Skolor Gävle

Gävle

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Skolor i
Gävle kommun

INVÅNARE

Skola & Förskola

     Förskolor

     Skolor, Grundskolor

     Gymnasiet


Moderaterna

"Sverige har en väl utbygd barnomsorg. Det är en nyckelpunkt i att vi har den sammanhållna kompetensstrukturen, som gör att vi inte har de stora klyftorna i samhället som vi ser i USA."

Citat:

Anders Borg
Sveriges Finansminister
Moderaterna

Blå pulka med gul sits för små barn.

Dina rikspolitiker talar
Skola & Förskola

S Socialdemokraterna

M Moderaterna
"Sverige har en väl utbygd barnomsorg." Anders Borg
C Centerpartiet
"De kan drivas på olika sätt, både offentliga, privata, kooperativa" Maud
FP Folkpartiet

Kd Kristdemokraterna


V Vänsterpartiet
"Vi vill utreda hur kommunaliseringen men också friskolereformen, har påverkat segrigationen" Lars
MP Miljöpartiet
"Vi tror att både elever och lärare är olika" Maria
FI Feministiskt initiativ
"Där menar vi ju dels att det är viktigt att ha en uttalad genuspedagogik i arbetet."
SD Sverigedemokraterna
"att vi kan återupprätta tryggheten i skolan" Jimmie

PP Piratpartiet


ND Nationaldemokraterna
"Vi vill ju ha en helt annan typ av skola, där disciplin och ordning och reda." Marc

Sveriges statskalender
Årg.203 (2015)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 2:31                             21:16 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se En del av Sverige.

Blogg
Gävle . . har Gävle. . . . . . . . . . . . Gävle . . . . Ett , , , , , , , , , , Gävle. Ett . Ett .
Skribent: Tony Lind

Gävles skolor bör få en tydligare kontroll och resultatansvar för Gävleelevers kunskapsnivåer. I gengäld bör kontrollen av att skolorna uppfyller standarder och resultaten i kvalitet för eleverna ske så ofta som en gång per kvartal. Denna kontroll bör hanteras av Gävle kommunförvaltning, som med sin närhet och lokalkännedom i Gävle kommun ska agera med Gävleföräldrars vägledning. Invånare i Gävle kommun bör ha en mer direktstyrning vad det gäller Gävleskolors arbetsmetodik innehål i undervisningen. Samtidigt bör enhetligheten i resultatnivån kontrolleras tydligare varje kvartal av Gävle kommunföraltning för att bibehålla nationella och Gävlebors riktlinjer i skolverksamheten.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Skolor i
Gävle


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö