Kommun Helsingborg

Orter i Helsingborg kommun
Ödåkra-Väla  Helsingborgs kommun  Skåne län
Ödåkra  Helsingborgs kommun  Skåne län
Allerum  Helsingborgs kommun  Skåne län
Fleninge  Helsingborgs kommun  Skåne län
Gantofta  Helsingborgs kommun  Skåne län
Hasslarp  Helsingborgs kommun  Skåne län
Helsingborg  Helsingborgs kommun  Skåne län
Kattarp  Helsingborgs kommun  Skåne län
Mörarp  Helsingborgs kommun  Skåne län
Påarp  Helsingborgs kommun  Skåne län
Råå  Helsingborgs kommun  Skåne län
Ramlösa  Helsingborgs kommun  Skåne län
Rydebäck  Helsingborgs kommun  Skåne län
Vallåkra  Helsingborgs kommun  Skåne län
Pressmeddelanden som anknyter
till Helsingborg kommun.


EU–pengar till Helsingborg och Öresundskraft för fortsatt elbilssatsning
17 december 2010 09:50
Helsingborg och Öresundskraft har fått sammanlagt 244.000 Euro genom Öresundskommittén för att jämna vägen för elbilar i Öresundsregionen. Helsingborg och Öresundskraft ingår tillsammans med Köpenhamn, Malmö och Region Skåne i en grupp som fått 1.856.000 Euro (cirka 17 miljoner kronor) ur Öresundskommitténs Interreg–fond. Pengarna fördelas över tre år och ska stimulera introduktionen och användningen av elbilar i regionen. Samordning av betalsystemen vid laddning av elbilar på den svenska och danska sidan, liksom information och kommunikation om elbilens möjligheter, är exempel på innehåll. –Det är glädjande att vår elbilssatsning uppmärksammas och får det här stödet. Som ett led i arbetet för en fossilfri region är satsningen på elfordon avgörande för Helsingborg och Skåne Nordväst. Det säger Cecilia Elmberg, utredare på Helsingborgs stad. –En sporre att gå vidare, kommenterar Per Lundgren, ansvarig för elbilar på Öresundskraft. En tanke är att satsa på den yngre generationen som kan påverka sina föräldrar. Det handlar om ett generationsskifte både i fordonsteknik och i samhället där elbilar blir en självklarhet för nästa generation bilägare. –Vi vill också arrangera ett elbilsrally där det gäller att köra Sundet runt med minsta möjliga förbrukning. Vi hoppas få med Malmö och Köpenhamn – det skulle kunna bli Sveriges, eller kanske till och med världens, största elbilsrally! ”Interreg IV A delprogram Öresund” är ett av två delprogram i Öresund Kattegatt Skagerrak–programmet och ska främja utvecklingen i Öresundsregionen. Ett samordnat betalsystem vid laddning av elbilar i Sverige och Danmark står högt på den interregionala Öresundsagendan. Foto Timo Julku. Mer information: Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel. 070–418 30 80 Per Lundgren, elbilsansvarig Öresundskraft, tel. 070–418 32 14. Cecilia Elmberg, Utredare, Helsingborgs stad, tel. 042–10 53 45 Fakta om Öresundskraft Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs Stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Tårtkalas när gasbussar firades
9 december 2010 15:25
I år är det fem år sedan gasbussar började trafikera Helsingborg. Tack vare gasdriften har Helsingborgarna sluppit utsläpp motsvarande 22 miljoner liter diesel. Det ville Öresundskraft fira lite extra – idag bjöd man både bussresenärer och anställda på gasbusstårta. Alla stadsbussar och många regionbussar, totalt 115 st i Helsingborg, körs på fordonsgas som levereras av Öresundskraft. Tack vare övergången till gas har Skånetrafiken, genom operatörerna Arriva och Nobina, gjort en rejäl insats för miljön. Närmare 32.000 ton koldioxid har sparats in, liksom kväveoxider. –Att vi som leverantör av gas till Helsingborgs bussar så påtagligt kan bidra till en bättre stadsmiljö känns naturligtvis bra. Det säger Anders Östlund, VD för Öresundskraft. Det här är ytterligare ett steg mot vår vision om energi för en bättre värld. Och det vill vi uppmärksamma så här på femårsjubileet för gasbussar! Och uppmärksamhet blev det, särskilt på Knutpunkten i Helsingborg idag när Öresundskraft bjöd bussresenärer på gasbusstårta. Även i fikarummet vid bussdepån på Berga, där Arriva och Nobina huserar, har tårta serverats. Öresundskraft har levererat gas till Helsingborg sedan 1859, först så kallad stadsgas, senare naturgas. År 2005 började leveranserna av gas till bussarna, en blandning av naturgas och biogas som ger betydligt lägre utsläpp än traditionell diesel. Andelen biogas i bränslet är idag 54 procent. En poäng är att biogasen framställs i Helsingborg av NSR och NSVA som utvinner rötgas på Filborna respektive Öresundsverket. Till sist: om den gas som idag används för industri och uppvärmning i Helsingborg istället vore olja, skulle de årliga CO2–utsläppen vara drygt 60.000 ton större! Foto: Timo Julku. Mer information: Anders Östlund, VD Öresundskraft, tel. 070–418 30 80 Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft, tel. 070–418 34 35 Ulrika Mebius, presschef Skånetrafiken, tel 0451–28 85 01 Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs Stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

12127D


Välkommen!

Se valda ledamöter
i kommunförvaltningen.
Samtliga Helsingborgbor hälsas välkomna!


Myndigheter i Helsingborg

HELSINGBORGS STAD
Rådhuset
252 21 HELSINGBORG
Telefon: 042-105000
www.helsingborg.se

CSN Centrala Studiestödsnämnden
Prästgatan 10
252 24 HELSINGBORG
Telefon: 077-1276000
www.csn.se

Kronofogdemyndigheten
Gasverksgatan 17
252 25 HELSINGBORG
Telefon: 077-1737300
www.kronofogden.se

Lantmäterimyndigheten
Järnvägsgatan 22
252 78 HELSINGBORG
Telefon: 042-105222
www.helsingborg.se

Migrationsverket
Södergatan 39
252 25 HELSINGBORG
Telefon: 077-1235235
www.migrationsverket.se

Statens Livsmedelsverk
Redaregatan
252 25 HELSINGBORG
Telefon: 042-181955
www.livsmedelsverk.se

Trafikverket Förarprov
Rundgången 32
254 52 HELSINGBORG
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

HELSINGBORGS STAD
Rådhuset
252 21 HELSINGBORG
Telefon: 042-105000
www.helsingborg.se

CSN Centrala Studiestödsnämnden
Prästgatan 10
252 24 HELSINGBORG
Telefon: 077-1276000
www.csn.se

Kronofogdemyndigheten
Gasverksgatan 17
252 25 HELSINGBORG
Telefon: 077-1737300
www.kronofogden.se

Lantmäterimyndigheten
Järnvägsgatan 22
252 78 HELSINGBORG
Telefon: 042-105222
www.helsingborg.se

Migrationsverket
Södergatan 39
252 25 HELSINGBORG
Telefon: 077-1235235
www.migrationsverket.se

Statens Livsmedelsverk
Redaregatan
252 25 HELSINGBORG
Telefon: 042-181955
www.livsmedelsverk.se

Trafikverket Förarprov
Rundgången 32
254 52 HELSINGBORG
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

Helsingborg

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE


Helsingborg

Ljuvt hälsad, samhällets.
välfärdstjänster till dig.

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Sveriges statskalender
Årg.203 (2015)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Kristi Helsingborgs Bibel:
Ordspråksboken 13:18 Fattigdom och vanära drabbar den som nonchalerar tuktan,+ men den som ger akt på tillrättavisning blir ärad.+

Kommunförvaltningen
Se nedre högra hörn

Helsingborg kommun
251 89 HELSINGBORG
042 - 10 50 00
www.helsingborg.se
Butik Nyheter

Näringar

Café
Bar
Gym
Pizza

Frisor
Bageri
Apotek
Näring

Massage
Blombutik
Restaurang
Systembolag

Utgivningsbevis kommun.se

Myndigheten för radio och tv

Information

 Karta Helsingborg kommun


Visa större karta

Myndigheter, Främmande makter, Europeiska unionen, Regeringen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Socialdepartementet, Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet, Miljö och energidepartementet, Näringsdepartementet

Orter i och runt Helsingborg kommun:

HELSINGBORG GANTOFTA RAMLÖSA RYDEBÄCK RÅÅ PÅARP
Hitta dina grannar. Gator och områden, närområden till Helsingborg kommun:

Åragatan Ärlevägen Ättekullagatan Örebrogatan Örtagårdsgatan Österleden Övre Långvinkelsgatan Allmänningsgatan Almgatan Alvägen Aschebergsgatan Atterbomsgatan Bärnstensgatan Backgatan Badhusgatan Baldersgatan Barongatan Bella Vista–Vägen Bigarrågränden Birger Sjöbergs Gata Birkagatan Bjäregatan Blåkullagatan Blekingegatan Blodboksvägen Bogseraregatan Bondegatan Box Brigadgatan Brohultsvägen Brommagatan Brunnsallén Brunnsparken Villa Iris Bunkagårdsgatan Bunketoftavägen Byalagsgatan Bygatan Carl Krooks Gata Carl Westmans Allé Dalhemsvägen Dannfeltsgatan Derbyvägen Direktörsgatan Domaregatan Donationsgatan Drottninggatan Dunkärrsgatan Ekebyvägen Elinebergsplatsen Erik Dahlbergs Gata Fågelsångsgatan Färjemansgatan Faktorsgatan Falsterbogatan Florettgatan Flybjärsvägen Folke Bernadottes Väg Fornminnesgatan Fortuna Strand Frösögatan Frostgatan Furutorpsgatan Görarpsvägen Galoppvägen Garnisonsgatan Gartnergatan Gasverksgatan Gnetarödsvägen Gröneborgsgatan Grönkullagatan Gravörgatan Gravarliden Grustagsgatan Gustav Adolfs Gata Håkan Lundbergs Gata Hårlemans Allé Hälsovägen Häradsgatan Hövitsmansgatan Hagaplan Halalid Handelsmansgatan Hantverkaregatan Hemsögatan Henry Dunkers Plats Hjälmshultsgatan Hofverbergsgatan Hollebäcksvägen Hudiksvallsgatan Jönköpingsgatan Johan Hårds Gata Julinsgatan Kärrgatan Kadettgatan Kanongatan Kaptensgatan Karl X Gustavs Gata Kielergatan Knut Påls Väg Kommissgatan Kopparmöllegatan Kranföraregatan Kruareliden Kullagatan Kungälvsgatan Kungsgatan Kungshultsvägen Långgatan Lagerhäggsgatan Landskronavägen Larmvägen Lergatan Liebäckskroken Lilla Möllevångsgatan Lindforsgatan Lindhultsgatan Luggudegatan Lundagatan Lybecksgatan Möcklögatan Magistergatan Malmögatan Malmgatan Margaretaplatsen Marsgatan Mellersta Stenbocksgatan Munkavägen Myltahusvägen Näktergalsgatan Nämndemansgatan Närlundavägen Narvagatan Norra Kvistoftavägen Norra Stenbocksgatan Oceangatan Orustgatan Pålsgatan Pålsjögatan Pärongatan Persgatan Piongatan Plöjarevägen Planteringsvägen Plutogatan Ponnyvägen Röamöllagatan Rörögatan Ragnvallagatan Rausvägen Ringstorpsvägen Romares Väg Rosenbergsgatan Rosenvägen Rydebäcks Stationsgata Södra Hunnetorpsvägen Södra Kyrkogatan Södra Stenbocksgatan Södra Storgatan S:T Clemens Gata Sabelgatan Saturnusgatan Seglarevägen Siöcronagatan Skaragatan Skrittvägen Skvadrongatan Slottsvägen Sockengatan Sofiebergsvägen Sofierovägen Solskensgatan Sommargatan Stationsgatan Stengatan Stenkretsgatan Stuvaregatan Surbrunnsgatan Sydhamnsgatan Tågagatan Tennisvägen Timmermansgatan Timotejgatan Tisdagsgatan Trädgårdsgatan Tränsgatan Trosshalaregatan Tunnlandsgatan Tyringegatan Ultunagatan Umeågatan Utögatan Utgårdsgatan Vässarögatan Västra Fridhemsgatan Vaktgatan Veckogatan Vetegatan Videgatan Villatomtsvägen Vindögatan Visitörsgatan Volontärsgatan von Platens Allé Wachtmeisters Väg Wieselgrensgatan Yrvädersgatan

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 3:40                             20:35 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se En del av Sverige.

Kristina Persdotter är glad vinnare.

Blogg

Skribent: Tony Lind

Lampor i Helsingborg av olika typer och storlekar, allt ifrån badrum i bostad eller bostadsrätt i Helsingborg till ljus för cykel, finner du vid en cykelverkstad eller lampbutik i Helsingborg. Belysning till din bil eller om du vill byta däck, kan du göra på en bensinstation. Om bilen är på verkstaden, så kan du hyra en cykel eller åka buss med kollektivtrafiken. I vissa arbeten så som artist i Helsingborg eller byggkonsult kan transport vara av större betydelse, än om du arbetar som arkitekt, sköterska, innehar ett it jobb eller är egenföretagare med thaimassage. På vissa apotek finner du mediciner dygnet runt, något som är bra att veta om du har vårdnadsbidrag. Barnmorskemottagning är något som varje kommun, region eller län har. Det finns 290 kommuner i Sverige, var av Helsingborg är en kommun. På båtvarv kan du låta bygga en båt av trä med hjälp av en skylift. Om din dator strular eller går sönder, kan du lämna in den på datorservice i Helsingborg, vilka kan hjälpa dig att laga datorn till återhämtning att trasig datainformation. Det gäller att se till varje företags specialitet i Helsingborg kommun, då alla inte har kunskap att rädda data. I en bok kan du läsa allt ifrån om kläder och blommor till brunn och bergvärme.

Apotek i Helsingborg kommun. Apotek som erbjuder receptbelagda och receptfria läkemedel i Helsingborg kommun.


Barnmorskemottagning och mödravardscentral i Helsingborg kommun. Barnmorskor som ger dig bra mödravård på barnmoskemottagningen och MVC i Helsingborg kommun med omnejd.


Konferenser i Helsingborg kommun. Konferensanläggningar i Helsingborg med omnejd. Klarar både större och mindre grupper i sköna naturområden i Helsingborg kommun.


Bokföring i Helsingborg kommun. Revisor kan du finna på någon av våra revisionsbyråer i Helsingborg kommun.


Advokat och jurist i Helsingborg kommun. Familjerätt, affärsjuridik och försvarsadvokat kan du finna genom listan du finner här.


Låna pengar i Helsingborg kommun. Låna billigt till låg eller ingen ränta.


Teckna billigast försäkring online i Helsingborg kommun. Teckna billig försäkring online. Bil, båt, lägenhet.


Terapi i Helsingborg kommun. Nyhet där psykologer medverkar i samtalsterapi och parterapi.


Kommunförvaltningen i Helsingborg har ofta bra innehåll i webbplatsen för Helsingborgsinvånare, men till stor delar styrs innehållet i Helsingborg kommunanställdas av individuella beslut, som gör det klurigt för Helsingborgsmedborgare i Helsingborg kommun att förstå konceptet och logiken i Helsingborg kommuns kommunwebbplats. Det som även bör beröras i Helsingborg kommun, är att Helsingborgspersoner som vill flytta i kommunen eller till annan kommun än Helsingborg kommun, bara har erfarenhet av sin tidigare kommuns webbplats, och kan vara något stressade att hinna sätta sig in i Helsingborg kommunfövaltnings logik på webbplatsen. Därav bör Helsingborgs kommuns Helsingborgsinformation få en allt mer standardiserad och genomtänkt presentation för Helsingborgbesökare. Idag är det dax att öka medvetenheten bland kommuninvånare i Helsingborg kommun, med enhetlig presentation och beskrivning av nationella och kommunala angelägenheter i Helsingborg kommun. Målet med denna blogg är att ge Helsingborgsbor ett högre medvetande och uppmuntra till medborgarmöten med intressanta samtal bland Helsingborg kommuns invånare. Vi tar gärna emot åsikts och informativa inlägg gällande Helsingborg kommunförvaltning och Helsingborg kommunområde.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Skåne län
Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

Välkommen till i
Helsingborg


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö