägen Gustav Garvares Gata Hästskovägen Hössjö Hagmarksvägen Hamrinsvägen Hantverkaregatan Hermelinvägen Himlastigen Hissjö Hissjövägen Historiegränd Hovrättsgatan Huldrans Väg Istidsgatan J A Linders Väg Kandidatvägen Kemigränd Klövervägen Kopparvägen Korpralsvägen Kråkbärsvägen Kragvägen Krokvägen Kronbodsvägen Kronoparksvägen Kullavägen Kungsgårdsvägen Kungsgatan Kuratorvägen Kvartsvägen Löjtnantsgatan Lövstigen Lagmansgatan Lakabäcksvägen Linåkersvägen Lingonvägen Loftvägen Månskensvägen Måttgränd Mantelvägen Mariehemsvägen Markvägen Mjölkvägen Muddervägen Nipvägen Norra Ersmarksgatan Olof Palmes Gata Olsvägen Orrvägen Ostkroken Ostvägen Pärkällarvägen Paradisgränd Pastorsvägen Pedagoggränd Per Jans Väg Rådhusesplanaden Rådjursvägen Rågången Rödhakevägen Rönnbärsstigen Ramvägen Renmarkstorget Riksvägen Rosettvägen Rullstensgatan Rullstensvägen Sörfors Salomonsbesök Sandbackavägen Sandgärdesgatan Saxofonstråket Scharinsvägen Segelgatan Sjöfruvägen Skidspåret Skiftesvägen Skolgatan Skravelsjö Skravelsjövägen Smörbäcksvägen Smultronvägen Snipgränd Soc Tillståndsenh, Kungsg Sockenvägen Sofiehemsvägen Solvändan Spiralvägen Språkgränd Stävgränd Stöcke Stackvägen Stipendiegränd Storgatan Strömbäck Strombergs Väg Törelvägen Tallhedsvägen Timotejvägen Torsgatan Tråggränd Träsnidargatan Trastvägen Tvistevägen Umeå Universitet Umedalsallén Umestan Företagspark Utmarksvägen Västeråker Västra Kapellvägen Vallmovägen Vargvägen Verkmästargränd Vinkelvägen Vittervägen Vretgatan Ystarvägen

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 2:00                             21:13 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se En del av Sverige.

Kristina Persdotter är glad vinnare.

Blogg

Skribent: Tony Lind

Lampor i Umeå av olika typer och storlekar, allt ifrån badrum i bostad eller bostadsrätt i Umeå till ljus för cykel, finner du vid en cykelverkstad eller lampbutik i Umeå. Belysning till din bil eller om du vill byta däck, kan du göra på en bensinstation. Om bilen är på verkstaden, så kan du hyra en cykel eller åka buss med kollektivtrafiken. I vissa arbeten så som artist i Umeå eller byggkonsult kan transport vara av större betydelse, än om du arbetar som arkitekt, sköterska, innehar ett it jobb eller är egenföretagare med thaimassage. På vissa apotek finner du mediciner dygnet runt, något som är bra att veta om du har vårdnadsbidrag. Barnmorskemottagning är något som varje kommun, region eller län har. Det finns 290 kommuner i Sverige, var av Umeå är en kommun. På båtvarv kan du låta bygga en båt av trä med hjälp av en skylift. Om din dator strular eller går sönder, kan du lämna in den på datorservice i Umeå, vilka kan hjälpa dig att laga datorn till återhämtning att trasig datainformation. Det gäller att se till varje företags specialitet i Umeå kommun, då alla inte har kunskap att rädda data. I en bok kan du läsa allt ifrån om kläder och blommor till brunn och bergvärme.

Apotek i Umeå kommun. Apotek som erbjuder receptbelagda och receptfria läkemedel i Umeå kommun.


Barnmorskemottagning och mödravardscentral i Umeå kommun. Barnmorskor som ger dig bra mödravård på barnmoskemottagningen och MVC i Umeå kommun med omnejd.


Konferenser i Umeå kommun. Konferensanläggningar i Umeå med omnejd. Klarar både större och mindre grupper i sköna naturområden i Umeå kommun.


Bokföring i Umeå kommun. Revisor kan du finna på någon av våra revisionsbyråer i Umeå kommun.


Advokat och jurist i Umeå kommun. Familjerätt, affärsjuridik och försvarsadvokat kan du finna genom listan du finner här.


Låna pengar i Umeå kommun. Låna billigt till låg eller ingen ränta.


Teckna billigast försäkring online i Umeå kommun. Teckna billig försäkring online. Bil, båt, lägenhet.


Terapi i Umeå kommun. Nyhet där psykologer medverkar i samtalsterapi och parterapi.


Kommunförvaltningen i Umeå har ofta bra innehåll i webbplatsen för Umeåinvånare, men till stor delar styrs innehållet i Umeå kommunanställdas av individuella beslut, som gör det klurigt för Umeåmedborgare i Umeå kommun att förstå konceptet och logiken i Umeå kommuns kommunwebbplats. Det som även bör beröras i Umeå kommun, är att Umeåpersoner som vill flytta i kommunen eller till annan kommun än Umeå kommun, bara har erfarenhet av sin tidigare kommuns webbplats, och kan vara något stressade att hinna sätta sig in i Umeå kommunfövaltnings logik på webbplatsen. Därav bör Umeå kommuns Umeåinformation få en allt mer standardiserad och genomtänkt presentation för Umeåbesökare. Idag är det dax att öka medvetenheten bland kommuninvånare i Umeå kommun, med enhetlig presentation och beskrivning av nationella och kommunala angelägenheter i Umeå kommun. Målet med denna blogg är att ge Umeåbor ett högre medvetande och uppmuntra till medborgarmöten med intressanta samtal bland Umeå kommuns invånare. Vi tar gärna emot åsikts och informativa inlägg gällande Umeå kommunförvaltning och Umeå kommunområde.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Västerbotten län
Bjurholm
Dorotea
Lycksele
Malå
Nordmaling
Norsjö
Robertsfors
Skellefteå
Sorsele
Storuman
Umeå
Vilhelmina
Vindeln
Vännäs
Åsele

Välkommen till i
Umeå


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö