Kommun Örebro

Orter i Örebro kommun
Örebro  Örebro kommun  Örebro län
Brevens Bruk  Örebro kommun  Örebro län
Dyltabruk  Örebro kommun  Örebro län
Ervalla  Örebro kommun  Örebro län
Garphyttan  Örebro kommun  Örebro län
Glanshammar  Örebro kommun  Örebro län
Kilsmo  Örebro kommun  Örebro län
Lillkyrka  Örebro kommun  Örebro län
Odensbacken  Örebro kommun  Örebro län
Stora Mellösa  Örebro kommun  Örebro län
Vintrosa  Örebro kommun  Örebro län
Pressmeddelanden som anknyter
till Örebro kommun.


Örebroforskare får 1,2 miljoner av Hjärt–Lungfonden
15 december 2010 09:01
Docent Eva Särndahl och med dr Hanna Kälvegren vid Hälsoakademin, Örebro Universitet, får 600 000 kronor var i forskningsstöd av Hjärt–Lungfonden. Totalt delar Hjärt–Lungfonden i år ut 160 miljoner kronor till forskare över hela landet. Docent Eva Särndahl kartlägger sambandet mellan stress, inflammation och hjärt–kärlsjukdom. Forskning har visat att en frisk person som utsätts för stress får ett ökat påslag av stresshormon, kortisol, medan en hjärtinfarktpatient i stället får ett ökat inflammatoriskt påslag. Med sin forskning hoppas Eva få kunskap som på sikt kan leda till nya sätt att förebygga och behandla hjärt–kärlsjukdomar. – Idag vet vi att patienter som haft en hjärtinfarkt reagerar annorlunda på stress än friska individer. Vi vill ta reda på om dessa reaktioner grundläggs redan innan insjuknandet och därmed utgör en risk för utveckling av hjärt–kärlsjukdom eller om de uppkommer i samband med en infarkt. Denna kunskap kan leda till nya sätt för prevention och behandling av patienter med hjärtkärlsjukdomar. Tack vare Hjärt–Lungfonden och deras givare kan jag driva min forskning vidare, säger Eva Särndahl. Hanna Kälvegrens forskning går ut på att undersöka blodplättars förmåga att aktiveras av komponenter som spelar en avgörande roll vid åderförkalkning och blodproppsbildning. – Vi har tidigare upptäckt att blodplättar har ett antal egenskaper som kan bidra till den inflammation i blodkärlen som ligger bakom åderförkalkning. Målet med vår forskning är att få en djupare förståelse för blodplättars roll vid åderförkalkning och blodproppsbildning och i förlängningen att utveckla bättre behandlingar av hjärt–kärlsjuka som förhindrar att nya blodproppar uppstår, säger Hanna Kälvegren. Hjärt–Lungfonden kan tack vare givare i hela Sverige nu dela ut 160 miljoner kronor till landets ledande hjärt–, kärl– och lungforskare. Pengarna går till forskning som ska rädda liv och ge bättre behandlingar för dem som drabbas av bland annat hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp, hjärtsvikt, stroke och KOL. – Forskarna arbetar hela tiden med att ta fram och utveckla metoder för att behandla dessa svåra sjukdomar. Forskningsstödet från Hjärt–Lungfonden är en förutsättning för att de ska lyckas, säger Staffan Josephson, Hjärt–Lungfondens generalsekreterare. Hjärt–Lungfonden är den största finansiären av oberoende hjärt– och lungforskning i Sverige, tack vare gåvor från privatpersoner och företag runt om i landet. Fondens mål är att samla in minst 250 miljoner kronor varje år. I år sökte forskare mer än 1,1 miljarder kronor i forskningsstöd från Hjärt–Lungfonden. För mer information, kontakta gärna: Anna Sjödin, presskontakt Hjärt–Lungfonden, telefon 0708–54 42 39, anna.sjodin@hjart–lungfonden.se Hjärt–Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt– och lungsjukdomarna. Hjärt–Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt– och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt–Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92–7 och bg 909–1927. www.hjart–lungfonden.se Fakta: 160 miljoner till svensk hjärt– och lungforskning – Hjärt–Lungfonden är den största enskilda finansiären av oberoende hjärt– och lungforskning i Sverige. – I år delar Hjärt–Lungfonden ut 160 miljoner kronor till forskning, en ökning med 6 miljoner kronor jämfört med året innan. – Hjärt–Lungfonden finansierar varje år cirka 200 löpande forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet. – Under år 2010 har forskare ansökt om mer än 1,1 miljarder kronor i forskningsstöd hos Hjärt–Lungfonden, som kunde bevilja 14 procent av den summan. – Hjärt–Lungfondens mål för forskningen är bland annat att halvera dödstalen i hjärtinfarkt inom tio år. Anna Sjödin, presskontakt Hjärt–Lungfonden, telefon 0708–54 42 39, anna.sjodin@hjart–lungfonden.se Hjärt–Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt– och lungsjukdomarna. Hjärt–Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt– och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt–Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92–7 och bg 909–1927. www.hjart–lungfonden.se

Likvor får order från Universitetssjukhuset Örebro
6 december 2010 16:00
LinkMeds portföljbolag Likvor har fått en order på Likvor CELDA® från Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Med CELDA® kan kliniken med stor säkerhet mäta de viktigaste parametrarna hos patientens hjärnvätska med avseende på tryck– och flödesdynamik. Detta ger en säkrare och bättre diagnos av normaltryckshydrocephalus (NPH), ett tillstånd som ofta och lätt förväxlas med demens. Detta är den sjätte ordern för Likvor på CELDA® instrumentet. Likvor CELDA® är det mest avancerade instrumentet för kartläggning av dynamiken hos hjärnvätskan som omger hjärnan och ryggmärgen. Likvor CELDA® ökar möjligheten för NPH patienter att få rätt diagnos och därmed rätt behandling genom insättning av en shunt som reglerar vätskans tryck och flöde. En korrekt diagnos medför stora kvalitativa vinster för patienten och anhöriga. Likvor CELDA® är också framtaget för undersökning av funktionaliteten för olika typer av insatta shunter hos patienter. Likvor CELDA® används tillsammans med ett speciellt framtaget engångsslangset för varje undersökning, CELDA TOOLS®. Dold ålderssjukdom NPH är en relativt okänd sjukdom som ofta av misstag diagnostiseras som demens som till exempel Alzheimers– eller Parkinsons sjukdom. Symptomen liknar demens med gångrubbningar, förvirring och inkontinens men beror på obalans i hjärnvätskesystemet. Det är framför allt personer över 55 år som drabbas av NPH. Studier har visat att upp till 10 procent av demenspatienterna beror på NPH. Tillståndet benämns ofta som en reversibel demens eller behandlingsbar demens. Största ägarna i Likvor är LinkMed och Uminova Invest. För mer information om Likvor besök www.likvor.com. För ytterligare information, vänligen kontakta: Okee Williams, Portfolio Manager LinkMed: +46 70 600 5364 Kjell Öberg, VD Likvor: +46 70 640 14 92 För mer information om LinkMed besök www.linkmed.se LinkMed har två verksamhetsområden, dels den affärsdrivande transplantationsverksamheten med två dotterbolag, dels en ventureportfölj med life science–företag. Venturebolagen, som alla är intressebolag, består av fyra bolag som är verksamma inom läkemedelsutveckling och bioteknik och sex bolag som verkar inom diagnostik och medicinteknik. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap–bolag (ticker: LMED).

12127D


Välkommen!

Se valda ledamöter
i kommunförvaltningen.
Samtliga Örebrobor hälsas välkomna!


Myndigheter i Örebro

Birgittaskolan
Lagmansgatan 19
702 15 ÖREBRO
Telefon: 010-4736900
www.spsm.se

Ekeskolan
Eriksbergsgatan 3
702 30 ÖREBRO
Telefon: 010-4735640
www.spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Drottninggatan 25
702 10 ÖREBRO
Telefon: 010-4735000
www.spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Mellringevägen 102
703 53 ÖREBRO
Telefon: 010-4735000
www.spsm.se

Arbetsmiljöverket Distriktet i Örebro
Fabriksgatan 20
702 23 ÖREBRO
Telefon: 010-7309000
www.av.se

CSN Centrala Studiestödsnämnden
Järnvägsgatan 7
703 62 ÖREBRO
Telefon: 077-1276000
www.csn.se

Kriminalvården Region Mitt
Olaigatan 15
703 61 ÖREBRO
Telefon: 019-7673050
www.kriminalvarden.se

Kronofogdemyndigheten
Olaigatan 4
703 61 ÖREBRO
Telefon: 077-1737300
www.kronofogden.se

Lantmäteriet
Klostergatan 35
703 61 ÖREBRO
Telefon: 077-1636363
www.lantmateriet.se

Lantmäterimyndigheten
Åbylundsgatan 8
702 32 ÖREBRO
Telefon: 019-212100
www.orebro.se

Länsstyrelsen i Örebro Län
Stortorget 22
702 11 ÖREBRO
Telefon: 019-193000
www.t.lst.se

Migrationsverket
Riagatan 1
702 26 ÖREBRO
Telefon: 077-1235235
www.migrationsverket.se

Regionförbundet Örebro
Forskarvägen 1
702 18 ÖREBRO
Telefon: 019-6026300
www.regionorebro.se

Skogsstyrelsen
Elementvägen 4
702 27 ÖREBRO
Telefon: 019-446400
www.skogsstyrelsen.se

Socialstyrelsen
Olaigatan 15
703 61 ÖREBRO
Telefon: 075-2473000
www.socialstyrelsen.se

Specialpedagogiska Insitutet, SIT
Box 9024
700 09 ÖREBRO
Telefon: 077-1887700
www.sit.se

Trafikverket Förarprov
Tunnlandsgatan 1
703 46 ÖREBRO
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

Vägverket
Tunnlandsgatan 3
703 46 ÖREBRO
Telefon: 077-1292929
www.trafikverket.se

ÖREBRO KOMMUN
Drottninggatan 9
702 10 ÖREBRO
Telefon: 019-211000
www.orebro.se

ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Eklundavägen 1
702 17 ÖREBRO
Telefon: 019-6027000
www.orebroll.se

Birgittaskolan
Lagmansgatan 19
702 15 ÖREBRO
Telefon: 010-4736900
www.spsm.se

Ekeskolan
Eriksbergsgatan 3
702 30 ÖREBRO
Telefon: 010-4735640
www.spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Drottninggatan 25
702 10 ÖREBRO
Telefon: 010-4735000
www.spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Mellringevägen 102
703 53 ÖREBRO
Telefon: 010-4735000
www.spsm.se

Arbetsmiljöverket Distriktet i Örebro
Fabriksgatan 20
702 23 ÖREBRO
Telefon: 010-7309000
www.av.se

CSN Centrala Studiestödsnämnden
Järnvägsgatan 7
703 62 ÖREBRO
Telefon: 077-1276000
www.csn.se

Kriminalvården Region Mitt
Olaigatan 15
703 61 ÖREBRO
Telefon: 019-7673050
www.kriminalvarden.se

Kronofogdemyndigheten
Olaigatan 4
703 61 ÖREBRO
Telefon: 077-1737300
www.kronofogden.se

Lantmäteriet
Klostergatan 35
703 61 ÖREBRO
Telefon: 077-1636363
www.lantmateriet.se

Lantmäterimyndigheten
Åbylundsgatan 8
702 32 ÖREBRO
Telefon: 019-212100
www.orebro.se

Länsstyrelsen i Örebro Län
Stortorget 22
702 11 ÖREBRO
Telefon: 019-193000
www.t.lst.se

Migrationsverket
Riagatan 1
702 26 ÖREBRO
Telefon: 077-1235235
www.migrationsverket.se

Regionförbundet Örebro
Forskarvägen 1
702 18 ÖREBRO
Telefon: 019-6026300
www.regionorebro.se

Skogsstyrelsen
Elementvägen 4
702 27 ÖREBRO
Telefon: 019-446400
www.skogsstyrelsen.se

Socialstyrelsen
Olaigatan 15
703 61 ÖREBRO
Telefon: 075-2473000
www.socialstyrelsen.se

Specialpedagogiska Insitutet, SIT
Box 9024
700 09 ÖREBRO
Telefon: 077-1887700
www.sit.se

Trafikverket Förarprov
Tunnlandsgatan 1
703 46 ÖREBRO
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

Vägverket
Tunnlandsgatan 3
703 46 ÖREBRO
Telefon: 077-1292929
www.trafikverket.se

ÖREBRO KOMMUN
Drottninggatan 9
702 10 ÖREBRO
Telefon: 019-211000
www.orebro.se

ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Eklundavägen 1
702 17 ÖREBRO
Telefon: 019-6027000
www.orebroll.se

Örebro

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE


Örebro

Ljuvt hälsad, samhällets.
välfärdstjänster till dig.

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Sveriges statskalender
Årg.203 (2015)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Kristi Örebros Bibel:
Ordspråksboken 11:21 Även om hand förenas med hand, skall den som är ond inte gå ostraffad;+ men de rättfärdigas avkomma skall slippa undan

Kommunförvaltningen
Se nedre högra hörn

Örebro kommun
Box 300 00 701 35 ÖREBRO
019 - 21 10 00
www.orebro.se
Butik Nyheter

Näringar

Café
Bar
Gym
Pizza

Frisor
Bageri
Apotek
Näring

Massage
Blombutik
Restaurang
Systembolag

Utgivningsbevis kommun.se

Myndigheten för radio och tv

Information

 Karta Örebro kommun


Visa större karta

Myndigheter, Främmande makter, Europeiska unionen, Regeringen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Socialdepartementet, Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet, Miljö och energidepartementet, Näringsdepartementet

Orter i och runt Örebro kommun:

ÖREBRO
Hitta dina grannar. Gator och områden, närområden till Örebro kommun:

Åbylundsgatan Åkerbärsgatan Åkervägen Åstadalsvägen Änggatan Äsplunda Örnsköldsgatan Östra Vintergatan Almbyallén Almgatan Alnängsgatan Apelvägen Arlaborgsvägen Avenboksvägen Båtyxvägen Bäckvägen Banv Mosås Barkborrevägen Beckasingatan Berghällsvägen Berghammargatan Bjällbovägen Björkrisvägen Björksoppsvägen Bocksboda Bondegatan Box Brevduvegatan Brickebergsvägen Bromsgatan Brunstensvägen Danielsgården Mosås Dolomitvägen Drakenbergsgatan Drottninggatan Eden Ö Mark Ekersgatan Eklundavägen Ekoxevägen Engelbrektsgatan Enrisvägen Första Tvärgatan Fabriksgatan Fanjunkarevägen Femkampsgatan Flintvägen Fogdegatan Folkungagatan Forskarvägen Frimärksgatan Gnejsvägen Gräve Graningevägen Granlundavägen Guldbaggevägen Gustavsgatan Hagalundsvägen Hagmarksgatan Handelsgatan Hertig Karls Allé Hidingsta Hjärstavägen Hjalmar Bergmans Väg Hovstavägen Humlevägen Idrottsvägen Järnvägsgatan Jakobsgatan Köpmangatan Kalle Posts Väg Kantarellvägen Kapellvägen Karlsgatan Kaserngården Kils–Nytorp Kils–Vallby Klostergatan Kristinagatan Krontorpsgatan Krukmakaregatan Krusbärsgatan Kungsgatan Kvartsvägen Kyrkogatan Kyrkvaktarstigen Längbrotorg Lärkvägen Lövskogsvägen Lövstagatan Lagmansgatan Landbotorpsallén Lektorpsvägen Lertagsgatan Ligustervägen Lindervägen Lindrothsgatan Loggatan Lundhagsvägen Måbärsvägen Måsvägen Malmgatan Manillagatan Mark Markavägen Markgatan Mejramvägen Mogatan Moränvägen Mosåsvägen Mosjöstigen Motorpsvägen Näbbtorgsgatan Nikolaigatan Norrängsvägen Norra Brovägen Norra Grev Rosengatan Norra Lillåstrand Norrbackavägen Norrbyås Norrgatan Nygatan Odlarstigen Olaigatan Olaigränd Oskarsparken Oskarsplatsen Oxelbärsgatan Parklyckevägen Peppargatan Per–Eriksgatan Perstorpsvägen Pilgatan Poesigatan Porla Gränd Prästtorp Prinsgatan Rådmansgatan Räntmästargatan Ragnevägen Rangeltorp Restalundsvägen Riagatan Ribbingsgatan Rostagatan Rudbecksgatan Sångvägen Sätergatan Södra Allén Södra Lillåstrand Södra Vägen Salsmästaregatan Sancta Birgittagatan Sidvallsgatan Sigillgatan Signalgatan Skäpplandsgatan Skördevägen Skeppsta Skjutbanevägen Skomakaregatan Slottsgatan Slussgatan Smedstorpsvägen Snöbärsvägen Sockengatan Solgårdsvägen Solskiftesgatan Spannlandsgatan Stångjärnsgatan Stödjegränd Stadsvägen Stenåsvägen Storgatan Storsätter Strofgatan Stubbengatan Studentgatan Studievägen Sturegatan Svartå Bangata Syrénvägen Tärnvägen Törsjögatan Talgoxegatan Tegelgatan Tengstorpsvägen Tengvallsgatan Tjusebotorp Tomtebogatan Toringsgatan Trädgårdsgatan Travbanevägen Tulegatan Tunnelgatan Tybblegatan Ullavi Ullavigatan Ulriksbergsvägen Ulvåsavägen Universitetsgatan Vårkullastigen Väpnaregatan Väståtorg Västmannagatan Västra Nobelgatan Västra Vintergatan Vallhagevägen Vallnäsvägen Varbergagatan Varggropsvägen Visthusgatan Vittvång Källarbacken

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 3:06                             20:47 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se En del av Sverige.

Kristina Persdotter är glad vinnare.

Blogg

Skribent: Tony Lind

Lampor i Örebro av olika typer och storlekar, allt ifrån badrum i bostad eller bostadsrätt i Örebro till ljus för cykel, finner du vid en cykelverkstad eller lampbutik i Örebro. Belysning till din bil eller om du vill byta däck, kan du göra på en bensinstation. Om bilen är på verkstaden, så kan du hyra en cykel eller åka buss med kollektivtrafiken. I vissa arbeten så som artist i Örebro eller byggkonsult kan transport vara av större betydelse, än om du arbetar som arkitekt, sköterska, innehar ett it jobb eller är egenföretagare med thaimassage. På vissa apotek finner du mediciner dygnet runt, något som är bra att veta om du har vårdnadsbidrag. Barnmorskemottagning är något som varje kommun, region eller län har. Det finns 290 kommuner i Sverige, var av Örebro är en kommun. På båtvarv kan du låta bygga en båt av trä med hjälp av en skylift. Om din dator strular eller går sönder, kan du lämna in den på datorservice i Örebro, vilka kan hjälpa dig att laga datorn till återhämtning att trasig datainformation. Det gäller att se till varje företags specialitet i Örebro kommun, då alla inte har kunskap att rädda data. I en bok kan du läsa allt ifrån om kläder och blommor till brunn och bergvärme.

Apotek i Örebro kommun. Apotek som erbjuder receptbelagda och receptfria läkemedel i Örebro kommun.


Barnmorskemottagning och mödravardscentral i Örebro kommun. Barnmorskor som ger dig bra mödravård på barnmoskemottagningen och MVC i Örebro kommun med omnejd.


Konferenser i Örebro kommun. Konferensanläggningar i Örebro med omnejd. Klarar både större och mindre grupper i sköna naturområden i Örebro kommun.


Bokföring i Örebro kommun. Revisor kan du finna på någon av våra revisionsbyråer i Örebro kommun.


Advokat och jurist i Örebro kommun. Familjerätt, affärsjuridik och försvarsadvokat kan du finna genom listan du finner här.


Låna pengar i Örebro kommun. Låna billigt till låg eller ingen ränta.


Teckna billigast försäkring online i Örebro kommun. Teckna billig försäkring online. Bil, båt, lägenhet.


Terapi i Örebro kommun. Nyhet där psykologer medverkar i samtalsterapi och parterapi.


Kommunförvaltningen i Örebro har ofta bra innehåll i webbplatsen för Örebroinvånare, men till stor delar styrs innehållet i Örebro kommunanställdas av individuella beslut, som gör det klurigt för Örebromedborgare i Örebro kommun att förstå konceptet och logiken i Örebro kommuns kommunwebbplats. Det som även bör beröras i Örebro kommun, är att Örebropersoner som vill flytta i kommunen eller till annan kommun än Örebro kommun, bara har erfarenhet av sin tidigare kommuns webbplats, och kan vara något stressade att hinna sätta sig in i Örebro kommunfövaltnings logik på webbplatsen. Därav bör Örebro kommuns Örebroinformation få en allt mer standardiserad och genomtänkt presentation för Örebrobesökare. Idag är det dax att öka medvetenheten bland kommuninvånare i Örebro kommun, med enhetlig presentation och beskrivning av nationella och kommunala angelägenheter i Örebro kommun. Målet med denna blogg är att ge Örebrobor ett högre medvetande och uppmuntra till medborgarmöten med intressanta samtal bland Örebro kommuns invånare. Vi tar gärna emot åsikts och informativa inlägg gällande Örebro kommunförvaltning och Örebro kommunområde.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Örebro län
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro

Välkommen till i
Örebro


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö