Kommun Eskilstuna

Orter i Eskilstuna kommun
Ärla  Eskilstuna kommun  Södermanlands län
Eskilstuna  Eskilstuna kommun  Södermanlands län
Hållsta  Eskilstuna kommun  Södermanlands län
Husby-Rekarne  Eskilstuna kommun  Södermanlands län
Näshulta  Eskilstuna kommun  Södermanlands län
Skogstorp  Eskilstuna kommun  Södermanlands län
Stora Sundby  Eskilstuna kommun  Södermanlands län
Torshälla  Eskilstuna kommun  Södermanlands län
Västra Näshulta  Eskilstuna kommun  Södermanlands län
Pressmeddelanden som anknyter
till Eskilstuna kommun.


Eskilstuna anmäler fler framgångsrika utvecklingsprojekt till GötaPriset 2011
15 december 2010 11:36
Nu visar Eskilstuna på bredden av kommunens verksamheter och anmäler fler bidrag till utmärkelsen GötaPriset 2011. Områden som lyfts fram är miljö, äldreomsorg, psykiatri, inköp och e–handel, ledarskap, internportal och demokrati. Tidigare har kommunen anmält projekt inom näringsliv. – Det finns många goda exempel inom kommunen som är värda att lyftas fram och vara stolt över. Vi har uppmuntrat våra medarbetare att skicka in bidrag, och de projekt som anmälts är mycket goda exempel som återspeglar kommunens bredd, säger kommundirektör Pär Eriksson. Jag vet att de här bidragen bara är ett axplock av framgångsrika utvecklingsprojekt vi arbetar med, och jag hoppas att tävlingen ska bidra till att de anställda ska lyfta fler goda exempel. GötaPriset är den äldsta av Kvalitetsmässans utmärkelser, och går till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Priset delas ut vartannat år på kvalitetsmässan i Göteborg, en mässa som lockar tusentals besökare. Många goda exempel Bidragen till GötaPriset visar på bredden av kommunens verksamheter, från den lilla verksamhetens arbete med att förbättra arbetsklimatet och samarbetet på arbetsplatsen till en unik satsning inom ledarskapsutveckling för alla anställda i koncernen. Eskilstuna kommun har anmält följande utvecklingsprojekt: * Helhjärtat – för bättre äldreomsorg. En kurs som två anställda skapat för sig och sina arbetskamrater för att öka samarbetet, förbättra attityder och få ett bättre bemötande mot varandra och andra * Kostenheten, Torshälla stads förvaltning. Miljöarbete med hög andel ekologiska livsmedel och servering av mat med minsta möjliga miljöpåverkan som bidrar till bättre miljö och bättre folkhälsa * Arbetsgrupp Norra Psykiatri. Samverkan mellan Eskilstuna, Strängnäs och Landstinget Sörmland för att erbjuda bättre stöd till personer med psykiska funktionshinder och miss­bruks­problem * Effektiva inköp och e–handel. Hela processen från inköpsbehov till bokförd faktura har utvecklats. Ett e–handelskonceptet i kombination med en ny, delvis decentraliserad inköpsorganisation, har resulterat i ökad avtalstrohet, effektivare arbetssätt och minskade kostnader * Modigt ledarskap. Ett unikt program för koncernens alla ledare och medarbetare i syfte att skapa mervärde och högre kvalitet för våra kunder, medborgare och brukare. Programmet innefattar alla anställda i koncernen * Internportal. Med ny teknik har kommunen skapat en välanvänd, tillgänglig och användaranpassad internportal. Där blir medarbetaren mer synlig i organisationen genom goda möjligheter till samarbete och dialog med chefer och kollegor Tidigare har även Eskilstuna kommun anmält samverkansprojektet Framtid Industri och plattformen för företagsetablering Eskilstuna Trade Center till GötaPriset 2011. Pär Eriksson, kommundirektör, 016–710 20 40, par.eriksson@eskilstuna.se Sven–Erik Tillman, kommunstrateg, 016–710 17 15, sven–erik.tillman@eskilstuna.se www.kvalitetsmassan.se

Examensrätter på forskarnivå får klartecken
15 december 2010 12:24
Efter ett nytt beslut från Högskoleverket får Mälardalens högskola tillstånd att utfärda doktorsexamen och licentiatexamen inom områdena inbyggda system, innovation och produktrealisering, miljö–, energi– och resursoptimering, industriell ekonomi, arbetsliv och styrning samt inom didaktik. Som ett led i regeringens satsning på stärkt kvalitetssäkring i Sveriges forskarutbildning har högskolor fått anmäla till Högskoleverket vilka specifika ämnesområden man bedriver forskarutbildning inom och utfärdar examen för. Nu har Mälardalens högskola, som sedan 2001 haft generell examensrätt för forskarutbildning inom teknik och naturvetenskap, fått besked om att man får rätt att utfärda examen på forskarnivå inom samtliga anmälda ämnesområden. – Det är mycket positivt att få den här bekräftelsen. Att högskolan har egna examensrättigheter för forskare inom viktiga områden gör att vi kan bygga upp starka forskningsmiljöer, som kan samarbeta med företag och ta fram betydelsefulla kunskaper. Det är också viktigt för att få fler skickliga personer att stanna kvar i regionen, säger högskolans rektor Ingegerd Palmér. Kontakt Ingegerd Palmér, rektor Tel. 021–101355 eller 073–662 05 00, e–post: ingegerd.palmer@mdh.se Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter – och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Mälardalens högskola växlar upp den industriella samverkan
15 december 2010 08:46
Första steget mot ett regionalt industritekniskt centrum är taget genom att Tillväxtverket beviljar 6 MSEK till projektet MITC – Mälardalen Industrial Technology Center. Projektet är första fasen i en uppväxling av dagens samverkan mellan akademi, industrin och samhället som går under namnet Mälardalen Industrial Technology Center. Avsikten är att stärka tillverkningsindustrins konkurrenskraft, bygga en gemensam arena och infrastruktur för koordinering av utvecklingsprojekt mellan akademi, industri och samhälle. Mälardalens högskola, Eskilstuna fabriksförening och Eskilstuna kommun har flera framgångsformer i ryggraden. Framtid Industri, PREPARE och Robotdalen är exempel på framgångssatsningar formade utifrån omvärldens behov. Projektet MITC är nu att nästa steg i utökad samverkan i regionen. – MITC hjälper högskolan i sitt arbete med att profilera sig genom utökad samverkan. Jag är otroligt glad för det stöd som vi får i projektet, nu har vi möjlighet att verkligen etablera en gemensam arena för samarbete i regionen, säger Mats Jackson, projektledare och professor i innovativ produktion vid Mälardalens högskola. KONTAKTPERSONER: Mats Jackson, 016–15 32 14, Mälardalens högskola Gösta Reinl, 070–513 15 86, Eskilstuna Fabriksförening Eva Lilja, 016–710 11 02, Eskilstuna kommun Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter – och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

Eskilstuna vill bli bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor
14 december 2010 09:00
Nu anmäler Eskilstuna kommun Framtid Industri och Eskilstuna Trade Center till utmärkelsen GötaPriset 2011. Priset delas ut vartannat år på kvalitetsmässan i Göteborg, en mässa som lockar tusentals besökare. – Framtid Industri och Eskilstuna Trade Center är satsningar som varit lyckade och gett goda resultat i Eskilstuna. Vi vill att andra utanför kommunen ska se det och förhoppningsvis lära av våra goda exempel, säger näringslivsdirektör Eva Lilja. GötaPriset är den äldsta av Kvalitetsmässans utmärkelser, och går till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Tävlingen är öppen för alla typer av projekt som ökat kvaliteten eller effektiviteten i kommun, stat, landsting eller region. Framtid Industri Samverkansprojektet Framtid Industri startade i slutet av 2008 på initiativ av Eskilstuna kommun. När finanskrisen slog till under hösten drabbades fordonsindustrin i Sörmland hårt, speciellt många företag i Eskilstuna. Flera aktörer såg allvaret i situationen och samlades på initiativ av kommunen kring Framtid Industri för att möta krisen. I anmälan beskrivs hur man inom projektet Framtid Industri samverkade och räddade många företag undan finanskrisen genom en rad snabba insatser, bland annat med finansiering och utbildning. Eskilstuna Trade Center Eskilstuna Trade Center är ett annorlunda och innovativt grepp på företagsetablering i kommunen. Andra pratar etablering – vi pratar affärer är utgångspunkten i budskapet där grundtanken är att det ska vara bra för företagets affärer att finnas i Eskilstuna. Plattformen utvecklades våren 2010 och ägs av Eskilstuna kommun näringsliv. Argumenten som lyfts fram för Eskilstuna Trade Center är bland annat den analys– och marknadsföringsmetod som utvecklats för att hitta företag som kan tänkas vara intresserade av att etablera sin verksamhet i kommunen. – Vad vi vet är det ingen annan kommun i Sverige som arbetar på det här sättet, säger näringslivsdirektör Eva Lilja. Plattformen hjälper till att stärka vårt varumärke och Eskilstuna som etableringsort. Eva Lilja, näringslivsdirektör, 016–710 11 02, eva.lilja@eskilstuna.se Madeleine Barck, informatör, 016–710 51 03, madeleine.barck@eskilstuna.se www.kvalitetsmassan.se, www.eskilstuna.se/etc, www.fabriksforening.se

Framgångsrik forskning i Alva Myrdals anda
9 december 2010 10:53
Under 1,5 år har Gisela Mohr, professor i arbets– och organisationspsykologi vid universitetet i Leipzig, haft det hedrande uppdraget som gästprofessor till minne av Alva Myrdal, vid Mälardalens högskola. Fredagen den 10 december berättar Gisela Mohr om sin forskning och sina nya intryck för representanter för Eskilstuna kommun. Alva Myrdalprofessuren, som finansieras genom ett samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola, riktas till internationellt framstående forskare på områden som berör eskilstunaprofilen Alva Myrdals gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör. – Jag kände till Alva Myrdal innan jag fick den här professuren, hade till och med citerat henne i en av mina tidigare böcker om kvinnors arbetssituation, säger Gisela Mohr, som under det senaste dryga året kunnat fokusera helhjärtat på forskning i Myrdals anda. Arbetsvillkor, arbetslöshet, genusfrågor och ledarskap är ämnen som stått i centrum för Gisela. Ett stort forskningsprojekt, som nyligen beviljades EU–medel, syftar till att undersöka sambandet mellan en ledares beteende och medarbetarnas hälsa. – Det är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Tyskland och Finland där chefer från de olika länderna kommer att få följa ett utvecklingsprogram om hälsofrämjande ledarskap, berättar Gisela Mohr, och tillägger att projektet redan resulterat i ett utbytesprogram även för studenter som vill lära sig mer om hälsofrämjande arbete i något av de tre länderna. – Efter att själv fått den här fantastiska chansen som gästprofessor känns det jätteroligt att kunna ge något tillbaka till studenterna, och även till Eskilstuna kommun i och med utvecklingsprogrammet som vi erbjuder cheferna, konstaterar Gisela Mohr. Förutom Giselas egen presentation av sin forskning och sina intryck från året vid Mälardalens högskola kommer förmiddagen den 10 december handla om samarbete mellan kommun och högskola, och om planerna för den fortsatta professuren till minne av Alva Myrdal. Press och andra medier hälsas välkomna till presentationen. Tid: fredagen den 10 december kl 9.00 – 11.30 Plats: föreläsningssal Filen, Mälardalens högskola, Smedjegatan 37, Eskilstuna För mer information kontakta Kerstin Isaksson, professor i psykologi, tfn 021–10 73 16, e–post: kerstin.isaksson@mdh.se Tola Jonsson, prorektor, tfn 021–10 16 83, e–post: tola.jonsson@mdh.se Läs mer om professuren http://www.mdh.se/forskning/alvamyrdal Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är en av Sveriges största högskolor med 13000 studenter. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter – och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

12127D


Välkommen!

Se valda ledamöter
i kommunförvaltningen.
Samtliga Eskilstunabor hälsas välkomna!


Myndigheter i Eskilstuna

ESKILSTUNA KOMMUN
Fristadstorget
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 016-7101000
eskilstuna.se

Arbetsmiljöverket Lokalkontor i Eskilstuna
Munktellstorget 2
633 43 ESKILSTUNA
Telefon: 010-7309000
www.av.se

CSN Centrala Studiestödsnämnden
Smedjegatan 32
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 077-1276000
www.csn.se

Energimyndigheten
Kungsgatan 43
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 016-5442000
www.energimyndigheten.se

Fortifikationsverket
Kungsgatan 43
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 010-4444000
www.fortv.se

Kronofogdemyndigheten
Nygatan 28
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 077-1737300
www.kronofogden.se

Lantmäteriet
Alva Myrdals Gata 5
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 077-1636363
www.lantmateriet.se

Nätmyndigheten
Kungsgatan 43
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 016-5442000

Trafikverket Förarprov
Tullgatan 8
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

Trafikverket Region Mälardalen
Tullgatan 8
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 077-1119119
www.trafikverket.se

Vägverkets Museum
Kyrkvägen 49
635 06 ESKILSTUNA
Telefon: 016-91447

ESKILSTUNA KOMMUN
Fristadstorget
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 016-7101000
eskilstuna.se

Arbetsmiljöverket Lokalkontor i Eskilstuna
Munktellstorget 2
633 43 ESKILSTUNA
Telefon: 010-7309000
www.av.se

CSN Centrala Studiestödsnämnden
Smedjegatan 32
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 077-1276000
www.csn.se

Energimyndigheten
Kungsgatan 43
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 016-5442000
www.energimyndigheten.se

Fortifikationsverket
Kungsgatan 43
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 010-4444000
www.fortv.se

Kronofogdemyndigheten
Nygatan 28
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 077-1737300
www.kronofogden.se

Lantmäteriet
Alva Myrdals Gata 5
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 077-1636363
www.lantmateriet.se

Nätmyndigheten
Kungsgatan 43
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 016-5442000

Trafikverket Förarprov
Tullgatan 8
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

Trafikverket Region Mälardalen
Tullgatan 8
632 20 ESKILSTUNA
Telefon: 077-1119119
www.trafikverket.se

Vägverkets Museum
Kyrkvägen 49
635 06 ESKILSTUNA
Telefon: 016-91447

Eskilstuna

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE


Eskilstuna

Ljuvt hälsad, samhällets.
välfärdstjänster till dig.

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Sveriges statskalender
Årg.203 (2015)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Kristi Eskilstunas Bibel:
Ordspråksboken 12:23 En klok människa* täcker över sin kunskap,+ men de enfaldigas hjärta ropar ut sin dårskap.

Kommunförvaltningen
Se nedre högra hörn

Eskilstuna kommun
631 86 ESKILSTUNA
016 - 10 10 00
www.eskilstuna.se
Butik Nyheter

Näringar

Café
Bar
Gym
Pizza

Frisor
Bageri
Apotek
Näring

Massage
Blombutik
Restaurang
Systembolag

Utgivningsbevis kommun.se

Myndigheten för radio och tv

Information

 Karta Eskilstuna kommun


Visa större karta

Myndigheter, Främmande makter, Europeiska unionen, Regeringen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Socialdepartementet, Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet, Miljö och energidepartementet, Näringsdepartementet

Orter i och runt Eskilstuna kommun:

ESKILSTUNA TORSHÄLLA HUSBY–REKARNE SKOGSTORP HÅLLSTA
Hitta dina grannar. Gator och områden, närområden till Eskilstuna kommun:

Ådalsvägen Årbygatan Örsta Örsta Fridhem Östra Åsgatan Adjutantgatan Agnevägen Alfeltsgatan Almby Alva Myrdals Gata Amanuensgatan Amf Andbergsgatan Antikvariegatan Apelsinvägen Arrendatorvägen Aspirantgatan Bärnstensgången Barvaåsen Välsjöudden Bellmansgatan Bellmansplan Bengtzens Väg Bergsgatan Beroniusgatan Björnvägen Blåsippsvägen Blomstervägen Bolmörtsvägen Borsöknavägen Box Bränne Svarvartorp Bredängsgatan Bruksgränd Brunnsallén Bryggaregatan Bryggartorpsgatan Bynäsvägen Byringevägen Careliigatan Carlavägen Djurgårdsvägen Drejargatan Duvtorpsvägen Edvardslundsgatan Ekvägen Eleonoragatan Enrisvägen Eskilsgatan Eskilstuna Flygplats Eskilstunavägen Falkvägen Fanjunkarevägen Flodström Fristadstorget Floragatan Flugmötesvägen Flugsnapparvägen Folkparksvägen Fraktgatan Friluftsvägen Fristadstorget Furugatan Gillberga Gillbergavägen Gränsgatan Grankvistgatan Gultbrunnsvägen Gustafsvägen Hållsta Berg Hällstugatan Hässeltorpsvägen Hästskobacken Högbovägen Höjdenvägen Haleniigatan Hallströmsgatan Hasselbacksvägen Hasselvägen Hattranvägen Hedlundsgatan Hejargatan Heljestrandsgatan Hellstedtsgatan Holmtorpsvägen Hugelsta Skjutfält Hultvägen Intagsgatan Järntorgsgatan Jören Vävares Gata Jaktvägen Julingatan Källgatan Köpmangatan Kamhagsvägen Karl Hovbergsgatan Karlsborgsgatan Kjulaby Hagalund Klostergatan Kognevägen Kolsta Kolsvedsvägen Kolunda Lövhult Krattvägen Kriebsensgatan Krongatan Kronojägarvägen Krusbärsvägen Kungsgatan Kungsvägen Kvarngärdesgatan Kvarnvägen Kyrkogårdsgatan Kyrkogatan Läkargatan Läkargatan Löt Lagmansgatan Lantmästarvägen Liljegatan Lista Asplund Lista Berga Gård Lista Björkebo Lista Björkebo Lostigen Lundavägen Lundbladsvägen Lundby Säteri Röda Bygget Lutongatan Måstavägen Magla Eriksdal Majstigen Malmgatan Markörgatan Marsvägen Mellanvägen Mestadalsvägen Mora Backgården Mullvadsvägen Munktellstorget Myntvägen Näckrosgatan Näktergalsvägen Noacksgatan Nyforsgatan Nygatan Odengatan Parkvägen Penningvägen Piongatan Platåvägen Portgatan Pressargatan Prostökna Sågstugan Råby–Rekarne Ökna Gård Rödekvägen Rösvägen Rektorsvägen Repslagarvägen Riktargatan Rinmansgatan Ripvägen Rosstorpsvägen Roxnäs Malmberga Ruddammsgatan Rustmästarvägen Ryningsberg Bergstugan Ryningsbergsvägen Sävgatan Södra Bangårdsgatan Södra Hagvägen Sadelmakarvägen Shs–Vägen Skiftingegatan Skjulsta Signehill Skjulstagatan Skogvaktarvägen Skomakarvägen Skrinnarvägen Skyttegatan Slätviksvägen Slalomvägen Slottsbacken Småsjöga Lilla Svarvarbacke Smältargatan Snäckbergsstigen Snopptorpsgatan Solåsvägen Solby Solgläntan Ställargatan Stavangergatan Stenåsvägen Stenkvista Gamla Anderslunda Stenkvistavägen Stockrosgatan Sturegatan Svalbovägen Sveavägen Törnerosgatan Tallåsvägen Tallvägen Tegelbruksgatan Tegnérgatan Thermaeniusgatan Thulegatan Tivoliallén Torshällavägen Traststigen Trumpetvägen Uttermarksgatan Vårgärdesgatan Vällargatan Väsbyholmsvägen Västeråsvägen Västerbovägen Västra Storgatan Vadmansgatan Vallby–Kumla Gård Vallvägen Valsängsvägen Vapengatan Vasavägen Vasbergsgatan Vattugatan Viby Nabben Vikingagatan Vinbärsvägen Vintertorpsvägen Violvägen Vretahagsvägen Vretaslingan Vretvägen Zetterbergsgatan

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 3:01                             20:43 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se En del av Sverige.

Kristina Persdotter är glad vinnare.

Blogg

Skribent: Tony Lind

Lampor i Eskilstuna av olika typer och storlekar, allt ifrån badrum i bostad eller bostadsrätt i Eskilstuna till ljus för cykel, finner du vid en cykelverkstad eller lampbutik i Eskilstuna. Belysning till din bil eller om du vill byta däck, kan du göra på en bensinstation. Om bilen är på verkstaden, så kan du hyra en cykel eller åka buss med kollektivtrafiken. I vissa arbeten så som artist i Eskilstuna eller byggkonsult kan transport vara av större betydelse, än om du arbetar som arkitekt, sköterska, innehar ett it jobb eller är egenföretagare med thaimassage. På vissa apotek finner du mediciner dygnet runt, något som är bra att veta om du har vårdnadsbidrag. Barnmorskemottagning är något som varje kommun, region eller län har. Det finns 290 kommuner i Sverige, var av Eskilstuna är en kommun. På båtvarv kan du låta bygga en båt av trä med hjälp av en skylift. Om din dator strular eller går sönder, kan du lämna in den på datorservice i Eskilstuna, vilka kan hjälpa dig att laga datorn till återhämtning att trasig datainformation. Det gäller att se till varje företags specialitet i Eskilstuna kommun, då alla inte har kunskap att rädda data. I en bok kan du läsa allt ifrån om kläder och blommor till brunn och bergvärme.

Apotek i Eskilstuna kommun. Apotek som erbjuder receptbelagda och receptfria läkemedel i Eskilstuna kommun.


Barnmorskemottagning och mödravardscentral i Eskilstuna kommun. Barnmorskor som ger dig bra mödravård på barnmoskemottagningen och MVC i Eskilstuna kommun med omnejd.


Konferenser i Eskilstuna kommun. Konferensanläggningar i Eskilstuna med omnejd. Klarar både större och mindre grupper i sköna naturområden i Eskilstuna kommun.


Bokföring i Eskilstuna kommun. Revisor kan du finna på någon av våra revisionsbyråer i Eskilstuna kommun.


Advokat och jurist i Eskilstuna kommun. Familjerätt, affärsjuridik och försvarsadvokat kan du finna genom listan du finner här.


Låna pengar i Eskilstuna kommun. Låna billigt till låg eller ingen ränta.


Teckna billigast försäkring online i Eskilstuna kommun. Teckna billig försäkring online. Bil, båt, lägenhet.


Terapi i Eskilstuna kommun. Nyhet där psykologer medverkar i samtalsterapi och parterapi.


Kommunförvaltningen i Eskilstuna har ofta bra innehåll i webbplatsen för Eskilstunainvånare, men till stor delar styrs innehållet i Eskilstuna kommunanställdas av individuella beslut, som gör det klurigt för Eskilstunamedborgare i Eskilstuna kommun att förstå konceptet och logiken i Eskilstuna kommuns kommunwebbplats. Det som även bör beröras i Eskilstuna kommun, är att Eskilstunapersoner som vill flytta i kommunen eller till annan kommun än Eskilstuna kommun, bara har erfarenhet av sin tidigare kommuns webbplats, och kan vara något stressade att hinna sätta sig in i Eskilstuna kommunfövaltnings logik på webbplatsen. Därav bör Eskilstuna kommuns Eskilstunainformation få en allt mer standardiserad och genomtänkt presentation för Eskilstunabesökare. Idag är det dax att öka medvetenheten bland kommuninvånare i Eskilstuna kommun, med enhetlig presentation och beskrivning av nationella och kommunala angelägenheter i Eskilstuna kommun. Målet med denna blogg är att ge Eskilstunabor ett högre medvetande och uppmuntra till medborgarmöten med intressanta samtal bland Eskilstuna kommuns invånare. Vi tar gärna emot åsikts och informativa inlägg gällande Eskilstuna kommunförvaltning och Eskilstuna kommunområde.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Södermanland län
Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker

Välkommen till i
Eskilstuna


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö