Kommun Linköping

Orter i Linköping kommun
Brokind  Linköpings kommun  Östergötlands län
Gammalkil  Linköpings kommun  Östergötlands län
Linghem  Linköpings kommun  Östergötlands län
Linköping  Linköpings kommun  Östergötlands län
Ljungsbro  Linköpings kommun  Östergötlands län
Nykil  Linköpings kommun  Östergötlands län
Sturefors  Linköpings kommun  Östergötlands län
Ulrika  Linköpings kommun  Östergötlands län
Vikingstad  Linköpings kommun  Östergötlands län
Vreta Kloster  Linköpings kommun  Östergötlands län
Pressmeddelanden som anknyter
till Linköping kommun.


Skanska bygger Östra länken i Linköping
15 december 2010 09:01
Skanska ska bygga en 2,2 kilometer lång förbifart i Linköping. Kontraktssumman uppgår till 173 miljoner kronor. Vägen som blir en 2+2 väg kommer att avlasta de centrala delarna av Linköping. Förhoppningen är att trafiken ska flyta bättre och därigenom minska belastningen på miljön. Skanska kommer att bygga Östra länken, en ny del av väg 35, som leder trafiken förbi de centrala delarna av Linköping. Vägen kommer att bli en 13,5 meter bred 2+2 väg och syftet är att minska trafikstörningarna och därigenom möjliggöra för staden att utvecklas. Den minskade biltrafiken kommer att bidra till en förbättrad stadsmiljö och minska belastningen på miljön i centrala Linköping. Kund av projektet är Linköpings kommun och Trafikverket. – Säkerhet är en viktig fråga i Skanska därför känns det bra att vi tillsammans med kommunen kommer att bidra till en säkrare trafikmiljö för de boende i Linköping. Samtidigt hoppas jag att alla trafikanter kommer att hjälpa oss att skapa en säker arbetsmiljö för oss som arbetar med projektet, säger Peter Niska, distriktschef på Skanska. Planering av projektet kommer att starta under december 2010 och förbifarten kommer att vara färdigställd under sommaren 2013. Ett 30–tal personer kommer att arbeta med att bygga den nya vägen. I projektet ingår nio broar samt en järnvägskorsning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Niska, distriktschef, Skanska, tel: 010–448 65 48 Per–Lennart Berg, talesman, Skanska, tel: 010–448 88 28 Direktnummer för media, tel: 010–448 88 99 Om Skanska i Sverige Skanska är Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus– och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan, OPS.

Linköpingsforskare får 3 miljoner av Hjärt–Lungfonden
15 december 2010 09:01
Fyra forskare i Linköping får 3 miljoner kronor av Hjärt–Lungfonden för att hitta metoder och behandlingar som kan hjälpa människor som är hjärt– eller lungsjuka. Totalt delar Hjärt–Lungfonden i år ut 160 miljoner kronor till forskare över hela landet. Hjärt–Lungfonden kan tack vare givare i hela Sverige nu dela ut 160 miljoner kronor till landets ledande hjärt–, kärl– och lungforskare. Pengarna går till forskning som ska rädda liv och ge bättre behandlingar för dem som drabbas av bland annat hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp, hjärtsvikt, stroke och KOL. De fyra forskare i Linköping som nu får dela på 3 miljoner kronor är Anna Strömberg, professor, Linköpings universitetssjukhus Ebo de Muinck, professor, Linköpings universitetssjukhus Tomas L. Lindahl, överläkare, Linköpings universitetssjukhus Xi–Ming Yuan, docent, Linköpings universitet – Forskarna arbetar hela tiden med att ta fram och utveckla metoder för att behandla dessa svåra sjukdomar. Forskningsstödet från Hjärt–Lungfonden är en förutsättning för att de ska lyckas, säger Staffan Josephson, Hjärt–Lungfondens generalsekreterare. Hjärt–Lungfonden är den största finansiären av oberoende hjärt– och lungforskning i Sverige, tack vare gåvor från privatpersoner och företag runt om i landet. Fondens mål är att samla in minst 250 miljoner kronor varje år. I år sökte forskare mer än 1,1 miljarder kronor i forskningsstöd från Hjärt–Lungfonden. För mer information, kontakta gärna: Anna Sjödin, presskontakt Hjärt–Lungfonden, telefon 0708–54 42 39, anna.sjodin@hjart–lungfonden.se Hjärt–Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt– och lungsjukdomarna. Hjärt–Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt– och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt–Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92–7 och bg 909–1927. www.hjart–lungfonden.se Fakta: 160 miljoner till svensk hjärt– och lungforskning – Hjärt–Lungfonden är den största enskilda finansiären av oberoende hjärt– och lungforskning i Sverige. – I år delar Hjärt–Lungfonden ut 160 miljoner kronor till forskning, en ökning med 6 miljoner kronor jämfört med året innan. – Hjärt–Lungfonden finansierar varje år cirka 200 löpande forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet. – Under år 2010 har forskare ansökt om mer än 1,1 miljarder kronor i forskningsstöd hos Hjärt–Lungfonden, som kunde bevilja 14 procent av den summan. – Hjärt–Lungfondens mål för forskningen är bland annat att halvera dödstalen i hjärtinfarkt inom tio år. Anna Sjödin, presskontakt Hjärt–Lungfonden, telefon 0708–54 42 39, anna.sjodin@hjart–lungfonden.se Hjärt–Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt– och lungsjukdomarna. Hjärt–Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt– och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt–Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92–7 och bg 909–1927. www.hjart–lungfonden.se

12127D


Välkommen!

Se valda ledamöter
i kommunförvaltningen.
Samtliga Linköpingbor hälsas välkomna!


Myndigheter i Linköping

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Brigadgatan 19
587 58 LINKÖPING
Telefon: 010-4735000
www.spsm.se

Aktivitetshuset Rosetten, Blandaren
S:T Larsgatan 9
582 24 LINKÖPING
Telefon: 013-208407
www.linkoping.se

Arbetsmiljöverket, Distriktet i Linköping
Kungsgatan 39
582 18 LINKÖPING
Telefon: 010-7309000
www.av.se

Bygglovskontor
Drottninggatan 45
582 27 LINKÖPING
Telefon: 013-206400
www.linkoping.se

CSN Centrala Studiestödsnämnden
Hamngatan 13
582 26 LINKÖPING
Telefon: 077-1276000
www.csn.se

FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut
Olaus Magnus Väg 42
583 30 LINKÖPING
Telefon: 013-378000
www.foi.se

Fortifikationsverket
Nobymalmsvägen 33
585 99 LINKÖPING
Telefon: 010-4444000
www.fortv.se

Föreningsstöd och Lokalbokning
Apotekaregatan 13
582 24 LINKÖPING
Telefon: 013-207784
www.linkoping.se

Jobbtorget
Nygatan 19
582 19 LINKÖPING
Telefon: 013-205500
www.linkoping.se

Kommunlantmäteriet
Drottninggatan 45
582 27 LINKÖPING
Telefon: 013-206400
www.linkoping.se

Kommunsjukvården särskilda boendeformer
Ålerydsvägen 7
589 23 LINKÖPING
Telefon: 013-263591
www.linkoping.se

Kronofogdemyndigheten
Kungsgatan 27
582 18 LINKÖPING
Telefon: 077-1737300
www.kronofogden.se

Kultur och fritid (LSS)
Klostergatan
582 23 LINKÖPING
Telefon: 013-206707
www.linkoping.se

Kultur– och Fritidskontor
Apotekaregatan 13
582 24 LINKÖPING
Telefon: 013-206000
www.linkoping.se

Landstinget Östergötland
S:T Larsgatan 49
582 24 LINKÖPING
Telefon: 010-1030000
www.lio.se

Lantmäteriet
Linnégatan 9
582 25 LINKÖPING
Telefon: 077-1636363
www.lantmateriet.se

Linköpings Kommun
Storgatan 43
582 23 LINKÖPING
Telefon: 013-206000
www.linkoping.se

LSS verksamhet för barn och ungdom
Westmansgatan 27
582 16 LINKÖPING
Telefon: 013-263484
www.linkoping.se

LSS–Boende
Kvinnebyvägen 2
589 33 LINKÖPING
Telefon: 013-207715
www.linkoping.se

Länsstyrelsen i Östergötlands Län
Östgötagatan 3
582 32 LINKÖPING
Telefon: 013-196000
www.e.lst.se

Medborgarkontor City
Östgötagatan 5
582 32 LINKÖPING
Telefon: 013-206670
www.linkoping.se

Medborgarkontor Skäggetorp
Skäggetorps Centrum
586 44 LINKÖPING
Telefon: 013-208419
www.linkoping.se

Miljökontor
Drottninggatan 45
582 27 LINKÖPING
Telefon: 013-206400
www.linkoping.se

S I H Statens Institut för Handikappfrågor i skolan
S:T Larsgatan 30
582 24 LINKÖPING
Telefon: 013-196614

Skogsstyrelsen
Datalinjen 1
583 30 LINKÖPING
Telefon: 013-329730
www.skogsstyrelsen.se

Skola & Barnomsorg
Apotekaregatan 13
582 24 LINKÖPING
Telefon: 013-206000
www.linkoping.se

Specialverksamhet Alternativ pedagogik
Universitetsvägen 6
583 30 LINKÖPING
Telefon: 013-263550
www.linkoping.se

Specialverksamhet Dyslexicentrum
Östgötagatan 5
582 32 LINKÖPING
Telefon: 013-263550
www.linkoping.se

Specialverksamhet Flerspråkighet
Westmansgatan 27
582 16 LINKÖPING
Telefon: 013-263791
www.linkoping.se

Specialverksamhet Handledning/vägledningsteam
Westmansgatan 27
582 16 LINKÖPING
Telefon: 013-263712
www.linkoping.se

Specialverksamhet Resursskolan
Westmansgatan 27
582 16 LINKÖPING
Telefon: 013-263712
www.linkoping.se

Specialverksamhet Sjukhusskolan
Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING
Telefon: 013-224218
www.linkoping.se

Specialverksamhet Skolhälsovård
Westmansgatan 27
582 16 LINKÖPING
Telefon: 013-263712
www.linkoping.se

Specialverksamhet Särskolan centralt
Westmansgatan 27
582 16 LINKÖPING
Telefon: 013-207209
www.linkoping.se

Statens Geotekniska Institut (SGI)
Olaus Magnus Väg 35
583 30 LINKÖPING
Telefon: 013-201800

Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL)
Brigadgatan 13
587 58 LINKÖPING
Telefon: 013-241400
www.skl.polisen.se

Statens Skolverk
S:T Larsgatan 21
582 24 LINKÖPING
Telefon: 08-52733740
www.skolverket.se

Teknik och Samhällsbyggnadskontoret
Drottninggatan 45
582 27 LINKÖPING
Telefon: 013-206400
www.linkoping.se

Trafikverket Förarprov
Brigadgatan 26
587 58 LINKÖPING
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

Utbildningskontor
Apotekaregatan 13
582 24 LINKÖPING
Telefon: 013-206000
www.linkoping.se

VTI Statens Väg– o. Trafikforskningsinstitut
Olaus Magnus Väg 35
583 30 LINKÖPING
Telefon: 013-204000
www.vti.se

Överförmyndarenheten
Drottninggatan 45
582 27 LINKÖPING
Telefon: 013-206999
www.linkoping.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Brigadgatan 19
587 58 LINKÖPING
Telefon: 010-4735000
www.spsm.se

Aktivitetshuset Rosetten, Blandaren
S:T Larsgatan 9
582 24 LINKÖPING
Telefon: 013-208407
www.linkoping.se

Arbetsmiljöverket, Distriktet i Linköping
Kungsgatan 39
582 18 LINKÖPING
Telefon: 010-7309000
www.av.se

Bygglovskontor
Drottninggatan 45
582 27 LINKÖPING
Telefon: 013-206400
www.linkoping.se

CSN Centrala Studiestödsnämnden
Hamngatan 13
582 26 LINKÖPING
Telefon: 077-1276000
www.csn.se

FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut
Olaus Magnus Väg 42
583 30 LINKÖPING
Telefon: 013-378000
www.foi.se

Fortifikationsverket
Nobymalmsvägen 33
585 99 LINKÖPING
Telefon: 010-4444000
www.fortv.se

Föreningsstöd och Lokalbokning
Apotekaregatan 13
582 24 LINKÖPING
Telefon: 013-207784
www.linkoping.se

Jobbtorget
Nygatan 19
582 19 LINKÖPING
Telefon: 013-205500
www.linkoping.se

Kommunlantmäteriet
Drottninggatan 45
582 27 LINKÖPING
Telefon: 013-206400
www.linkoping.se

Kommunsjukvården särskilda boendeformer
Ålerydsvägen 7
589 23 LINKÖPING
Telefon: 013-263591
www.linkoping.se

Kronofogdemyndigheten
Kungsgatan 27
582 18 LINKÖPING
Telefon: 077-1737300
www.kronofogden.se

Kultur och fritid (LSS)
Klostergatan
582 23 LINKÖPING
Telefon: 013-206707
www.linkoping.se

Kultur– och Fritidskontor
Apotekaregatan 13
582 24 LINKÖPING
Telefon: 013-206000
www.linkoping.se

Landstinget Östergötland
S:T Larsgatan 49
582 24 LINKÖPING
Telefon: 010-1030000
www.lio.se

Lantmäteriet
Linnégatan 9
582 25 LINKÖPING
Telefon: 077-1636363
www.lantmateriet.se

Linköpings Kommun
Storgatan 43
582 23 LINKÖPING
Telefon: 013-206000
www.linkoping.se

LSS verksamhet för barn och ungdom
Westmansgatan 27
582 16 LINKÖPING
Telefon: 013-263484
www.linkoping.se

LSS–Boende
Kvinnebyvägen 2
589 33 LINKÖPING
Telefon: 013-207715
www.linkoping.se

Länsstyrelsen i Östergötlands Län
Östgötagatan 3
582 32 LINKÖPING
Telefon: 013-196000
www.e.lst.se

Medborgarkontor City
Östgötagatan 5
582 32 LINKÖPING
Telefon: 013-206670
www.linkoping.se

Medborgarkontor Skäggetorp
Skäggetorps Centrum
586 44 LINKÖPING
Telefon: 013-208419
www.linkoping.se

Miljökontor
Drottninggatan 45
582 27 LINKÖPING
Telefon: 013-206400
www.linkoping.se

S I H Statens Institut för Handikappfrågor i skolan
S:T Larsgatan 30
582 24 LINKÖPING
Telefon: 013-196614

Skogsstyrelsen
Datalinjen 1
583 30 LINKÖPING
Telefon: 013-329730
www.skogsstyrelsen.se

Skola & Barnomsorg
Apotekaregatan 13
582 24 LINKÖPING
Telefon: 013-206000
www.linkoping.se

Specialverksamhet Alternativ pedagogik
Universitetsvägen 6
583 30 LINKÖPING
Telefon: 013-263550
www.linkoping.se

Specialverksamhet Dyslexicentrum
Östgötagatan 5
582 32 LINKÖPING
Telefon: 013-263550
www.linkoping.se

Specialverksamhet Flerspråkighet
Westmansgatan 27
582 16 LINKÖPING
Telefon: 013-263791
www.linkoping.se

Specialverksamhet Handledning/vägledningsteam
Westmansgatan 27
582 16 LINKÖPING
Telefon: 013-263712
www.linkoping.se

Specialverksamhet Resursskolan
Westmansgatan 27
582 16 LINKÖPING
Telefon: 013-263712
www.linkoping.se

Specialverksamhet Sjukhusskolan
Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING
Telefon: 013-224218
www.linkoping.se

Specialverksamhet Skolhälsovård
Westmansgatan 27
582 16 LINKÖPING
Telefon: 013-263712
www.linkoping.se

Specialverksamhet Särskolan centralt
Westmansgatan 27
582 16 LINKÖPING
Telefon: 013-207209
www.linkoping.se

Statens Geotekniska Institut (SGI)
Olaus Magnus Väg 35
583 30 LINKÖPING
Telefon: 013-201800

Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL)
Brigadgatan 13
587 58 LINKÖPING
Telefon: 013-241400
www.skl.polisen.se

Statens Skolverk
S:T Larsgatan 21
582 24 LINKÖPING
Telefon: 08-52733740
www.skolverket.se

Teknik och Samhällsbyggnadskontoret
Drottninggatan 45
582 27 LINKÖPING
Telefon: 013-206400
www.linkoping.se

Trafikverket Förarprov
Brigadgatan 26
587 58 LINKÖPING
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

Utbildningskontor
Apotekaregatan 13
582 24 LINKÖPING
Telefon: 013-206000
www.linkoping.se

VTI Statens Väg– o. Trafikforskningsinstitut
Olaus Magnus Väg 35
583 30 LINKÖPING
Telefon: 013-204000
www.vti.se

Överförmyndarenheten
Drottninggatan 45
582 27 LINKÖPING
Telefon: 013-206999
www.linkoping.se

Linköping

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE


Linköping

Ljuvt hälsad, samhällets.
välfärdstjänster till dig.

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Sveriges statskalender
Årg.203 (2015)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Kristi Linköpings Bibel:
Ordspråksboken 5:15 Drick vatten ur din egen cistern och sakta rinnande vatten ur djupet av din egen brunn.+

Kommunförvaltningen
Se nedre högra hörn

Linköping kommun
581 81 LINKÖPING
013 - 20 60 00
www.linkoping.se
Butik Nyheter

Näringar

Café
Bar
Gym
Pizza

Frisor
Bageri
Apotek
Näring

Massage
Blombutik
Restaurang
Systembolag

Utgivningsbevis kommun.se

Myndigheten för radio och tv

Information

 Karta Linköping kommun


Visa större karta

Myndigheter, Främmande makter, Europeiska unionen, Regeringen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Socialdepartementet, Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet, Miljö och energidepartementet, Näringsdepartementet

Orter i och runt Linköping kommun:

LINKÖPING LINGHEM STUREFORS
Hitta dina grannar. Gator och områden, närområden till Linköping kommun:

Åbylundsgatan Ågatan Åkerstorpsvägen Åkerby Älghornsvägen Ängsullsvägen Ödegårdsgatan Öjebyvägen Överstegatan Aftongatan Allmogegatan Alsättersgatan Arnebo Ekbacken Arrendegatan Aspebråten Astrakanvägen Atterboms Gata Avsynaregatan Axgränd Badhusgatan Banérgatan Bergvik Bestorp Vindås Björkgatan Björkhagsvägen Björkliden Björnkärrsgatan Blåbärsvägen Blästadsgatan Boställsgatan Box Brigadgatan Bronsåldersgatan Brunnsgatan Bygdegatan Danmarksgatan Djurgårdsgatan Drabantgatan Drottninggatan Ekhagagatan Ekholmsvägen Fönvindsvägen Fanjunkaregatan Farsbogatan Fasangatan Fogdegatan Furirgatan Gärstad Trädgårdstorp Götgatan Gamla Kalmarvägen Gamla Tanneforsvägen Garnisonsvägen Ginkelösa Björklunden Gjuterigatan Grindgatan Grindtorp Askeby Gripgatan Gustav Adolfsgatan Höstvindsvägen Hagarydsvägen Hallonvägen Hasselgränd Haverland Hemmansgatan Herrbeta Hjälmgatan Hjälmsätersgatan Hovetorpsgatan Industrigatan Järdalavägen Järpgatan Johannelundsvägen Jungfrubergsvägen Kälkvägen Kärna Centrum Kanongatan Kapellplan Kaptensgatan Karl Dahlgrensgatan Karsnäs Kaserngatan Kastvindsvägen Kaveldunsvägen Kettilsgatan Klostergatan Knektgatan Kolbyttemon Mossänden Kompanigatan Konsistoriegatan Kränge Solgläntan Kristinagatan Kryddvägen Kullagatan Kungsgatan Kvinnebyvägen Lillgårdsgatan Lindengatan Mårdtorpsgatan Mörnersgatan Majeldsvägen Medvindsvägen Milgatan Morgongatan Munkhagsgatan Mutebo Bergsol Normstorp Lagersberg Normstorps Säteri Norrsättersgatan Norrsvängen Nya Tanneforsvägen Nygatan Oljeväxtgatan Olofstorpsvägen Olvonvägen Ombergsgatan Orrbacksvägen Parkgatan Passadvindsvägen Pilens Backe Pionjärgatan Plutonsgatan Poleraregatan Prästbolsgatan Rättaregatan Rödsippevägen Ralstorp Grönlunds Gård Ramstorpsgatan Rekrytgatan Repslagaregatan Reva Mellangård Rundelsgatan Rusthållaregården Ryddalsgatan Ryds Allé Rydsvägen Sågvägen Sätra Mellangård Söderleden Sörgårdsgatan S:T Korsgatan S:T Larsgatan Sarvstigen Sidvindsvägen Silverstigen Skäggetorps Centrum Skedagatan Skogsgatan Skogslyckegatan Smedjegatan Snickaregatan Solängsvägen Soldanevägen Sparvsångsvägen Stallmästaregatan Stensättaregatan Storgården Storgatan Strandgatan Strids Gata Sunnarpsgatan Sunnorpsgatan Sveagatan Syréngatan Tägneby Tägneby Södergård Tönsbergsgatan Tallholmsvägen Tegskiftesgatan Teknikringen Tift Södergård Tingsvägen Tokarpsvägen Torkelbergsgatan Tröskaregatan Tranbärsvägen Trastsångsvägen Trumslagaregatan Tulpanvägen Tuvgatan Ullstämmavägen Universitetsvägen Unnerstad Rösebo Uttergatan Vädursgatan Väpnaregatan Västanågatan Västra Vägen Vallavägen Vasavägen Vetegatan Vidingsjögatan Vimansgatan Vimarkagatan Vindarnas Väg Wernersgatan Westmansgatan

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 3:12                             20:39 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se En del av Sverige.

Kristina Persdotter är glad vinnare.

Blogg

Skribent: Tony Lind

Lampor i Linköping av olika typer och storlekar, allt ifrån badrum i bostad eller bostadsrätt i Linköping till ljus för cykel, finner du vid en cykelverkstad eller lampbutik i Linköping. Belysning till din bil eller om du vill byta däck, kan du göra på en bensinstation. Om bilen är på verkstaden, så kan du hyra en cykel eller åka buss med kollektivtrafiken. I vissa arbeten så som artist i Linköping eller byggkonsult kan transport vara av större betydelse, än om du arbetar som arkitekt, sköterska, innehar ett it jobb eller är egenföretagare med thaimassage. På vissa apotek finner du mediciner dygnet runt, något som är bra att veta om du har vårdnadsbidrag. Barnmorskemottagning är något som varje kommun, region eller län har. Det finns 290 kommuner i Sverige, var av Linköping är en kommun. På båtvarv kan du låta bygga en båt av trä med hjälp av en skylift. Om din dator strular eller går sönder, kan du lämna in den på datorservice i Linköping, vilka kan hjälpa dig att laga datorn till återhämtning att trasig datainformation. Det gäller att se till varje företags specialitet i Linköping kommun, då alla inte har kunskap att rädda data. I en bok kan du läsa allt ifrån om kläder och blommor till brunn och bergvärme.

Apotek i Linköping kommun. Apotek som erbjuder receptbelagda och receptfria läkemedel i Linköping kommun.


Barnmorskemottagning och mödravardscentral i Linköping kommun. Barnmorskor som ger dig bra mödravård på barnmoskemottagningen och MVC i Linköping kommun med omnejd.


Konferenser i Linköping kommun. Konferensanläggningar i Linköping med omnejd. Klarar både större och mindre grupper i sköna naturområden i Linköping kommun.


Bokföring i Linköping kommun. Revisor kan du finna på någon av våra revisionsbyråer i Linköping kommun.


Advokat och jurist i Linköping kommun. Familjerätt, affärsjuridik och försvarsadvokat kan du finna genom listan du finner här.


Låna pengar i Linköping kommun. Låna billigt till låg eller ingen ränta.


Teckna billigast försäkring online i Linköping kommun. Teckna billig försäkring online. Bil, båt, lägenhet.


Terapi i Linköping kommun. Nyhet där psykologer medverkar i samtalsterapi och parterapi.


Kommunförvaltningen i Linköping har ofta bra innehåll i webbplatsen för Linköpingsinvånare, men till stor delar styrs innehållet i Linköping kommunanställdas av individuella beslut, som gör det klurigt för Linköpingsmedborgare i Linköping kommun att förstå konceptet och logiken i Linköping kommuns kommunwebbplats. Det som även bör beröras i Linköping kommun, är att Linköpingspersoner som vill flytta i kommunen eller till annan kommun än Linköping kommun, bara har erfarenhet av sin tidigare kommuns webbplats, och kan vara något stressade att hinna sätta sig in i Linköping kommunfövaltnings logik på webbplatsen. Därav bör Linköpings kommuns Linköpingsinformation få en allt mer standardiserad och genomtänkt presentation för Linköpingbesökare. Idag är det dax att öka medvetenheten bland kommuninvånare i Linköping kommun, med enhetlig presentation och beskrivning av nationella och kommunala angelägenheter i Linköping kommun. Målet med denna blogg är att ge Linköpingsbor ett högre medvetande och uppmuntra till medborgarmöten med intressanta samtal bland Linköping kommuns invånare. Vi tar gärna emot åsikts och informativa inlägg gällande Linköping kommunförvaltning och Linköping kommunområde.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Östergötland län
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög

Välkommen till i
Linköping


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö