Gymnasieskola Ängelholm

Ängelholm

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Gymnasieskola i
Ängelholm kommun

INVÅNARE

Skola & Förskola

     Förskolor

     Skolor, Grundskolor

     Gymnasiet

     Tema Gymnasiet

Här nedan kommer gymnasium strax extralänkar i ämnet.

Gymnasiet i Ängelholm

Gymnasium (grekiska gymnos, "naken"; jämför gymnastik) är en historisk benämning på en institution för kroppslig träning, som i vissa språk fortfarande används i denna betydelse. I flera språk är det en institution för sekundärutbildning, efter avslutad grundskola. I Sverige heter det gymnasieskola sedan 1970, men ordet gymnasium används ännu i början av 2000-talet i vardagligt tal om gymnasieskola. I Finland kallas det ibland för lyceum (på finska lukio) eller läroverk, till exempel Ålands lyceum och Ålands handelsläroverk.

Under antiken var ett gymnasium en offentlig anläggning för ungdomens fysiska fostran samt senare även för dess andliga utbildning. Ordet gymnasium lever kvar i engelskan och betyder där följaktligen gymnastiksal eller idrottshall , förkortat gym. Denna förkortning har senare inkluderats i svenska språket, men med betydelsen styrketränings- och motionsinstitut.

Gymnasium började användas som benämning på universitetsförberedande studier på 1500-talet.
GNU FDL Källa: Wikipedia (Läs mer)

Gymnasieräknare på räkneblock.

Sveriges statskalender
Årg.202 (2014)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 3:35                             20:40 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se
Ert Bästa
Familjeombud i Ängelholm en del av Sverige.

Blogg

Skribent: Tony Lind

Allt fler i Ängelholm börjar nu söka gymnasieplatser inför vårens val av gymnasium i Ängelholm kommun. Information om gymnasium i Ängelholm kan fås via öppet hus dagar på Ängelholmsgymnasiet, samt att besöka gymnasiumets webbplats.

Gymnasium för ungdomar i Ängelholm kommun bör stödjas mer av Ängelholm kommunförvalting, och privatisering bör integreras mer i en enhetlig struktur med andra Ängelholmsgymnasier.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Gymnasieskola i
Ängelholm


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö