Kommun Borlänge

Orter i Borlänge kommun
Borlänge  Borlänge kommun  Dalarnas län
Idkerberget  Borlänge kommun  Dalarnas län
Pressmeddelanden som anknyter
till Borlänge kommun.


HiQ tecknar ramavtal med Trafikverket – satsar vidare i Mälardalen och Dalarna
13 december 2010 10:07
HiQ har tecknat ramavtal med Trafikverket (fd Banverket och Vägverket) där även Transportstyrelsen och Borlänge kommun är avropande myndigheter. Avtalen, som löper på tre år med option på ett års förlängning, omfattar tjänster inom systemutveckling och systemförvaltning samt infrastruktur. – HiQ har under flera års tid samarbetat med olika delar inom det som nu är Trafikverket och Transportstyrelsen. Det känns bra med ett nytt långsiktigt ramavtal till grund för fortsatt samarbete, säger Anders Nilsson, VD på HiQ Mälardalen. Vår kompetens, vårt arbetssätt och inte minst våra värderingar stämmer väl in vad som efterfrågas av Trafikverket och Transportstyrelsen i framtiden. Ramavtalet ger oss möjlighet att satsa vidare i Mälardalen och i även Dalaregionen med både nyrekrytering och breddning av kundbasen, fortsätter Nilsson. HiQ har sedan 2009 expanderat verksamheterna i Mälardalen genom bland annat nyetablering i Västerås. Idag sysselsätter HiQs verksamhet cirka 100 personer. Ambitionen det närmaste året är att expandera verksamheten väsentligt med det långsiktiga målet att dubbla antalet anställda och bli regionens ledande aktör i IT–branschen – inte bara kvalitativt utan även storleksmässigt. – Från vårt kontor i Arboga har vi under många år framgångsrikt arbetat med att utveckla system, produkter och tjänster åt bland annat försvars–, fordons– och tillverkande industrin samt myndigheter och verk. Vi ser idag stora möjligheter att utöka vårt samarbete med ett flertal stora företag i regionen samt även i Dalarna, säger Anders Nilsson, VD HiQ Mälardalen. För mer information, kontakta gärna: Anders Nilsson, VD HiQ Mälardalen, tel: + 46 709 44 72 91 Anna Jennehov, Informationschef HiQ, tel: +46 8 588 90 049, 070 4200 049 Om Trafikverket Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket samt vissa verksamheter vid SIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Verket har 6 500 anställda och huvudkontor i Borlänge med regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Kristianstad, Luleå och Stockholm. För mer information, se: www.trafikverket.se Om Transportstyrelsen Transportstyrelsen arbetar med järnvägs–, luftfarts–, sjöfarts– vägtrafik–, körkorts– och yrkestrafikfrågor. Myndigheten utformar regler och ger tillstånd, till exempel körkort och certifikat samt kontrollerar även hur reglerna efterlevs. Med hjälp av register över fordon och förare arbetar Transportstyrelsen bland annat med ägarbyten, trängsel– och fordonsskatt. Myndigheten har 1 600 medarbetare på 15 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Norrköping, Borlänge och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. För mer information, se: http://www.transportstyrelsen.se/ Om Borlänge Kommun Borlänge kommun har 49 000 invånare. Fram till 1970–talet dominerades arbetsmarknaden av de två storindustrierna Domnarvets Jernverk och Kvarnsvedens Pappersbruk. Därefter har arbetsmarknaden förändras radikalt genom bl.a. inlokaliseringen av de statliga verken, (Trafiksäkerhetsverket, Vägverket och Banverket) samt tillkomsten av Framtidsdalen med Teknikdalen, Högskolan Dalarna, Kupolen och flera andra företag. Borlänge har genom sitt centrala läge utvecklats till länets centrum för handel och kommunikationer. Här korsas riksvägar och järnvägar och här finns en av landets större rangerbangårdar. HiQ är ett IT– och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 000 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm midcap. För mer information, besök www.hiq.se.

12127D


Välkommen!

Se valda ledamöter
i kommunförvaltningen.
Samtliga Borlängebor hälsas välkomna!


Myndigheter i Borlänge

BORLÄNGE KOMMUN
Borlänge Kommun
781 81 BORLÄNGE
Telefon: 0243-74000
www.borlange.se

Lantmäteriet
Röda Vägen 50
784 30 BORLÄNGE
Telefon: 077-1636363
www.lantmateriet.se

Svevia
Forskargatan 3
781 70 BORLÄNGE
Telefon: 0243-94200
www.svevia.se

Trafikverket
Röda Vägen 1
781 70 BORLÄNGE
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

Trafikverket
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

Transportstyrelsen Trafikregistret
Röda Vägen 1
781 70 BORLÄNGE
Telefon: 077-1503503
www.transportstyrelsen.se

VTI, Statens väg– och transportforskningsinstitut
Röda Vägen 3
781 70 BORLÄNGE
Telefon: 0243-446860
www.vti.se

Vägverket Kundtjänst för Körkort o Förarfrågor
Röda Vägen 1
781 70 BORLÄNGE
Telefon: 077-1171819
www.trafikverket.se

BORLÄNGE KOMMUN
Borlänge Kommun
781 81 BORLÄNGE
Telefon: 0243-74000
www.borlange.se

Lantmäteriet
Röda Vägen 50
784 30 BORLÄNGE
Telefon: 077-1636363
www.lantmateriet.se

Svevia
Forskargatan 3
781 70 BORLÄNGE
Telefon: 0243-94200
www.svevia.se

Trafikverket
Röda Vägen 1
781 70 BORLÄNGE
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

Trafikverket
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Telefon: 077-1921921
www.trafikverket.se

Transportstyrelsen Trafikregistret
Röda Vägen 1
781 70 BORLÄNGE
Telefon: 077-1503503
www.transportstyrelsen.se

VTI, Statens väg– och transportforskningsinstitut
Röda Vägen 3
781 70 BORLÄNGE
Telefon: 0243-446860
www.vti.se

Vägverket Kundtjänst för Körkort o Förarfrågor
Röda Vägen 1
781 70 BORLÄNGE
Telefon: 077-1171819
www.trafikverket.se

Borlänge

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE


Borlänge

Ljuvt hälsad, samhällets.
välfärdstjänster till dig.

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Sveriges statskalender
Årg.203 (2015)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Kristi Borlänges Bibel:
Ordspråksboken 1:8 Lyssna, min son, till din fars tuktan,+ och överge inte din mors lag.+ 9 Ty de är en behagfull krans för ditt huvud+ och en vacker kedja kring din hals.+

Kommunförvaltningen
Se nedre högra hörn

Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE
0243 - 740 00
www.borlange.se
Butik Nyheter

Näringar

Café
Bar
Gym
Pizza

Frisor
Bageri
Apotek
Näring

Massage
Blombutik
Restaurang
Systembolag

Utgivningsbevis kommun.se

Myndigheten för radio och tv

Information

 Karta Borlänge kommun


Visa större karta

Myndigheter, Främmande makter, Europeiska unionen, Regeringen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Socialdepartementet, Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet, Miljö och energidepartementet, Näringsdepartementet

Orter i och runt Borlänge kommun:

BORLÄNGE
Hitta dina grannar. Gator och områden, närområden till Borlänge kommun:

Åkergatan Ängesgårdarna Örjansgatan Östra Flintgatan Allfarvägen Anders Lars Gata Anders Pers Gata Arents Väg Arons Eriks Väg August Brodins Gata Axelinas Gata Båtstavägen Båtvägen Bäck Bältargatan Bäsnavägen Backanvägen Barbergsvägen Barrskogsgatan Berg Betesgatan Beväringsgatan Biskop Ottos Väg Bjugg Görans Väg Blåbärsstigen Blästergatan Bondegatan Borganäsvägen Box Brädstigen Brask Jans Väg Brogatan Bruksgatan Brunnsgatan Buskåkersvägen Byängesvägen Bygatan Bysjön Cirkelgatan Debattvägen Domnarvsvägen Dukatgatan Dybecks Väg Engelbrektsgatan Esaiegårdarna Fältvägen Färgargatan Färjenäs Fabriksgatan Fiskarbo Fjäkelmyra Forskargatan Forssa Gränd Frostmors Väg Gös Eriks Väg Gagnefsgatan Gamla Landsvägen Gamla Tunavägen Glättargatan Gudfastegatan Häradsvägen Hästhovsgatan Högåkersgatan Höglundagatan Hagavägen Hagbacksgatan Halvarsgårdarna Halvarsgårdarna Mass Backe Halvarsvägen Hans Filips Väg Harry Blombergs Gata Hedevägen Hedgatan Heduddsvägen Hejargatan Hemgatan Hemmansvägen Hessebacken Hindergatan Hyttingsheden Industrigatan Ingel Hanssons Gata Ingelsgatan Islingbyvägen Jakobsberg Johannesgränd Källgatan Kärrmyrvägen Kalkstensgatan Kanders Gata Kaplansgatan Kappegatan Kapstigen Karlsgårdsgatan Kastvägen Kersgatan Kjesgattu Klöverstigen Knopvägen Koppslahyttan Kornstigen Korpralsvägen Korsgårdsvägen Krossgatan Kupolen Kyna Långgattu Långsjö Länkgatan Löjtnantsgatan Lötåkersgatan Lekattgatan Lenngrensgatan Limåskogen Lindåkersvägen Lindesnäsgatan Logevägen Målaregatan Mångatan Madrigalvägen Majorsgatan Masergatan Medgången Medsvängen Mjälgavägen Nisstäkt Norbovägen Norr Amsberg Norr Sellnäs Norrskensgatan Nybrovägen Odalvägen Pålsgatan Parkgatan Pelles Krok Per Smeds Gata Persgårds Väg Piper Eriks Väg Pligg Eriks Väg Prosgatan Rågåker Rörtegsgatan Rösegatan Relingvägen Ringargatan Ringen Rismansgatan Sörbro Saresgatan Simsgatan Sintergatan Sjöberget Sköttmors Väg Skaffars Väg Skogsduvestigen Skogsfrustigen Skogsvägen Skomsarby Släntgatan Slingergatan Slogvägen Snöågatan Sockenvägen Spanngatan Spikhammarvägen Stenhålsgatan Stjärngatan Studievägen Sturegatan Sturegränd Sveagatan Sveden Svensgårdsgatan Symfonivägen Tångringsgatan Tägtvägen Tälnbäcken Toftvägen Tolsbo Torggatan Torngatan Torsång Trönövägen Tunagatan Tunavägen Tuppes Väg Tvärgatan Tyllahagen Tyllsnäs Ulvshyttan Utendal Utkiksvägen Vårstigen Västanvägen Vallgatan Vasagatan Vattugatan Visans Väg Wallingatan Wallintorget Ymervägen Yttre Svärdsjö

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 2:43                             21:21 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se En del av Sverige.

Kristina Persdotter är glad vinnare.

Blogg

Skribent: Tony Lind

Lampor i Borlänge av olika typer och storlekar, allt ifrån badrum i bostad eller bostadsrätt i Borlänge till ljus för cykel, finner du vid en cykelverkstad eller lampbutik i Borlänge. Belysning till din bil eller om du vill byta däck, kan du göra på en bensinstation. Om bilen är på verkstaden, så kan du hyra en cykel eller åka buss med kollektivtrafiken. I vissa arbeten så som artist i Borlänge eller byggkonsult kan transport vara av större betydelse, än om du arbetar som arkitekt, sköterska, innehar ett it jobb eller är egenföretagare med thaimassage. På vissa apotek finner du mediciner dygnet runt, något som är bra att veta om du har vårdnadsbidrag. Barnmorskemottagning är något som varje kommun, region eller län har. Det finns 290 kommuner i Sverige, var av Borlänge är en kommun. På båtvarv kan du låta bygga en båt av trä med hjälp av en skylift. Om din dator strular eller går sönder, kan du lämna in den på datorservice i Borlänge, vilka kan hjälpa dig att laga datorn till återhämtning att trasig datainformation. Det gäller att se till varje företags specialitet i Borlänge kommun, då alla inte har kunskap att rädda data. I en bok kan du läsa allt ifrån om kläder och blommor till brunn och bergvärme.

Apotek i Borlänge kommun. Apotek som erbjuder receptbelagda och receptfria läkemedel i Borlänge kommun.


Barnmorskemottagning och mödravardscentral i Borlänge kommun. Barnmorskor som ger dig bra mödravård på barnmoskemottagningen och MVC i Borlänge kommun med omnejd.


Konferenser i Borlänge kommun. Konferensanläggningar i Borlänge med omnejd. Klarar både större och mindre grupper i sköna naturområden i Borlänge kommun.


Bokföring i Borlänge kommun. Revisor kan du finna på någon av våra revisionsbyråer i Borlänge kommun.


Advokat och jurist i Borlänge kommun. Familjerätt, affärsjuridik och försvarsadvokat kan du finna genom listan du finner här.


Låna pengar i Borlänge kommun. Låna billigt till låg eller ingen ränta.


Teckna billigast försäkring online i Borlänge kommun. Teckna billig försäkring online. Bil, båt, lägenhet.


Terapi i Borlänge kommun. Nyhet där psykologer medverkar i samtalsterapi och parterapi.


Kommunförvaltningen i Borlänge har ofta bra innehåll i webbplatsen för Borlängeinvånare, men till stor delar styrs innehållet i Borlänge kommunanställdas av individuella beslut, som gör det klurigt för Borlängemedborgare i Borlänge kommun att förstå konceptet och logiken i Borlänge kommuns kommunwebbplats. Det som även bör beröras i Borlänge kommun, är att Borlängepersoner som vill flytta i kommunen eller till annan kommun än Borlänge kommun, bara har erfarenhet av sin tidigare kommuns webbplats, och kan vara något stressade att hinna sätta sig in i Borlänge kommunfövaltnings logik på webbplatsen. Därav bör Borlänge kommuns Borlängeinformation få en allt mer standardiserad och genomtänkt presentation för Borlängebesökare. Idag är det dax att öka medvetenheten bland kommuninvånare i Borlänge kommun, med enhetlig presentation och beskrivning av nationella och kommunala angelägenheter i Borlänge kommun. Målet med denna blogg är att ge Borlängebor ett högre medvetande och uppmuntra till medborgarmöten med intressanta samtal bland Borlänge kommuns invånare. Vi tar gärna emot åsikts och informativa inlägg gällande Borlänge kommunförvaltning och Borlänge kommunområde.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Dalarna län
Avesta
Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung
Mora
Orsa
Rättvik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
Älvdalen

Välkommen till i
Borlänge


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö