Skolor online, Grundskola Gävle

Gävle

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Skolor online, Grundskola i
Gävle kommun

INVÅNARE

Skola & Förskola

     Förskolor

     Skolor, Grundskolor

     Gymnasiet


Jämför grundskolor i Gävle kommun.

Ämnesprovsresultat Engelska, Matematik, Svenska årskurs 9, källa Skolverket. Uppgifter som baseras på färre än 10 elever dubbelprickas. Då visas ".." istället för utfall. Om en uppgift saknas eller är omöjlig visas ".".
År Skola Ämne Antal elever Antal deltagit Andel IG Andel G Andel VG Andel MVG
                 
2005 Bergby Centralskola 1-9 Engelska 39st 31st .. 38.7% .. ..
2005 Engelska Skolan i Gävle Engelska 106st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2005 Källmursskolan Engelska 81st 80st .. 33.8% 53.8% ..
2005 Lillhagsskolan Engelska 119st 106st .. 45.3% 47.2% ..
2005 Milboskolan Engelska 50st 49st .. 40.8% 36.7% 20.4%
2005 Nynässkolan Engelska 93st 85st .. 35.3% 42.4% 17.6%
2005 Sofiedalskolan Engelska 154st 149st 6.7% 45.6% 34.9% 12.8%
2005 Solängsskolan Engelska 163st 145st .. 40.0% 42.8% 13.8%
2005 Sörbyskolan Engelska 98st 85st .. 29.4% 54.1% ..
2005 Stenebergsskolan Engelska 45st 41st .. 43.9% 36.6% ..
2005 Stigslunds skola Engelska 98st 96st .. 36.5% 38.5% 25.0%
2005 Stora Sätraskolan Engelska 114st 95st .. 31.6% 52.6% 13.7%
                 
2006 Bergby Centralskola 1-9 Engelska 53st 46st .. 34.8% 50.0% ..
2006 Engelska Skolan i Gävle Engelska 150st 149st .. .. 38.9% 59.7%
2006 Friskolan Lyftet Engelska 16st 15st .. .. 66.7% ..
2006 Källmursskolan Engelska 80st 68st .. 42.6% 51.5% ..
2006 Lillhagsskolan Engelska 102st 97st .. 52.6% 35.1% ..
2006 Milboskolan Engelska 59st 57st .. 42.1% 47.4% ..
2006 Nynässkolan Engelska 71st 65st .. 43.1% 33.8% 15.4%
2006 Prolympia, Gävle Engelska 24st 24st .. .. 50.0% ..
2006 Sofiedalskolan Engelska 147st 135st .. 51.1% 34.1% 9.6%
2006 Solängsskolan Engelska 143st 128st .. 39.1% 45.3% 11.7%
2006 Sörbyskolan Engelska 96st 90st .. 32.2% 55.6% ..
2006 Stenebergsskolan Engelska 44st 34st .. .. 50.0% ..
2006 Stigslunds skola Engelska 92st 84st .. 39.3% 47.6% 11.9%
2006 Stora Sätraskolan Engelska 127st 108st .. 41.7% 44.4% 10.2%
                 
2007 Bergby Centralskola 1-9 Engelska 61st 54st 18.5% 38.9% 27.8% ..
2007 Engelska Skolan i Gävle Engelska 118st 115st .. .. 37.4% 60.9%
2007 Friskolan Lyftet Engelska 16st 15st .. .. .. ..
2007 Källmursskolan Engelska 80st 71st .. 39.4% 42.3% 14.1%
2007 Lilla Sätraskolan Engelska 2st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2007 Lillhagsskolan Engelska 91st 85st .. 40.0% 40.0% 12.9%
2007 Milboskolan Engelska 55st 54st .. 33.3% 50.0% ..
2007 Nya Nynässkolan Engelska 72st 64st .. 45.3% 43.8% ..
2007 Prolympia, Gävle Engelska 65st 64st .. 45.3% 45.3% ..
2007 Sofiedalskolan Engelska 146st 139st .. 46.0% 38.1% 14.4%
2007 Solängsskolan Engelska 188st 168st 6.0% 32.1% 39.9% 22.0%
2007 Sörbyskolan Engelska 100st 92st .. 38.0% 43.5% 16.3%
2007 Stenebergsskolan Engelska 49st 44st .. 38.6% 34.1% ..
2007 Stigslunds skola Engelska 92st 87st .. 31.0% 41.4% 24.1%
2007 Stora Sätraskolan Engelska 126st 113st .. 41.6% 41.6% 11.5%
                 
2008 Bergby Centralskola 1-9 Engelska 61st 56st .. 42.9% 39.3% ..
2008 Engelska Skolan i Gävle Engelska 153st 151st .. .. 37.1% 61.6%
2008 Friskolan Lyftet Engelska 20st 20st .. .. 60.0% ..
2008 Gefle Kristna skola Engelska 6st 5st .. .. .. ..
2008 Källmursskolan Engelska 82st 73st .. 38.4% 49.3% ..
2008 Lilla Sätraskolan Engelska 9st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Lillhagsskolan Engelska 79st 73st .. 49.3% 37.0% ..
2008 Milboskolan Engelska 60st 57st .. 42.1% 42.1% ..
2008 Nya Nynässkolan Engelska 64st 61st .. 44.3% 36.1% 18.0%
2008 Nynäs Montessori Engelska 6st 6st .. .. .. ..
2008 Prolympia, Gävle Engelska 72st 71st .. 56.3% 36.6% ..
2008 Sofiedalskolan Engelska 137st 123st .. 53.7% 34.1% 8.9%
2008 Solängsskolan Engelska 153st 142st .. 26.1% 51.4% 19.7%
2008 Sörbyskolan Engelska 117st 110st .. 41.8% 45.5% 10.9%
2008 Stenebergsskolan Engelska 45st 40st .. 50.0% 45.0% ..
2008 Stigslunds skola Engelska 103st 95st .. 32.6% 38.9% 27.4%
2008 Stora Sätraskolan Engelska 83st 63st .. 41.3% 36.5% ..
                 
2009 Bergby Centralskola 1-9 Engelska 48st 45st .. 44.4% 42.2% ..
2009 Engelska Skolan i Gävle Engelska 123st 122st .. .. 48.4% 48.4%
2009 Friskolan Lyftet Engelska 19st 14st .. .. .. ..
2009 Källmursskolan Engelska 95st 85st .. 49.4% 38.8% ..
2009 Lillhagsskolan Engelska 91st 89st .. 49.4% 36.0% ..
2009 Milboskolan Engelska 57st 53st .. 43.4% 45.3% ..
2009 Nynäs Montessori Engelska 28st 26st .. 38.5% 46.2% ..
2009 Prolympia, Gävle Engelska 72st 71st .. 50.7% 38.0% ..
2009 Sofiedalskolan Engelska 180st 167st .. 46.7% 38.9% 9.6%
2009 Solängsskolan Engelska 147st 137st .. 38.7% 46.0% 12.4%
2009 Sörbyskolan Engelska 101st 94st .. 40.4% 38.3% 13.8%
2009 Stenebergsskolan Engelska 48st 43st .. 48.8% 39.5% ..
2009 Stigslunds skola Engelska 108st 106st .. 35.8% 48.1% 13.2%
2009 Stora Sätraskolan Engelska 105st 96st .. 35.4% 47.9% 11.5%
2009 Trädgårdsskolan GKS Engelska 4st 4st .. .. .. ..
                 
2010 Bergby Centralskola 1-9 Engelska 48st 43st .. 53.5% 39.5% ..
2010 Engelska Skolan i Gävle Engelska 146st 145st .. .. 32.4% 66.9%
2010 Källmursskolan Engelska 85st 76st .. 35.5% 44.7% ..
2010 Lillhagsskolan Engelska 50st 43st .. 62.8% 32.6% ..
2010 Milboskolan Engelska 52st 51st .. 49.0% 45.1% ..
2010 Nynäs Montessori Engelska 32st 29st .. .. 44.8% ..
2010 Prolympia, Gävle Engelska 92st 91st .. 51.6% 37.4% ..
2010 Sofiedalskolan Engelska 133st 116st .. 49.1% 38.8% 8.6%
2010 Solängsskolan Engelska 167st 147st .. 38.8% 46.3% 14.3%
2010 Sörbyskolan Engelska 75st 69st .. 46.4% 36.2% ..
2010 Stenebergsskolan Engelska 42st 30st .. 56.7% 33.3% ..
2010 Stigslunds skola Engelska 107st 93st .. 29.0% 45.2% 23.7%
2010 Stora Sätraskolan Engelska 79st 73st .. 30.1% 42.5% 26.0%
2010 Trädgårdsskolan GKS Engelska 7st 7st .. .. .. ..
                 
                 
2005 Bergby Centralskola 1-9 Matematik 39st 18st .. 88.9% .. ..
2005 Engelska Skolan i Gävle Matematik 106st 106st 9.4% 42.5% 32.1% 16.0%
2005 Källmursskolan Matematik 81st 76st 27.6% 63.2% .. ..
2005 Lillhagsskolan Matematik 119st 75st .. 69.3% 24.0% ..
2005 Milboskolan Matematik 50st 42st .. 64.3% 31.0% ..
2005 Nynässkolan Matematik 93st 76st .. 64.5% 22.4% ..
2005 Sofiedalskolan Matematik 154st 121st .. 67.8% 19.8% 12.4%
2005 Solängsskolan Matematik 163st 145st 11.0% 41.4% 37.9% 9.7%
2005 Sörbyskolan Matematik 98st 69st .. 53.6% 31.9% ..
2005 Stenebergsskolan Matematik 45st 29st .. 89.7% .. ..
2005 Stigslunds skola Matematik 98st 89st .. 60.7% 25.8% ..
2005 Stora Sätraskolan Matematik 114st 65st .. 46.2% 27.7% ..
                 
2006 Bergby Centralskola 1-9 Matematik 53st 40st .. 82.5% .. ..
2006 Engelska Skolan i Gävle Matematik 150st 150st 10.7% 40.0% 30.7% 18.7%
2006 Friskolan Lyftet Matematik 16st 15st .. 73.3% .. ..
2006 Källmursskolan Matematik 80st 62st 19.4% 62.9% .. ..
2006 Lillhagsskolan Matematik 102st 83st .. 79.5% 19.3% ..
2006 Milboskolan Matematik 59st 49st .. 71.4% .. ..
2006 Nynässkolan Matematik 71st 54st .. 59.3% 29.6% ..
2006 Prolympia, Gävle Matematik 24st 24st .. 58.3% .. ..
2006 Sofiedalskolan Matematik 147st 94st .. 74.5% 22.3% ..
2006 Solängsskolan Matematik 143st 128st 12.5% 47.7% 26.6% 13.3%
2006 Sörbyskolan Matematik 96st 69st .. 59.4% 26.1% 14.5%
2006 Stenebergsskolan Matematik 44st 34st .. 67.6% .. ..
2006 Stigslunds skola Matematik 92st 85st 12.9% 63.5% 15.3% ..
2006 Stora Sätraskolan Matematik 127st 105st 24.8% 44.8% 26.7% ..
                 
2007 Bergby Centralskola 1-9 Matematik 61st 57st 22.8% 54.4% .. ..
2007 Engelska Skolan i Gävle Matematik 118st 112st .. 53.6% 31.3% ..
2007 Friskolan Lyftet Matematik 16st 16st .. .. .. ..
2007 Källmursskolan Matematik 80st 70st 32.9% 47.1% 15.7% ..
2007 Lillhagsskolan Matematik 91st 83st .. 67.5% 19.3% ..
2007 Milboskolan Matematik 55st 52st .. 63.5% 23.1% ..
2007 Nya Nynässkolan Matematik 72st 66st 16.7% 63.6% 16.7% ..
2007 Prolympia, Gävle Matematik 65st 63st .. 71.4% .. ..
2007 Sofiedalskolan Matematik 146st 125st 18.4% 57.6% 20.0% ..
2007 Solängsskolan Matematik 188st 162st 14.8% 51.2% 27.2% 6.8%
2007 Sörbyskolan Matematik 100st 95st 11.6% 64.2% 16.8% ..
2007 Stenebergsskolan Matematik 49st 46st 34.8% 54.3% .. ..
2007 Stigslunds skola Matematik 92st 86st 11.6% 65.1% 16.3% ..
2007 Stora Sätraskolan Matematik 126st 111st 19.8% 53.2% 25.2% ..
                 
2008 Bergby Centralskola 1-9 Matematik 61st 57st .. 45.6% 35.1% ..
2008 Engelska Skolan i Gävle Matematik 153st 151st 8.6% 44.4% 30.5% 16.6%
2008 Friskolan Lyftet Matematik 20st 20st .. 60.0% .. ..
2008 Gefle Kristna skola Matematik 6st 5st .. .. .. ..
2008 Källmursskolan Matematik 82st 71st 33.8% 42.3% 19.7% ..
2008 Lilla Sätraskolan Matematik 9st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Lillhagsskolan Matematik 79st 71st 15.5% 63.4% .. ..
2008 Milboskolan Matematik 60st 55st .. 61.8% 21.8% ..
2008 Nya Nynässkolan Matematik 64st 58st 29.3% 44.8% 19.0% ..
2008 Nynäs Montessori Matematik 6st 6st .. .. .. ..
2008 Prolympia, Gävle Matematik 72st 71st .. 59.2% 22.5% ..
2008 Sofiedalskolan Matematik 137st 117st 25.6% 47.9% 20.5% ..
2008 Solängsskolan Matematik 153st 143st 9.1% 38.5% 37.1% 15.4%
2008 Sörbyskolan Matematik 117st 108st 19.4% 41.7% 33.3% ..
2008 Stenebergsskolan Matematik 45st 36st 33.3% 61.1% .. ..
2008 Stigslunds skola Matematik 103st 98st 13.3% 53.1% 28.6% ..
2008 Stora Sätraskolan Matematik 83st 63st 27.0% 47.6% 20.6% ..
                 
2009 Bergby Centralskola 1-9 Matematik 48st 44st 43.2% 40.9% .. ..
2009 Engelska Skolan i Gävle Matematik 123st 122st 10.7% 45.1% 28.7% 15.6%
2009 Friskolan Lyftet Matematik 19st 12st .. .. .. ..
2009 Källmursskolan Matematik 95st 74st .. 52.7% 31.1% ..
2009 Lillhagsskolan Matematik 91st 87st .. 67.8% 19.5% ..
2009 Milboskolan Matematik 57st 53st .. 52.8% 30.2% ..
2009 Nynäs Montessori Matematik 28st 25st .. 48.0% .. ..
2009 Prolympia, Gävle Matematik 72st 66st .. 54.5% 37.9% ..
2009 Sofiedalskolan Matematik 180st 158st 22.8% 48.1% 24.1% ..
2009 Solängsskolan Matematik 147st 133st 12.8% 42.1% 36.8% 8.3%
2009 Sörbyskolan Matematik 101st 81st .. 55.6% 24.7% ..
2009 Stenebergsskolan Matematik 48st 35st .. 68.6% .. ..
2009 Stigslunds skola Matematik 108st 99st .. 60.6% 28.3% ..
2009 Stora Sätraskolan Matematik 105st 92st 18.5% 46.7% 31.5% ..
2009 Trädgårdsskolan GKS Matematik 4st 3st .. .. .. ..
                 
2010 Bergby Centralskola 1-9 Matematik 48st 45st 51.1% 33.3% .. ..
2010 Engelska Skolan i Gävle Matematik 146st 146st 7.5% 43.2% 34.9% 14.4%
2010 Källmursskolan Matematik 85st 70st 30.0% 42.9% 17.1% ..
2010 Lillhagsskolan Matematik 50st 45st .. 73.3% .. ..
2010 Milboskolan Matematik 52st 50st .. 60.0% .. ..
2010 Nynäs Montessori Matematik 32st 28st .. 46.4% .. ..
2010 Prolympia, Gävle Matematik 92st 88st .. 64.8% 21.6% ..
2010 Sofiedalskolan Matematik 133st 100st 20.0% 55.0% 19.0% ..
2010 Solängsskolan Matematik 167st 145st 21.4% 37.9% 28.3% 12.4%
2010 Sörbyskolan Matematik 75st 63st 30.2% 31.7% 30.2% ..
2010 Stenebergsskolan Matematik 42st 19st .. 94.7% .. ..
2010 Stigslunds skola Matematik 107st 90st 17.8% 62.2% 15.6% ..
2010 Stora Sätraskolan Matematik 79st 74st 21.6% 50.0% 14.9% 13.5%
2010 Trädgårdsskolan GKS Matematik 7st 4st .. .. .. ..
                 
                 
2005 Bergby Centralskola 1-9 Svenska 39st 29st .. 55.2% .. ..
2005 Engelska Skolan i Gävle Svenska 105st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2005 Källmursskolan Svenska 81st 77st .. 53.2% 40.3% ..
2005 Lillhagsskolan Svenska 118st 100st .. 58.0% 33.0% ..
2005 Milboskolan Svenska 50st 50st .. 30.0% 52.0% ..
2005 Nynässkolan Svenska 88st 88st .. 51.1% 39.8% ..
2005 Sofiedalskolan Svenska 154st 96st .. 53.1% 36.5% ..
2005 Solängsskolan Svenska 163st 154st .. 59.1% 35.1% ..
2005 Sörbyskolan Svenska 97st 35st .. 34.3% 51.4% ..
2005 Stenebergsskolan Svenska 38st 32st .. 40.6% 50.0% ..
2005 Stigslunds skola Svenska 97st 93st .. 41.9% 41.9% 16.1%
2005 Stora Sätraskolan Svenska 103st 97st .. 37.1% 45.4% 10.3%
                 
2006 Bergby Centralskola 1-9 Svenska 53st 50st .. 40.0% 42.0% ..
2006 Engelska Skolan i Gävle Svenska 150st 149st .. 28.2% 30.9% 40.3%
2006 Friskolan Lyftet Svenska 16st 14st .. .. .. ..
2006 Källmursskolan Svenska 80st 75st .. 46.7% 42.7% ..
2006 Lillhagsskolan Svenska 102st 98st .. 50.0% 40.8% ..
2006 Milboskolan Svenska 59st 58st .. 34.5% 55.2% ..
2006 Nynässkolan Svenska 65st 59st .. 39.0% 32.2% 23.7%
2006 Prolympia, Gävle Svenska 24st 24st .. 54.2% .. ..
2006 Sofiedalskolan Svenska 147st 125st .. 51.2% 41.6% ..
2006 Solängsskolan Svenska 139st 123st .. 39.0% 47.2% 9.8%
2006 Sörbyskolan Svenska 94st 67st .. 61.2% 31.3% ..
2006 Stenebergsskolan Svenska 34st 29st .. 62.1% .. ..
2006 Stigslunds skola Svenska 92st 85st .. 47.1% 47.1% ..
2006 Stora Sätraskolan Svenska 109st 89st .. 42.7% 47.2% ..
                 
2007 Bergby Centralskola 1-9 Svenska 61st 53st .. 32.1% 30.2% 24.5%
2007 Engelska Skolan i Gävle Svenska 117st 114st .. 38.6% 41.2% 17.5%
2007 Friskolan Lyftet Svenska 16st 16st .. .. .. ..
2007 Källmursskolan Svenska 80st 59st .. 66.1% 32.2% ..
2007 Lilla Sätraskolan Svenska 2st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2007 Lillhagsskolan Svenska 91st 84st .. 61.9% 32.1% ..
2007 Milboskolan Svenska 55st 54st .. 38.9% 44.4% ..
2007 Nya Nynässkolan Svenska 60st 56st .. 48.2% 50.0% ..
2007 Prolympia, Gävle Svenska 65st 64st .. 59.4% 35.9% ..
2007 Sofiedalskolan Svenska 146st 141st .. 44.0% 48.2% ..
2007 Solängsskolan Svenska 186st 180st .. 53.9% 36.7% 6.1%
2007 Sörbyskolan Svenska 94st 89st .. 50.6% 39.3% ..
2007 Stenebergsskolan Svenska 44st 40st .. 50.0% 40.0% ..
2007 Stigslunds skola Svenska 92st 87st .. 50.6% 37.9% ..
2007 Stora Sätraskolan Svenska 117st 108st .. 53.7% 39.8% ..
                 
2008 Bergby Centralskola 1-9 Svenska 61st 55st .. 43.6% 38.2% ..
2008 Engelska Skolan i Gävle Svenska 152st 151st .. 33.1% 45.0% 21.2%
2008 Friskolan Lyftet Svenska 20st 18st .. .. 61.1% ..
2008 Gefle Kristna skola Svenska 6st 5st .. .. .. ..
2008 Källmursskolan Svenska 82st 74st .. 50.0% 45.9% ..
2008 Lilla Sätraskolan Svenska 9st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Lillhagsskolan Svenska 79st 74st .. 54.1% 36.5% ..
2008 Milboskolan Svenska 60st 59st .. 23.7% 52.5% 22.0%
2008 Nya Nynässkolan Svenska 60st 58st .. 55.2% 36.2% ..
2008 Nynäs Montessori Svenska 6st 6st .. .. .. ..
2008 Prolympia, Gävle Svenska 72st 69st .. 63.8% 31.9% ..
2008 Sofiedalskolan Svenska 137st 128st .. 39.8% 46.1% 7.8%
2008 Solängsskolan Svenska 151st 143st .. 46.2% 46.2% ..
2008 Sörbyskolan Svenska 115st 108st 9.3% 50.0% 39.8% ..
2008 Stenebergsskolan Svenska 33st 30st .. 46.7% 53.3% ..
2008 Stigslunds skola Svenska 103st 96st .. 40.6% 47.9% 11.5%
2008 Stora Sätraskolan Svenska 65st 57st .. 45.6% 45.6% ..
                 
2009 Bergby Centralskola 1-9 Svenska 48st 45st .. 53.3% 42.2% ..
2009 Engelska Skolan i Gävle Svenska 118st 117st .. 29.1% 47.9% 23.1%
2009 Friskolan Lyftet Svenska 19st 17st .. .. .. ..
2009 Källmursskolan Svenska 95st 86st .. 48.8% 41.9% ..
2009 Lillhagsskolan Svenska 90st 85st .. 49.4% 44.7% ..
2009 Milboskolan Svenska 57st 54st .. 55.6% 37.0% ..
2009 Nynäs Montessori Svenska 25st 25st .. 40.0% .. ..
2009 Prolympia, Gävle Svenska 71st 69st .. 53.6% 27.5% ..
2009 Sofiedalskolan Svenska 179st 164st 6.1% 51.8% 36.0% 6.1%
2009 Solängsskolan Svenska 147st 139st .. 54.7% 41.0% ..
2009 Sörbyskolan Svenska 97st 88st .. 48.9% 44.3% ..
2009 Stenebergsskolan Svenska 30st 27st .. 37.0% 55.6% ..
2009 Stigslunds skola Svenska 107st 102st .. 50.0% 40.2% ..
2009 Stora Sätraskolan Svenska 92st 88st .. 39.8% 42.0% 13.6%
2009 Trädgårdsskolan GKS Svenska 4st 4st .. .. .. ..
                 
2010 Bergby Centralskola 1-9 Svenska 48st 44st .. 43.2% 50.0% ..
2010 Engelska Skolan i Gävle Svenska 144st 143st .. 37.1% 48.3% 14.7%
2010 Källmursskolan Svenska 85st 74st .. 55.4% 29.7% ..
2010 Lillhagsskolan Svenska 50st 48st .. 58.3% 31.3% ..
2010 Milboskolan Svenska 52st 51st .. 66.7% .. ..
2010 Nynäs Montessori Svenska 30st 29st .. 34.5% 44.8% ..
2010 Prolympia, Gävle Svenska 92st 90st .. 62.2% 33.3% ..
2010 Sofiedalskolan Svenska 131st 124st 12.1% 54.8% 29.8% ..
2010 Solängsskolan Svenska 167st 157st .. 57.3% 36.3% ..
2010 Sörbyskolan Svenska 66st 62st .. 53.2% 27.4% ..
2010 Stenebergsskolan Svenska 26st 16st .. .. .. ..
2010 Stigslunds skola Svenska 102st 96st .. 47.9% 41.7% ..
2010 Stora Sätraskolan Svenska 75st 71st .. 38.0% 46.5% 15.5%
2010 Trädgårdsskolan GKS Svenska 6st 6st .. .. .. ..


Skolor, Grundskolor Gävle

Grundskola, eller primärskola, är en skolform av skola där elever lär sig elementära kunskaper, som att läsa och skriva, grundläggande matematik, och annat. Skillnaderna mellan världens länder gällande skolor är stor i vad som betraktas som elementära kunskaper och hur länge grundskolan varar. För att kunna utbilda sig vid sekundärskola (yrkesskola eller gymnasium), krävs avslutad grundskola.

Utbildning i grundskola är ofta lagstadgad i form av skolplikt. Rätten till elementär utbildning och att gå i skola nämns i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Grundskolan kan drivas av staten eller kommunen, privata skolor eller som friskola. En del grundskolor drivs i form av internatskolor, då eleverna bor i anläggningar vid skolan under terminerna. I en del länder finns möjlighet till hemundervisning som alternativ till skolor, då föräldrar får ansvaret för elevernas utbildning, antingen genom att de själva undervisar eller genom att de anställer privatlärare.
GNU FDL Källa: Wikipedia (Läs mer)

Färgade kulor på en räkneram.

Sveriges statskalender
Årg.203 (2015)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 2:35                             21:14 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se En del av Sverige.

Blogg

Skribent: Tony Lind

Varje grundskola i Gävle bör ha en närnmare kontakt med Gävles invånare, då det är där våra barn lär sig värderingarna i Gävle kommun.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Skolor online, Grundskola i
Gävle


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö