Bli politiker

Vill du arbeta inom politiken? En väg till delaktighet och påverkan är att gå med i ett politiskt parti eller i ett ungdomsförbund. Genom partipolitiken kan du tillsammans med andra arbeta för det samhälle du tror på. Det politiska arbetet kan också ge dig möjlighet att engagera dig i en fråga som är viktig för dig och att själv bli förtroendevald.

Ansvariga myndigheter

Adresser
Kontaktuppgifter Webbplats
Regeringen och Regeringskansliet www.regeringen.se 
Sveriges riksdag www.riksdagen.se 
Valmyndigheten www.val.se 

Senast uppdaterad: 2007-05-28

Påverka politiken

Saknar du någon information eller tjänst på den här sidan?

Kontakta redaktionen@kommun.se