Kommun Trelleborg

Orter i Trelleborg kommun
Anderslöv  Trelleborgs kommun  Skåne län
Beddingestrand  Trelleborgs kommun  Skåne län
Klagstorp  Trelleborgs kommun  Skåne län
Smygehamn  Trelleborgs kommun  Skåne län
Trelleborg  Trelleborgs kommun  Skåne län
Pressmeddelanden som anknyter
till Trelleborg kommun.


Trelleborg investerar i ny verksamhet i Indien– bygger plattform för ytterligare tillväxt i landet
10 december 2010 08:31
Trelleborg har tagit beslut om att etablera ny verksamhet i Bangalore i Indien för att på ett ännu bättre sätt ta tillvara den framtida tillväxten i landet, främst bland kunder inom infrastruktur för telekomsektorn samt industriell antivibration. Trelleborgkoncernen finns sedan länge i Indien och har totalt cirka 900 anställda i landet. Den nya verksamheten är inom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems och kommer att omfatta såväl utveckling, tillverkning som försäljning. Verksamheten beräknas kunna starta under det tredje kvartalet 2011 och kommer inledningsvis att sysselsätta cirka 70 personer. – Tack vare denna nya investering kommer vi ännu närmare våra kunder och kan på ett effektivare sätt bidra till deras utveckling, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems. Med den nya verksamheten bygger vi också en plattform för ytterligare tillväxt inom andra delar av affärsområdet. För ytterligare information kontakta: Media: Presschef Mikael Sjöblom, 0410 67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com Investerare/analytiker: IR–chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2009 cirka 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap. www.trelleborg.com Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2010–12–10 kl 08:30. Sweco får uppdrag med Trelleborgsbanan
9 december 2010 10:16
Sweco anlitas av Trafikverket som ansvarig projektör för ombyggnationen av Trelleborgsbanan. Uppdraget är värt cirka 30 miljoner kronor och startar omgående. Arbetet ska vara färdigställt år 2016. – Det händer mycket inom infrastrukturområdet i Öresundsregionen, exempelvis med den planerade utbyggnaden av Södra stambanan och med Cityringen i Köpenhamn. Swecos kompetens är efterfrågad och vi rekryterar just nu många nya konsulter i området, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige. Trelleborgsbanan ska anpassas för persontrafik så att godstrafiken kan fortsätta köras samtidigt som persontrafik introduceras mellan Trelleborg och Malmö. Tågen mellan Trelleborg och Malmö ska gå via Citytunneln. Det kommer att ta cirka 30 minuter att åka från Trelleborg till Malmö central och knappt en timme till Köpenhamn. Att kollektivtrafiken stärks gör att trafik kan flyttas från väg till järnväg och därigenom minska klimatpåverkan. Fakta om uppdraget: I Swecos uppdrag ingår att för sträckan Lockarp – Trelleborg: upprätta järnvägsplan, ett flertal arbetsplaner, ta fram underlag för detaljplaneprocesserna i berörda detaljplanelagda områden samt upprätta förfrågningsunderlag, bygghandlingar, förvaltningshandlingar och relationshandlingar för dessa anläggningar. För ytterligare information kontakta: Pavel Sensky, uppdragsansvarig på Sweco, 0734–12 82 24 Rebecka Gunner, informationschef Sweco Sverige, 0734–12 66 75 Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 300 anställda i elva länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 90 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs– och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Trelleborg avyttrar verksamheten inom taktäckning Fortsätter sin fokusering på utvalda segment
6 december 2010 08:30
Trelleborg har som en del av sin strategiska fokusering ingått ett avtal om att avyttra verksamheten inom taktäckning, som ingår i affärsområde Trelleborg Engineered Systems. Verksamheten övertas av Axcel, ett nordiskt riskkapitalbolag med säte i både Köpenhamn och Stockholm. – Avyttringen är ytterligare ett led i vår strategi att fokusera på utvalda segment, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg. Den verksamhet vi avyttrar är nu redo att tas till nästa nivå och vi prioriterar satsningar inom andra områden. Genom avyttringen frigör vi kapital och skapar flexibilitet. – Vi är nöjda med den här lösningen, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems. Vi har utvecklat detta till en bra verksamhet som nu får möjlighet att utvecklas vidare med en ny ägare, samtidigt som vi kan fokusera på de områden som är framtida kärnområden för oss. Den verksamhet som avyttras innefattar polymer– och bitumenbaserade produkter för tätande och vattenavvisande applikationer för industri och konsumenter. Inom verksamheten finns varumärken som Mataki, Trebolit, Trelleborg Phønix, Hetag Tagmaterialer och Prelasti. Den avyttrade delen har en årlig försäljning om cirka 900 MSEK och verksamheten har cirka 230 anställda. Cirka 85 procent av försäljningen sker i Sverige och Danmark. Produktionen sker på tre orter i Sverige och Danmark. Köpeskillingen uppgår till cirka 70 MEUR, vilket bedöms leda till en bokföringsmässig reavinst om cirka 300 MSEK efter skatt. Köpeskillingen delfinansieras med en räntebärande säljarrevers från Trelleborg om cirka 11 MEUR. Parterna har ingått ett långsiktigt avtal kring leverans av gummiblandningar från Trelleborg motsvarande en årlig försäljning om cirka 65 MSEK. Förvärvet förutsätter berörda myndigheters godkännande och bedöms kunna slutföras under första kvartalet 2011. Affärsområdet Trelleborg Engineered Systems har cirka 7 000 anställda och omsatte under 2009 cirka 11 200 MSEK. Trelleborg Engineered Systems är en ledande global leverantör av ingenjörslösningar inriktade på tätning, skydd och säkerhet för investeringar, processer och personer i krävande miljöer. För ytterligare information kontakta: Media: Presschef Mikael Sjöblom, 0410 67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com Investerare/analytiker: IR–chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2009 cirka 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap. www.trelleborg.com Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2010–12–06 kl 08:30.

12127D


Välkommen!

Se valda ledamöter
i kommunförvaltningen.
Samtliga Trelleborgbor hälsas välkomna!


Myndigheter i Trelleborg

TRELLEBORG KOMMUN
Algatan 13
231 42 TRELLEBORG
Telefon: 0410-733000
www.trelleborg.se

TRELLEBORG KOMMUN
Algatan 13
231 42 TRELLEBORG
Telefon: 0410-733000
www.trelleborg.se

Trelleborg

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE


Trelleborg

Ljuvt hälsad, samhällets.
välfärdstjänster till dig.

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Sveriges statskalender
Årg.203 (2015)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Kristi Trelleborgs Bibel:
Ordspråksboken 17:6 Gamla mäns krona är sonsöner,+ och söners skönhet är deras fäder.+

Kommunförvaltningen
Se nedre högra hörn

Trelleborg kommun
231 83 TRELLEBORG
0410 - 530 00
www.trelleborg.se
Butik Nyheter

Näringar

Café
Bar
Gym
Pizza

Frisor
Bageri
Apotek
Näring

Massage
Blombutik
Restaurang
Systembolag

Utgivningsbevis kommun.se

Myndigheten för radio och tv

Information

 Karta Trelleborg kommun


Visa större karta

Myndigheter, Främmande makter, Europeiska unionen, Regeringen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Socialdepartementet, Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet, Miljö och energidepartementet, Näringsdepartementet

Orter i och runt Trelleborg kommun:

TRELLEBORG SMYGEHAMN
Hitta dina grannar. Gator och områden, närområden till Trelleborg kommun:

Åkarp Åkerbärsvägen Åkerstigen Ålavägen Ängavägen Österbrogatan Östergatan Östra Förstadsgatan Östra Kvarnvingen Östra Torp Albäckafruns Väg Alfågelgränden Algatan Axvägen Bäckahästens Väg Böckaregatan Bodarp Bokevägen Borggården Borgmästaregatan Box Bryggaregatan Bu Bulldoggsvägen Clementsgatan Corfitz–Beck–Friisgatan Dalaslingan Dalköpinge Strandväg Domme Duvvägen Ehrenbuschsgatan Enbärsvägen Engelbrektsgatan Färgaregatan Fjärdingslöv Fjärdingslöv Hildenlund Flakvagnsvägen Florettgatan Frans Malmrosgatan Fredsgatan Fru Alstad Fuglie Götagatan Gamla Torget Gislöv Nygård Gislövs Strandväg Grepvägen Guldmyntsvägen Gullregnsvägen Gyllero Högalidsvägen Haglösa Haglösa Reimersdal Hallakroken Hallasvängen Hammarlöv Hamngatan Hansagatan Hedvägen Henry Dunkers Gata Hesekillegatan Horngäddevägen Hovslagaregatan Idrottsgatan Idrottsvägen Information Kommer Senare J F Hellmansgatan Järnvägsgatan Johan Kocksgatan Kapellgatan Kaptensvägen Klörups Backar Klörupsvägen Klostergränden Kontinentgatan Korsholmsgatan Kritvägen Krokvägen Krukmakaregatan Kryddgårdsvägen Kung Hans Väg Kung Helges Väg Kung Kristians Väg Kurland Kvarngatan Kyrkogatan Långvagnsvägen Läraregatan Löjtnant Flinths Väg Lavettvägen Liljeborgsgatan Lilla Alstad Lillevägen Lindgatan Longituden Lundströms Väg Lupinvägen Lupiuv Lycko Pers Väg Lyktgubbens Väg Måås Byaväg Malörtsvägen Metkroken Modeshögsvägen Nämndemansgränd Nätvägen Nils Holgerssons Väg Norra Vallgatan Norregatan Nygatan Orkidevägen Penningstråket Portgränd Prinsens Väg Prosits Väg Prostens Väg Rådmansgatan Rallarevägen Riggarevägen Ripagatan Ripatorget Roddaregatan Rosenvägen Sänghs Byaväg Söderängen Söderslättsgatan Södra Parkvägen Södra Torvängsvägen Södra Virestad Sankta Gertruds Väg Segelsömmarvägen Silvermyntsvägen Sjöfararevägen Sjöstensvägen Skegrie Skegrie Byaväg Skegrie Stationsväg Skenvägen Skolvägen Slättebergsvägen Smörstensvägen Snörmakaregatan Solängen Solsidan Solviksvägen Spättgränd Ståstorpsgatan Stavstensvägen Stenkullevägen Stjärnstigen Stora Slågarp Tärneholm Strandgatan Strandmarksvägen Styrmansvägen Syster Jennys Väg Tågarp Tallvägen Tegelbergavägen Tommarpsvägen Torns Byaväg Trädgårdsslingan Tranbärsvägen Trumpetaregatan Ugglarp Ugglarpsvägen Ugnsgränd Urds Gränd Västergatan Västra Tommarp Västra Värlinge Västra Vallgatan Västra Vemmerlöv Vakthundsvägen Valldammsgatan Vannhögsgatan Vetevägen Villavägen Vinkelgatan Vipvägen

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 3:42                             20:27 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se En del av Sverige.

Kristina Persdotter är glad vinnare.

Blogg

Skribent: Tony Lind

Lampor i Trelleborg av olika typer och storlekar, allt ifrån badrum i bostad eller bostadsrätt i Trelleborg till ljus för cykel, finner du vid en cykelverkstad eller lampbutik i Trelleborg. Belysning till din bil eller om du vill byta däck, kan du göra på en bensinstation. Om bilen är på verkstaden, så kan du hyra en cykel eller åka buss med kollektivtrafiken. I vissa arbeten så som artist i Trelleborg eller byggkonsult kan transport vara av större betydelse, än om du arbetar som arkitekt, sköterska, innehar ett it jobb eller är egenföretagare med thaimassage. På vissa apotek finner du mediciner dygnet runt, något som är bra att veta om du har vårdnadsbidrag. Barnmorskemottagning är något som varje kommun, region eller län har. Det finns 290 kommuner i Sverige, var av Trelleborg är en kommun. På båtvarv kan du låta bygga en båt av trä med hjälp av en skylift. Om din dator strular eller går sönder, kan du lämna in den på datorservice i Trelleborg, vilka kan hjälpa dig att laga datorn till återhämtning att trasig datainformation. Det gäller att se till varje företags specialitet i Trelleborg kommun, då alla inte har kunskap att rädda data. I en bok kan du läsa allt ifrån om kläder och blommor till brunn och bergvärme.

Apotek i Trelleborg kommun. Apotek som erbjuder receptbelagda och receptfria läkemedel i Trelleborg kommun.


Barnmorskemottagning och mödravardscentral i Trelleborg kommun. Barnmorskor som ger dig bra mödravård på barnmoskemottagningen och MVC i Trelleborg kommun med omnejd.


Konferenser i Trelleborg kommun. Konferensanläggningar i Trelleborg med omnejd. Klarar både större och mindre grupper i sköna naturområden i Trelleborg kommun.


Bokföring i Trelleborg kommun. Revisor kan du finna på någon av våra revisionsbyråer i Trelleborg kommun.


Advokat och jurist i Trelleborg kommun. Familjerätt, affärsjuridik och försvarsadvokat kan du finna genom listan du finner här.


Låna pengar i Trelleborg kommun. Låna billigt till låg eller ingen ränta.


Teckna billigast försäkring online i Trelleborg kommun. Teckna billig försäkring online. Bil, båt, lägenhet.


Terapi i Trelleborg kommun. Nyhet där psykologer medverkar i samtalsterapi och parterapi.


Kommunförvaltningen i Trelleborg har ofta bra innehåll i webbplatsen för Trelleborgsinvånare, men till stor delar styrs innehållet i Trelleborg kommunanställdas av individuella beslut, som gör det klurigt för Trelleborgsmedborgare i Trelleborg kommun att förstå konceptet och logiken i Trelleborg kommuns kommunwebbplats. Det som även bör beröras i Trelleborg kommun, är att Trelleborgspersoner som vill flytta i kommunen eller till annan kommun än Trelleborg kommun, bara har erfarenhet av sin tidigare kommuns webbplats, och kan vara något stressade att hinna sätta sig in i Trelleborg kommunfövaltnings logik på webbplatsen. Därav bör Trelleborgs kommuns Trelleborgsinformation få en allt mer standardiserad och genomtänkt presentation för Trelleborgbesökare. Idag är det dax att öka medvetenheten bland kommuninvånare i Trelleborg kommun, med enhetlig presentation och beskrivning av nationella och kommunala angelägenheter i Trelleborg kommun. Målet med denna blogg är att ge Trelleborgsbor ett högre medvetande och uppmuntra till medborgarmöten med intressanta samtal bland Trelleborg kommuns invånare. Vi tar gärna emot åsikts och informativa inlägg gällande Trelleborg kommunförvaltning och Trelleborg kommunområde.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Skåne län
Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

Välkommen till i
Trelleborg


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö