Skolor online, Grundskola Borås

Borås

 Kommun.se

INVÅNARE

FÖRETAG

TURISM

KOMMUN

MEDIA

INVÅNARE

INVÅNARE

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

INVÅNARE

Kultur & Bibliotek

Bostad & Hyresrätt

Vård & Hälsa

Skola & Förskola

Omsorg & Stöd

Arbete & Praktik

Resor & Trafik

Fritid & Natur

Äldre & Seniorer

Energi & IT

Miljö & Djur

Trygghet & Beredskap

Skolor online, Grundskola i
Borås kommun

INVÅNARE

Skola & Förskola

     Förskolor

     Skolor, Grundskolor

     Gymnasiet


Jämför grundskolor i Borås kommun.

Ämnesprovsresultat Engelska, Matematik, Svenska årskurs 9, källa Skolverket. Uppgifter som baseras på färre än 10 elever dubbelprickas. Då visas ".." istället för utfall. Om en uppgift saknas eller är omöjlig visas ".".
År Skola Ämne Antal elever Antal deltagit Andel IG Andel G Andel VG Andel MVG
                 
2005 Bodaskolan Engelska 218st 191st 8.4% 39.3% 39.8% 12.6%
2005 Borås Kristna skola Engelska 16st 16st .. .. .. ..
2005 Dalsjöskolan 4-9 Engelska 156st 144st .. 43.8% 42.4% 11.1%
2005 Daltorpskolan Engelska 144st 140st .. 35.0% 48.6% 13.6%
2005 Engelbrektskolan Engelska 134st 133st .. 35.3% 44.4% 18.0%
2005 Erikslundskolan Engelska 82st 78st .. 37.2% 46.2% ..
2005 Fristadskolan 7-9 Engelska 143st 138st .. 34.8% 51.4% 11.6%
2005 Montessoriskolan Malmen Engelska 36st 34st .. 38.2% 47.1% ..
2005 Sandaredskolan 7-9 Engelska 154st 151st .. 39.7% 44.4% 12.6%
2005 Särlaskolan Engelska 164st 145st .. 37.9% 48.3% 10.3%
2005 Viskaforsskolan 4-9 Engelska 100st 97st .. 33.0% 43.3% 17.5%
                 
2006 Bodaskolan Engelska 186st 166st .. 36.1% 48.8% 11.4%
2006 Borås Kristna skola Engelska 20st 19st .. .. .. ..
2006 Dalsjöskolan 4-9 Engelska 157st 143st .. 30.1% 48.3% 16.1%
2006 Daltorpskolan Engelska 148st 142st .. 33.8% 45.8% 17.6%
2006 Engelbrektskolan Engelska 148st 145st .. 40.0% 45.5% 14.5%
2006 Erikslundskolan Engelska 78st 71st .. 36.6% 43.7% 14.1%
2006 Fristadskolan 7-9 Engelska 177st 167st .. 38.9% 49.1% 8.4%
2006 Montessoriskolan Malmen Engelska 50st 44st .. .. 59.1% ..
2006 Sandaredskolan 7-9 Engelska 155st 155st .. 31.0% 50.3% 16.1%
2006 Särlaskolan Engelska 177st 164st 6.7% 37.2% 34.8% 21.3%
2006 Viskaforsskolan 7-9 Engelska 75st 72st .. 40.3% 43.1% ..
                 
2007 Bodaskolan Engelska 199st 174st 8.0% 35.1% 42.0% 14.9%
2007 Borås Kristna skola Engelska 22st 22st .. 50.0% .. ..
2007 Dalsjöskolan 4-9 Engelska 156st 149st .. 43.0% 40.3% 14.8%
2007 Daltorpskolan Engelska 175st 162st .. 32.1% 46.9% 21.0%
2007 Engelbrektskolan Engelska 164st 160st .. 31.9% 48.8% 17.5%
2007 Erikslundskolan Engelska 66st 63st .. 30.2% 41.3% 25.4%
2007 Fristadskolan 7-9 Engelska 141st 132st .. 37.9% 46.2% 10.6%
2007 Funningenskolan Engelska 6st 5st .. .. .. ..
2007 Montessoriskolan Malmen Engelska 50st 47st .. 27.7% 53.2% ..
2007 Sandaredskolan 7-9 Engelska 179st 176st 5.7% 27.3% 55.7% 11.4%
2007 Särlaskolan Engelska 160st 146st 11.6% 34.9% 41.8% 11.6%
2007 Viskaforsskolan 4-9 Engelska 77st 75st .. 29.3% 38.7% 22.7%
                 
2008 Bodaskolan Engelska 190st 170st .. 40.0% 40.0% 18.2%
2008 Borås Kristna skola Engelska 22st 22st .. .. 50.0% ..
2008 Dalsjöskolan 4-9 Engelska 162st 161st .. 47.2% 41.6% 7.5%
2008 Daltorpskolan Engelska 195st 190st .. 33.7% 46.8% 16.8%
2008 Engelbrektskolan Engelska 153st 147st .. 31.3% 42.9% 25.2%
2008 Erikslundskolan Engelska 79st 76st .. 32.9% 43.4% 22.4%
2008 Fristadskolan 7-9 Engelska 172st 160st .. 31.3% 47.5% 19.4%
2008 Funningenskolan Engelska 7st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2008 Montessoriskolan Malmen Engelska 46st 40st .. .. 57.5% ..
2008 Sandgärdskolan Engelska 141st 135st .. 38.5% 46.7% 11.9%
2008 Särlaskolan Engelska 170st 143st .. 41.3% 42.0% 14.7%
2008 Viskaforsskolan 7-9 Engelska 104st 103st .. 27.2% 45.6% 23.3%
                 
2009 Bodaskolan Engelska 191st 169st 12.4% 31.4% 44.4% 11.8%
2009 Borås Kristna skola Engelska 23st 23st .. 43.5% 47.8% ..
2009 Dalsjöskolan 4-9 Engelska 134st 111st .. 34.2% 50.5% 12.6%
2009 Daltorpskolan Engelska 166st 162st .. 41.4% 43.2% 12.3%
2009 Engelbrektskolan Engelska 162st 158st .. 26.6% 48.1% 21.5%
2009 Erikslundskolan Engelska 65st 63st .. 31.7% 49.2% ..
2009 Fristadskolan 7-9 Engelska 161st 154st .. 33.1% 51.9% 12.3%
2009 Montessoriskolan Malmen Engelska 40st 35st .. .. 42.9% 31.4%
2009 Sandgärdskolan Engelska 135st 57st .. 40.4% 49.1% ..
2009 Särlaskolan Engelska 165st 151st 8.6% 41.7% 33.1% 16.6%
2009 Viskaforsskolan 7-9 Engelska 75st 74st .. 35.1% 48.6% 16.2%
                 
2010 Bodaskolan Engelska 217st 192st .. 40.6% 43.8% 13.0%
2010 Borås Kristna skola Engelska 16st 15st .. .. .. ..
2010 Dalsjöskolan 4-9 Engelska 159st 149st .. 34.2% 44.3% 17.4%
2010 Daltorpskolan Engelska 147st 130st .. 29.2% 52.3% 18.5%
2010 Engelbrektskolan Engelska 111st 107st .. 23.4% 52.3% 24.3%
2010 Erikslundskolan Engelska 64st 64st .. 32.8% 46.9% 15.6%
2010 Fristadskolan 7-9 Engelska 156st 153st .. 26.8% 45.1% 25.5%
2010 Funningenskolan Engelska 5st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2010 Kunskapsskolan Borås Engelska 50st 49st .. 22.4% 46.9% 26.5%
2010 Montessoriskolan Malmen Engelska 41st 41st .. 24.4% 36.6% 26.8%
2010 Sandgärdskolan Engelska 140st 136st .. 34.6% 50.0% 13.2%
2010 Särlaskolan Engelska 121st 110st .. 29.1% 49.1% 13.6%
2010 Viskaforsskolan 7-9 Engelska 69st 61st .. 41.0% 42.6% ..
                 
                 
2005 Bodaskolan Matematik 218st 185st 18.4% 51.9% 20.0% 9.7%
2005 Borås Kristna skola Matematik 16st 16st .. .. .. ..
2005 Dalsjöskolan 4-9 Matematik 156st 127st 15.0% 52.0% 28.3% ..
2005 Daltorpskolan Matematik 144st 141st 8.5% 61.7% 19.1% 10.6%
2005 Engelbrektskolan Matematik 134st 132st .. 63.6% 24.2% ..
2005 Erikslundskolan Matematik 82st 70st 20.0% 61.4% 18.6% ..
2005 Fristadskolan 7-9 Matematik 143st 142st .. 67.6% 21.1% 7.0%
2005 Montessoriskolan Malmen Matematik 36st 30st .. 50.0% .. ..
2005 Sandaredskolan 7-9 Matematik 154st 150st 10.7% 54.0% 28.0% 7.3%
2005 Särlaskolan Matematik 164st 148st 16.2% 54.7% 24.3% ..
2005 Viskaforsskolan 4-9 Matematik 100st 95st 15.8% 61.1% 16.8% ..
                 
2006 Bodaskolan Matematik 186st 166st 10.8% 54.8% 25.9% 8.4%
2006 Borås Kristna skola Matematik 20st 19st .. 68.4% .. ..
2006 Dalsjöskolan 4-9 Matematik 157st 143st 20.3% 53.1% 21.0% ..
2006 Daltorpskolan Matematik 148st 140st 15.7% 49.3% 21.4% 13.6%
2006 Engelbrektskolan Matematik 148st 147st .. 55.8% 33.3% 8.8%
2006 Erikslundskolan Matematik 78st 71st .. 64.8% 14.1% ..
2006 Fristadskolan 7-9 Matematik 177st 161st 6.8% 58.4% 28.6% 6.2%
2006 Montessoriskolan Malmen Matematik 50st 44st .. 40.9% 27.3% ..
2006 Sandaredskolan 7-9 Matematik 155st 155st 8.4% 47.7% 28.4% 15.5%
2006 Särlaskolan Matematik 177st 159st 22.6% 49.7% 13.8% 13.8%
2006 Viskaforsskolan 7-9 Matematik 75st 72st .. 65.3% 19.4% ..
                 
2007 Bodaskolan Matematik 199st 178st 20.2% 42.1% 32.6% ..
2007 Borås Kristna skola Matematik 22st 21st .. 57.1% .. ..
2007 Dalsjöskolan 4-9 Matematik 156st 133st 18.0% 56.4% 18.8% ..
2007 Daltorpskolan Matematik 175st 159st 6.9% 59.1% 28.3% ..
2007 Engelbrektskolan Matematik 164st 158st .. 59.5% 26.6% 8.9%
2007 Erikslundskolan Matematik 66st 63st 17.5% 69.8% .. ..
2007 Fristadskolan 7-9 Matematik 141st 129st 12.4% 50.4% 23.3% 14.0%
2007 Funningenskolan Matematik 6st 5st .. .. .. ..
2007 Montessoriskolan Malmen Matematik 50st 50st 24.0% 50.0% .. ..
2007 Sandaredskolan 7-9 Matematik 179st 175st 16.6% 56.0% 24.0% ..
2007 Särlaskolan Matematik 160st 144st 30.6% 47.2% 16.7% ..
2007 Viskaforsskolan 4-9 Matematik 77st 76st .. 61.8% 15.8% 14.5%
                 
2008 Bodaskolan Matematik 190st 169st 22.5% 42.0% 26.6% 8.9%
2008 Borås Kristna skola Matematik 22st 22st .. 45.5% .. ..
2008 Dalsjöskolan 4-9 Matematik 162st 147st 16.3% 44.9% 34.7% ..
2008 Daltorpskolan Matematik 195st 184st 15.8% 51.1% 24.5% 8.7%
2008 Engelbrektskolan Matematik 153st 150st 10.7% 48.0% 31.3% 10.0%
2008 Erikslundskolan Matematik 79st 74st 14.9% 41.9% 24.3% 18.9%
2008 Fristadskolan 7-9 Matematik 172st 157st 8.9% 56.7% 25.5% 8.9%
2008 Funningenskolan Matematik 7st 1st .. .. .. ..
2008 Montessoriskolan Malmen Matematik 46st 41st 43.9% .. 26.8% ..
2008 Sandgärdskolan Matematik 141st 135st 16.3% 34.8% 38.5% 10.4%
2008 Särlaskolan Matematik 170st 140st 20.7% 40.0% 27.9% 11.4%
2008 Viskaforsskolan 7-9 Matematik 104st 104st 19.2% 44.2% 27.9% ..
                 
2009 Bodaskolan Matematik 191st 167st 15.0% 49.1% 26.3% 9.6%
2009 Borås Kristna skola Matematik 23st 22st .. 59.1% .. ..
2009 Dalsjöskolan 4-9 Matematik 134st 103st 12.6% 48.5% 37.9% ..
2009 Daltorpskolan Matematik 166st 165st 17.0% 41.8% 30.9% 10.3%
2009 Engelbrektskolan Matematik 162st 162st 9.9% 42.0% 32.1% 16.0%
2009 Erikslundskolan Matematik 65st 63st 17.5% 60.3% 22.2% ..
2009 Fristadskolan 7-9 Matematik 161st 131st 7.6% 56.5% 29.8% ..
2009 Montessoriskolan Malmen Matematik 40st 39st .. 38.5% 48.7% ..
2009 Sandgärdskolan Matematik 135st 28st .. .. 39.3% ..
2009 Särlaskolan Matematik 165st 149st 21.5% 52.3% 19.5% 6.7%
2009 Viskaforsskolan 7-9 Matematik 75st 75st .. 65.3% 18.7% ..
                 
2010 Bodaskolan Matematik 217st 190st 18.9% 54.7% 18.4% 7.9%
2010 Borås Kristna skola Matematik 16st 15st .. .. .. ..
2010 Dalsjöskolan 4-9 Matematik 159st 151st 30.5% 43.7% 15.2% 10.6%
2010 Daltorpskolan Matematik 147st 137st 27.0% 43.1% 20.4% 9.5%
2010 Engelbrektskolan Matematik 111st 105st 9.5% 34.3% 35.2% 21.0%
2010 Erikslundskolan Matematik 64st 62st 29.0% 56.5% .. ..
2010 Fristadskolan 7-9 Matematik 156st 152st 17.1% 50.0% 27.6% ..
2010 Funningenskolan Matematik 5st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2010 Kunskapsskolan Borås Matematik 50st 47st .. 38.3% 27.7% ..
2010 Montessoriskolan Malmen Matematik 41st 40st .. 47.5% 25.0% ..
2010 Sandgärdskolan Matematik 140st 138st 18.1% 41.3% 26.8% 13.8%
2010 Särlaskolan Matematik 121st 113st 21.2% 45.1% 21.2% 12.4%
2010 Viskaforsskolan 7-9 Matematik 69st 59st 28.8% 44.1% .. ..
                 
                 
2005 Bodaskolan Svenska 182st 159st 11.9% 38.4% 37.1% 12.6%
2005 Borås Kristna skola Svenska 16st 16st .. .. .. ..
2005 Dalsjöskolan 4-9 Svenska 155st 149st 11.4% 61.1% 27.5% ..
2005 Daltorpskolan Svenska 136st 105st .. 47.6% 37.1% ..
2005 Engelbrektskolan Svenska 134st 133st .. 48.1% 39.8% 9.0%
2005 Erikslundskolan Svenska 74st 71st .. 52.1% 42.3% ..
2005 Fristadskolan 7-9 Svenska 142st 139st 8.6% 51.8% 37.4% ..
2005 Montessoriskolan Malmen Svenska 34st 32st .. 56.3% 31.3% ..
2005 Sandaredskolan 7-9 Svenska 154st 152st 9.2% 53.3% 34.9% ..
2005 Särlaskolan Svenska 148st 128st .. 48.4% 44.5% ..
2005 Viskaforsskolan 4-9 Svenska 100st 92st .. 51.1% 37.0% ..
                 
2006 Bodaskolan Svenska 139st 132st .. 28.8% 48.5% 20.5%
2006 Borås Kristna skola Svenska 20st 19st .. 52.6% .. ..
2006 Dalsjöskolan 4-9 Svenska 155st 149st .. 47.0% 47.7% ..
2006 Daltorpskolan Svenska 130st 126st .. 49.2% 36.5% 10.3%
2006 Engelbrektskolan Svenska 148st 146st .. 45.2% 46.6% 7.5%
2006 Erikslundskolan Svenska 74st 68st .. 47.1% 42.6% ..
2006 Fristadskolan 7-9 Svenska 177st 176st 8.0% 43.2% 40.9% 8.0%
2006 Montessoriskolan Malmen Svenska 49st 46st .. 52.2% 43.5% ..
2006 Sandaredskolan 7-9 Svenska 155st 134st .. 44.0% 42.5% 7.5%
2006 Särlaskolan Svenska 146st 137st .. 36.5% 43.1% 13.9%
2006 Viskaforsskolan 7-9 Svenska 75st 71st .. 43.7% 40.8% ..
                 
2007 Bodaskolan Svenska 181st 171st 9.4% 51.5% 33.9% ..
2007 Borås Kristna skola Svenska 22st 22st .. .. 54.5% ..
2007 Dalsjöskolan 4-9 Svenska 155st 155st .. 45.2% 50.3% ..
2007 Daltorpskolan Svenska 163st 153st .. 54.2% 33.3% 11.1%
2007 Engelbrektskolan Svenska 164st 162st .. 50.0% 43.2% ..
2007 Erikslundskolan Svenska 56st 48st .. 47.9% 43.8% ..
2007 Fristadskolan 7-9 Svenska 140st 126st .. 46.0% 45.2% ..
2007 Funningenskolan Svenska 4st 4st .. .. .. ..
2007 Montessoriskolan Malmen Svenska 50st 49st .. 49.0% 42.9% ..
2007 Sandaredskolan 7-9 Svenska 178st 175st .. 46.3% 44.6% ..
2007 Särlaskolan Svenska 136st 110st .. 52.7% 36.4% ..
2007 Viskaforsskolan 4-9 Svenska 77st 76st .. 43.4% 32.9% 21.1%
                 
2008 Bodaskolan Svenska 186st 171st 15.2% 35.7% 37.4% 11.7%
2008 Borås Kristna skola Svenska 22st 22st .. .. 45.5% ..
2008 Dalsjöskolan 4-9 Svenska 161st 159st .. 43.4% 47.8% ..
2008 Daltorpskolan Svenska 178st 171st .. 37.4% 44.4% 17.0%
2008 Engelbrektskolan Svenska 153st 149st .. 33.6% 53.7% 10.7%
2008 Erikslundskolan Svenska 78st 73st .. 41.1% 53.4% ..
2008 Fristadskolan 7-9 Svenska 172st 164st .. 45.1% 42.7% 7.9%
2008 Funningenskolan Svenska 7st 2st .. .. .. ..
2008 Montessoriskolan Malmen Svenska 43st 39st .. 46.2% 43.6% ..
2008 Sandgärdskolan Svenska 139st 139st 9.4% 48.2% 40.3% ..
2008 Särlaskolan Svenska 148st 117st .. 42.7% 46.2% 9.4%
2008 Viskaforsskolan 7-9 Svenska 104st 104st .. 34.6% 39.4% 23.1%
                 
2009 Bodaskolan Svenska 170st 158st .. 40.5% 40.5% 13.3%
2009 Borås Kristna skola Svenska 21st 21st .. 47.6% .. ..
2009 Dalsjöskolan 4-9 Svenska 134st 131st .. 26.7% 64.1% ..
2009 Daltorpskolan Svenska 149st 145st .. 54.5% 36.6% 6.9%
2009 Engelbrektskolan Svenska 160st 158st 8.2% 44.9% 42.4% ..
2009 Erikslundskolan Svenska 57st 52st .. 51.9% 36.5% ..
2009 Fristadskolan 7-9 Svenska 161st 131st .. 41.2% 42.7% 14.5%
2009 Montessoriskolan Malmen Svenska 38st 37st .. 59.5% 40.5% ..
2009 Sandgärdskolan Svenska 132st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2009 Särlaskolan Svenska 136st 122st .. 60.7% 27.9% ..
2009 Viskaforsskolan 7-9 Svenska 75st 74st .. 48.6% 35.1% 13.5%
                 
2010 Bodaskolan Svenska 168st 136st .. 39.0% 43.4% 15.4%
2010 Borås Kristna skola Svenska 15st 14st .. .. .. ..
2010 Dalsjöskolan 4-9 Svenska 158st 148st .. 42.6% 41.2% 10.8%
2010 Daltorpskolan Svenska 130st 119st .. 42.9% 43.7% 13.4%
2010 Engelbrektskolan Svenska 106st 104st .. 46.2% 48.1% ..
2010 Erikslundskolan Svenska 59st 56st .. 41.1% 48.2% ..
2010 Fristadskolan 7-9 Svenska 153st 150st 12.0% 44.0% 34.0% 10.0%
2010 Funningenskolan Svenska 5st 0st 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2010 Kunskapsskolan Borås Svenska 50st 48st .. 29.2% 60.4% ..
2010 Montessoriskolan Malmen Svenska 39st 39st .. 48.7% 33.3% ..
2010 Sandgärdskolan Svenska 140st 140st 11.4% 52.9% 31.4% ..
2010 Särlaskolan Svenska 105st 96st .. 51.0% 44.8% ..
2010 Viskaforsskolan 7-9 Svenska 69st 62st .. 51.6% 37.1% ..


Skolor, Grundskolor Borås

Grundskola, eller primärskola, är en skolform av skola där elever lär sig elementära kunskaper, som att läsa och skriva, grundläggande matematik, och annat. Skillnaderna mellan världens länder gällande skolor är stor i vad som betraktas som elementära kunskaper och hur länge grundskolan varar. För att kunna utbilda sig vid sekundärskola (yrkesskola eller gymnasium), krävs avslutad grundskola.

Utbildning i grundskola är ofta lagstadgad i form av skolplikt. Rätten till elementär utbildning och att gå i skola nämns i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Grundskolan kan drivas av staten eller kommunen, privata skolor eller som friskola. En del grundskolor drivs i form av internatskolor, då eleverna bor i anläggningar vid skolan under terminerna. I en del länder finns möjlighet till hemundervisning som alternativ till skolor, då föräldrar får ansvaret för elevernas utbildning, antingen genom att de själva undervisar eller genom att de anställer privatlärare.
GNU FDL Källa: Wikipedia (Läs mer)

Färgade kulor på en räkneram.

Sveriges statskalender
Årg.203 (2015)

Beställn.: t. 08-6620080
Jure Bokhandel

order@jure.se
www.govreg.com

Omslagsbild Sveriges statskalender 2014.

Sitemap   www.kommun.se   kommunnamn

Soluppgång idag 3:29                             20:44 Solnedgång idag

Förekomsten av denna webbsite innebär inte att
kommunförvaltningen samarbetar i webbplatsen

Vänligen meddela fel till redaktionen@kommun.se
Om kommun.se En del av Sverige.

Blogg

Skribent: Tony Lind

Varje grundskola i Borås bör ha en närnmare kontakt med Borås invånare, då det är där våra barn lär sig värderingarna i Borås kommun.

Intervju med Centerpartiet i Almedalen Intervju med Vänsterpartiet i Almedalen Intervju med Moderaterna i Almedalen Intervju med Socialdemokraterna i Almedalen Intervju med Feministiskt Initiativ i Almedalen

Svenska

Engelska

Spanska

Franska

Tyska

Norska

Danska

Finska

Krotiska

Kontrakt
mallar

Dokument
mallar

Bostadskö

Hitta din
hyresgäst

Skolor online, Grundskola i
Borås


K  o  m  m  u  n  e  r  :
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö